archiv detailpraha: život ludvíka svatého jana ze joinvillu – nejnovější svazek edice paměť středověku (argo)

Praha: Život Ludvíka Svatého Jana ze Joinvillu – nejnovější svazek edice Paměť středověku (Argo)

V nakladatelství Argo vyšel v roce 2012 v edici Ecce Homo překlad bezpochyby nejvýznamnější práce světoznámého francouzského medievisty Jacquese Le Goffa, monografie věnované Svatému Ludvíkovi. Stejné nakladatelství vydalo nedávno v rámci své úspěšné edice Memoria medii aevi – Paměť středověku již jednadvacátý titul, který můžeme považovat za doplněk Le Goffova opusu. Jedná se o úplný překlad Života Ludvíka Svatého Jana ze Joinvillu.

Celý text Joinvillova díla vyšel poprvé česky pod názvem „Život svatého Ludvíka, krále francouzského“ již v roce 1917. Mnohem známější je však výbor, který přeložil Václav Černý a vyšel v roce 1965 v edici Světová četba pod názvem „Paměti křižákovy“.

Nyní se čtenáři dostává do rukou zcela nový, kompletní překlad Joinvillových pamětí, který je navíc doplněn o překlad Joinvillova „Vyznání víry“ a jeho krátkého listu francouzskému králi Ludvíku X. I když v souvislosti se svatořečením Ludvíka IX. vzniklo hned několik králových životopisů, je Joinvillovo dílo zcela originální a ukazuje panovníka často ve zcela jiném světle.

Joinvillův „životopis“ Svatého Ludvíka vznikl na počátku 14. století na žádost francouzské královny Jany Navarrské, manželky Filipa IV. Sličného, vnuka Svatého Ludvíka. Francouzsky psané dílo vzniklo mezi roky 1305 až 1309 a autor jej nakonec věnoval francouzskému králi Ludvíku X. (vládl 1314-1316).

Jan ze Joinvillu (1225-1317) byl champagneským senešalem a blízkým přítelem francouzského krále Ludvíka IX. (králem v letech 1226-1270), což se výrazně projevilo v samotném díle. Ludvík je představen především prostřednictvím jejich vzájemného vztahu. Na jedné straně je král prezentován jako spravedlivý, křesťanský panovník, ideální rytíř a zároveň světec. Jsou vyzvedávány jeho kladné vlastnosti a ctnosti, kupř. zbožnost a štědrost. Na straně druhé jej však Joinville přibližuje i jako člověka z masa a kostí, který se dopouštěl chyb.

Joinvillův Život Ludvíka Svatého je ve skutečnosti i jeho autobiografií. Poznáváme tak nejen životní příběh francouzského krále, nýbrž i „osudy“ champagneského senešala a jeho názory na jednotlivé události a situace. Autor byl výjimečným pozorovatelem se smyslem pro detail, což z díla činí velice významný a jedinečný písemný pramen.

Joinville se společně s králem zúčastnil i neúspěšné křížové výpravy do Egypta, která skončila Ludvíkovým zajetím. Právě této kruciátě je v díle věnována největší pozornost. Druhé křížové výpravy Ludvíka IX. se již autor osobně nezúčastnil, odmítl se jí zúčastnit. I z tohoto důvodu se při „psaní“ králova životopisu opíral o svědectví očitých a především spolehlivých svědků.

Překlad je doplněn předmluvou historiků Jaroslava Svátka a Václava Žůrka, kteří pojednali stručně o obou hlavních postavách Joinvillova díla. Zároveň přiblížili i situaci na Blízkém východě ve 13. století, kdy se uskutečnily obě neúspěšné kruciáty francouzského krále Ludvíka IX. Svatého.

Vydání kompletního překladu Života Ludvíka Svatého Jana ze Joinvillu je určitě významným doplňkem k výše zmíněnému Ludvíkovu životopisu Jacquese Le Goffa. Jedná se o velice svěží, čtivé dílko, které může oslovit i ty, kteří Le Goffovu práci neznají.

Již nyní se můžeme těšit na další svazky záslužné edice Paměť středověku. Připravuje se např. vydání Widukindových „Činů Sasů“.

 

Marek Zágora

 

Jan ze Joinvillu, Život Ludvíka Svatého. Vyznání víry / List Ludvíkovi X., 21. svazek Edice Memoria medii aevi. Přeložila Danuše Navrátilová, předmluva odborná revize Jaroslav Svátek a Václav Žůrek, poznámky Magdalena Moravová a Danuše Navrátilová, Argo, Praha 2014, 255 stran, doporučená cena 298 Kč

 

K životopisu Svatého Ludvíka Jacquese Le Goffa:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-svaty-ludvik-mistrovske-dilo-francouzskeho-medievalisty-jacquese-le-goffa/

 

K dalším svazkům edice:

www.stavitele-katedral.cz/praha-argo-vydalo-v-ceskem-prekladu-kroniku-detmara-z-merseburku

www.stavitele-katedral.cz/praha-dobyti-lisabonu-a-reconquista-portugalska-memoria-medii-aevi/

www.stavitele-katedral.cz/praha-putovani-walesem-geralda-z-barry/

www.stavitele-katedral.cz/praha-ciny-biskupu-hamburskeho-kostela-adama-bremskeho/

www.stavitele-katedral.cz/praha-kronika-galla-anonyma-memoria-medii-aevi-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-memoria-medii-aevi-beda-ctihodny-cirkevni-dejiny-anglu-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-memoria-medii-aevi-argo-kronika-franku-rehore-z-toursu/

www.stavitele-katedral.cz/praha-memoria-medii-aevi-argo-kronika-vlady-d-pedra-i/

www.stavitele-katedral.cz/praha-halicsko-volynsky-letopis-zajimavy-pramen-k-dejinam-stredovychodni-evropy-13-stoleti/

www.stavitele-katedral.cz/praha-dejiny-britskych-kralu-jeden-z-hlavnich-pramenu-pribehu-o-krali-artusovi/

www.stavitele-katedral.cz/praha-krizove-vypravy-ocima-arabskych-kronikaru-pamet-stredoveku-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-bajne-plavby-do-jinych-svetu-pamet-stredoveku-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-kosmova-kronika-cechu-memoria-medii-aevi-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-vysel-novy-svazek-edice-memoria-medii-aevi-argo-pad-granady-a-zanik-al-andalusu/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-raj-peklo-a-ocistec-ve-stredovekych-videnich-edice-memoria-medii-aevi/

http://stavitele-katedral.cz/praha-jordanovy-gotske-dejiny-a-rimske-dejiny-nejnovejsi-svazek-edice-memoria-medii-aevi/

http://stavitele-katedral.cz/praha-kronika-slovanu-helmolda-z-bosau-sedmnacty-svazek-edice-pamet-stredoveku-z-nakladatelstvi-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-milevsky-letopis-osmnacty-svazek-edice-memoria-medii-aevi-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-dejiny-sveta-v-case-milenia-rodulfa-glabera-19-svazek-edice-pamet-stredoveku-z-produkce-nakladatelstvi-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-dobyti-konstantinopole-dva-pribehy-o-ctvrte-krizove-vyprave-dvacaty-svazek-edice-memoria-medii-aevi-argo/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru