na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Opevnění měst středověké Evropy, kniha, která v současné odborné literatuře nemá srovnání (Národní památkový ústav)

Anotace: Historik umění Vladislav Razím připravil vynikající knihu Opevnění měst středověké Evropy, kterou ve velmi reprezentativní podobě vydává Národní památkový ústav. Kniha je určena nejen pro historiky, pracovníky v památkové péči a historiky umění, ale pro všechny zájemce o středověkou architekturu. Svým pojetím ...


Čtěte více

Praha: Dějiny evropské architektury Václava Mencla pokračují čtvrtým dílem o gotickém umění (Národní památkový ústav)

Zásluhou historičky umění Heleny Soukupové vychází ve vzorné edici čtvrtý díl Dějin evropské architektury Václava Mencla, jednoho z předních českých odborníků. Mencl zemřel při dopravní nehodě 27. července 1978 v Sušici v jihozápadních Čechách a zůstal po něm rukopis dějin architektury od antiky po ...


Čtěte více

Praha: Gildas, O zkáze Británie – nejnovější svazek edice Memoria medii aevi – Paměť středověku (Argo)

  V rámci edice Memoria medii aevi – Paměť středověku vycházejí již od roku 2006 nejen překlady významných evropských kronik, ale i dalších (mimo jiné též literárních) děl, která jsou psána latinsky nebo v národních jazycích. Jedná se převážně o díla, která u ...


Čtěte více

Praha: Karel IV. Evropský císař – desátý svazek edice Medievistika (Nakladatelství Karolinum)

  V roce šestistého čtyřicátého pátého výročí úmrtí římského císaře a českého krále Karla IV. z dynastie Lucemburků vydalo nakladatelství Karolinum jako desátý svazek své edice Medievistika monografii „Karel IV. Evropský císař“ francouzského historika Pierra Monneta. Když jsme si v roce 2016 připomínali karlovské kulaté ...


Čtěte více

Olomouc: Olomoucké knížectví Přemysla Otakara I. (1201-1212) (Národní památkový ústav)

Anotace: Národní památkový ústav, ÚOP Olomouc, vydal monografii „Olomoucké knížectví Přemysla Otakara I. (1201–1212)“ Pavla Šlézara. Kniha přináší na základě písemných pramenů a nových archeologických nálezů první ucelený pohled na období přímé vlády Přemysla Otakara I. nad Olomouckem v letech 1201–1212, kdy ...


Čtěte více

Plzeň – Cheb: Česko-německá publikace Chebský hrad ve světle archeologických výzkumů

  Anotace: U příležitosti nedožitých osmdesátých narozenin archeologa Muzea Cheb PhDr. Pavla Šebesty byla vydána jeho dosud nezveřejněná publikace „Chebský hrad ve světle archeologických výzkumů”, která byla dokončena za přispění jeho kolegů z chebského a plzeňského muzea. Dvojjazyčná, česko-německá publikace mapuje historii Chebského ...


Čtěte více

Praha: Kolektivní monografie Morava v proměnách dlouhého 13. století (NLN)

Anotace: Nakladatelství Lidové noviny vydalo kolektivní monografii nazvanou „Morava v proměnách dlouhého 13. století“. Modernizace dědičných přemyslovských držav v průběhu dlouhého 13. století na sebe vzala mnoho podob a jedna z nich, proměna Moravy knížecí v markrabskou, přivedla na sklonku léta 2022 ...


Čtěte více

Praha: Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků – druhé, upravené vydání knihy Josefa Žemličky (NLN)

Profesor Josef Žemlička patří již řadu let mezi největší znalce období vlády Přemyslovců. Rodu „bájného Oráče ze Stadic“ věnoval vedle velkého množství dílčích studií také několik zásadních monografií. Většina z nich vyšla v Nakladatelství Lidové noviny a některé se dočkaly i svého druhého ...


Čtěte více

Brno: Smrtí smrt překonat, nástin historie relikvií a jejich uctívání ve středověku (Masarykova univerzita)

Centrum raně středověkých studií při Masarykově univerzitě v Brně se pod vedením Ivana Folettiho může pochlubit mimořádnou publikační aktivitou, která oslovuje nejen odborníky doma i v zahraničí, ale také české zájemce o středověk. Na český knižní trh se nyní dostává publikace o relikviích ...


Čtěte více

Praha: Svatojiřský klášter v Praze očima pisatelů doby předhusitské (NLN – edice Středověk)

Anotace: Nakladatelství Lidové noviny vydalo po delší době další svazek své edice Středověk, která se pokouší ve spolupráci řady oborů (historie, archeologie, dějiny umění, filologie, teologie či filozofie) zcela nově uchopit tradiční a zdánlivě uzavřená témata. Autorem knihy nazvané „Svatojiřský klášter očima ...


Čtěte více

Praha: Monografie Wyclif, Páleč a nominalisté na pražské univerzitě v pozdním středověku (NLN – edice Středověk)

  Anotace: Nakladatelství Lidové noviny vydalo pro všechny zájemce o středověk nový svazek své řady Středověk, která se snaží ve spolupráci odborníků řady oborů (historie, archeologie, dějiny umění, filologie, teologie či filozofie) zcela nově uchopit tradiční a zdánlivě uzavřená témata. Autorem nejnovější monografie ...


Čtěte více

Praha: Podrobný kulturněhistorický průvodce Jeruzalémem (Academia)

Existují knižní průvodce, které pohodlně strčíte do batohu a při výletu si přímo na místě přečtete informaci o památce, kterou jste právě navštívili. Problém je v tom, že v malém průvodci je informace hodně obecná, zjednodušující a bez souvislostí. A občas i zavádějící. Nakladatelství ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru