na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Od poloviny května 2018 bude v prodeji u dobrý knihkupců poslední 5. díl edice Stavitele katedrál – kniha Petra Kováče Katedrála v Remeši (720 stran, 500 reprodukcí)

Anotace: Remešská katedrála je významnou gotickou památkou evropského umění 13. století. Byla také místem, kde francouzský panovník přijímal korunu a královské insignie z rukou remešského arcibiskupa. Obřad pomazání a korunovace, propracovaný ceremoniál opředený dávnými legendami, byl veřejnou manifestací prestiže francouzské monarchie a ...


Čtěte více

Wien – Köln – Weimar: Johannes Gutenberg. Mann des Jahrtausends – životopis vynálezce knihtisku (Böhlau Verlag)

Anotace: Nakladatelství Böhlau vydalo knihu nazvanou „Johannes Gutenberg. Mann des Jahrtausends“ německé historičky Maren Gottschalk. Gutenbergova biografie vyšla k 550. výročí jeho úmrtí. Jen málo vynálezů změnilo život lidí tak jako objevení knihtisku s pohyblivými písmeny. Díky rychlému a „levnému“ tištění knih došlo ...


Čtěte více

Praha: Kolektivní monografie Dvůr a církev v českých zemích středověku (Historický ústav AV ČR)

Historický ústav Akademie věd ČR vydal další kolektivní monografii, která je výsledkem dlouholetého bádání Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku. Výsledkem výzkumu bylo již několik podnětných svazků, ten nejnovější je nazván „Dvůr a církev v českých zemích středověku“. Ačkoliv může někomu ...


Čtěte více

Praha: Matematika ve středověké Evropě - kniha o proměnách matematického myšlení a vzdělávání v Evropě pozdního středověku a renesance

Anotace: Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze vydalo jako třiašedesátý svazek edice Dějiny matematiky kolektivní publikaci nazvanou „Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance“. Kolektiv pod vedením profesorky Martiny Bečvářové z Ústavu aplikované matematiky Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického ...


Čtěte více

Praha: Vikingové německé skandinávistky Claudie Banckové (Vyšehrad)

Anotace: Nakladatelství Vyšehrad vydalo překlad populárně naučné práce německé historičky a skandinávistky Claudie Banckové nazvané „Vikingové“, v níž představuje na základě historických, archeologických a literárních pramenů jedinečný svět vikingů. Vikinské období patří k nejnapínavějším epochám světových dějin. Vikingové fascinovali již soudobé kronikáře a ...


Čtěte více

Wien – Köln – Weimar: Nachahmen im Mittelalter. Dimensionen – Mechanismen – Funktionen (Böhlau Verlag)

Anotace: Nakladatelství Böhlau vydalo kolektivní monografii „Nachahmen im Mittelalter. Dimensionen – Mechanismen – Funktionen“, která je výsledkem interdisciplinárního bádání skupiny vědců, kteří se zabývají tématem napodobování ve středověku (Imitation. Mechanismen eines kulturellen Prinzips im Mittelalter). Jednotlivé texty vycházejí ze dvou společných setkání badatelského ...


Čtěte více

Praha: Praha univerzitní – další svazek edice Praha (Karolinum)

Anotace: Nakladatelství Karolinum vydalo nedávno nový svazek své populárně-historické edice Praha, publikaci nazvanou „Praha univerzitní“ Josefa a Lydie Petráňových. Cílem jednotlivých knih je přiblížit tisíciletý vývoj města s jeho hmotnými a duchovními proměnami a napomoci tak k šíření povědomí o české kultuře ...


Čtěte více

Praha: Druhé, doplněné a rozšířené vydání třetího svazku Dějin cisterckého řádu v Čechách Kateřiny Charvátové (Karolinum)

Anotace: V roce 2009 završila Kateřina Charvátová, naše největší odbornice na dějiny cisterciáckého řádu, svou plánovanou trilogii o dějinách řádu v Čechách v letech 1142-1420. První svazek vyšel již v roce 1998 a přiblížil vedle počátků, vývoje a organizace řádu také historii ...


Čtěte více

Praha: Karel IV. a burgundské – zajímavý příspěvek nejen k výročí narození Karla IV.

V říjnu 2016 se konal na půdě Karlovy univerzity seminář pro odbornou veřejnost z řad historiků a specialistů na vinařskou kulturu, jehož cílem bylo v rámci oslav sedmistého výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. pojednat o počátcích pěstování ...


Čtěte více

Praha: Erb českých králů – zajímavá práce z řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium (NLN)

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydal v Nakladatelství Lidové noviny již dvacátý osmý svazek své řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium, kterým je práce Štěpána Valeckého „Erb českých králů. Zobrazování českého ...


Čtěte více

Praha: Svatá hostina a svatý půst americké medievistky Caroline Walker Bynum (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo jako devětašedesátý svazek své edice Každodenní život překlad jedné z prvních a nejvýznamnějších prací, která přináší genderově pojatou historii středověku. Kniha „Svatá hostina a svatý půst“ s podtitulem „Náboženský význam jídla pro středověké ženy“ americké medievistky Caroline Walker ...


Čtěte více

Praha: Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii – nejnovější svazek z řady České panovnické dynastie (NLN)

Nakladatelství Lidové noviny vydalo další z monumentálních svazků řady věnované u nás vládnoucím dynastiím. Nejnovější kolektivní monografie nazvaná „Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii“ přibližuje období let 1526 až 1740. První svazek úspěšné řady vyšel v roce 2009 a byl zasvěcen ...



na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru