Užitečné příručky a dokumenty on-line

 

Mapping Gothic France

Pro zájemce o francouzskou katedrální gotiku velmi zajímavá databáze pro poznání architektury 12. a 13. století. Projekt iniciovali Stephen Murray, profesor dějin umění a archeologie na Columbia University, a Andrew Tallon, profesor dějin umění na Vassar College, a je financován Nadací Andrewa W. Mellona. Dokonalé fotografie i možnost si krok za krokem prohlédnout interiéry mnoha kostelů.

https://mcid.mcah.columbia.edu/art-atlas/mapping-gothic

 

Rembrandtova Noční hlídka do nejmenšího detailu

Rijksmuseum v Amsterdamu pomocí speciální technologie „naskenovalo“ Rembrandtův slavný obraz Noční hlídka a výsledkem je fascinující fotografie s rozlišením 717 gigapixelů. Každý zájemce má možnost si doma v počítači prohlédnout slavnou malbu tak, jak ji dosud viděli jen restaurátoři. Je to neuvěřitelný zážitek, když na fotografii ve velkém zvětšení uvidíte doslova každý tah Rembrandtova štětce.

https://www.rijksmuseum.nl/nl/stories/operatie-nachtwacht/story/ultra-hoge-resolutie-foto

 

Královské dílo

Textový a mapový průvodce po dějinách českého státu v době středověku a jeho významných architektonických památkách. Interaktivní mapa má zejména představit a veřejnosti zpřístupnit systematický přehled panovnických fundací a architektonický rozbor významných památek v českých zemích. Realizace projektu:ÚDKU KTF UK v Praze prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c. a Mgr. Štěpán Valecký.

http://kralovskedilo.ktf.cuni.cz/

 

Časopis Umění/ART volně dostupný v digitalizované podobě

Dvouměsíčník Umění se zabývá převážně dějinami českého a středoevropského umění od raného středověku po 21. století, ale zveřejňuje také příspěvky s mezinárodním záběrem a metodologické studie. Otvírá prostor pro rozmanité myšlenkové přístupy i pro zachycení vztahů mezi výtvarným uměním, filozofií a literaturou. Vedle původních studií domácích a zahraničních badatelů přináší neznámé archivní dokumenty, polemiky, recenze, zprávy, ankety. Zhruba polovina textů je publikována ve světových jazycích, především v němčině a angličtině. Časopis je určen jak odborníkům (mezi odběratele patří řada zahraničních univerzitních knihoven), tak širší kulturní veřejnosti. Dvouměsíčník Umění/Art vychází v Ústavu dějin umění AV ČR již od roku 1953 jako recenzované periodikum. Navazuje na tradici časopisu téhož jména vydávaného nakladatelem Janem Štencem od roku 1918.

http://www.digitalniknihovna.cz/knav/periodical/uuid:c731eb30-0e38-11e2-93d8-005056a60003

 

Archiv Jaromíra Homolky

Prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc (1926-2017) patřil k velkým osobnostem české historie umění. Zajímal se o pozdně gotické řezbářství na Slovensku a v jižních Čechách, o sochařství a architekturu krásného stylu kolem roku 1400 a o umění spjaté s Přemyslovci ve 13. století. Stránky veřejně zpřístupňují dostupnou část odkazu badatelského života prof. PhDr. Jaromíra Homolky, CSc., a budou i nadále revidovány a aktualizovány.

 

Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte na internetu

Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte je zcela základní příručkou pro historiky umění a kulturní historiky. Lexikon nabízí podrobná hesla z oblasti architektury, výtvarného umění, užitého umění, ikonografie i teorie umění. Vše je věnováno především střední Evropě od konce antiky do počátků klasické moderny a autory hesel jsou nejrenomovanější světoví znalci. Příručka je vydávána od roku 1937 a do roku 2003 vyšlo zatím 10 dílů. Texty jsou v němčině.

https://www.rdklabor.de/wiki/Hauptseite

 

Metropolitan Museum of Art dalo volně na internet 368 katalogů svých výstav

Metropolitan Museum of Art v New Yorku, jedno z největších světových muzeí umění, dalo volně na internet 368 svých nejslavnějších katalogů velkých výstav. Je to naprostá senzace a historický průlom v dějinách internetu i v historii galerií a muzeí. Katalogy lze v perfektním rozlišení číst on-line nebo si je stáhnout do počítače jako PDF a to v kompletní verzi.

http://www.metmuseum.org/research/metpublications/titles-with-full-text-online?searchtype=F

 

Mittelalterliche Genealogie nabízí encyklopedii středověkých císařů, králů, vévodů, papežů, arcibiskupů, biskupů i křižáků

Internetová encyklopedie Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer nabízí více, než slibuje název. Jsou tu podrobné životopisy evropských panovníků od Španělska a Anglie, až po Čechy a Uhersko, vše doplňují biografie papežů a německých arcibiskupů i biskupů. Zdrojem informací je především monumentální Lexikon des Mittelartes (9. dílů, 1977 - 1999). Genealogii doprovází další databáze věnované barbarským panovníkům z doby stěhování národů, byzantským císařům a účastníkům křižáckých válek. Texty jsou v němčině.

TATO SKVĚLÁ STRÁNKA V SOUČASNÉ DOBĚ PŘESTALA FUNGOVAT!

http://www.genealogie-mittelalter.de/

OBNOVENÉ FUNGOVÁNÍ STRÁNEK NA:

http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/

 

Enciclopedia dell' Arte Medievale na internetu

Na internetové adrese http://www.treccani.it/enciclopedia/ jsou v textové podobě dostupná hesla z řady italských odborných encyklopedií. Zájemce o středověk nejvíce osloví přístupná hesla z mnohasvazkového lexikonu o evropském středověkém umění Enciclopedia dell' Arte Medievale (12 dílů a přes 10 000 stran) a z rozsáhlé vědecké encyklopedie Federiciana věnované speciálně vládě Štaufů a Fridrichovi II.

http://www.treccani.it/catalogo/catalogo_prodotti/i_grandi_temi/arte_medievale.html

 

History of the Crusades - dějiny křížových výprav na internetu

Největší přehled dějin křížových výprav nabízí edice A History of the Crusades, kterou jako hlavní editor připravoval historik Kenneth M. Setton s početným mezinárodním týmem odborníků. Všech šest dílů vydalo v letech 1955 - 1989 nakladatelství University of Wisconsin Press. Výhodou současné digitální podoby je pohodlná dostupnost a možnost vyhledávání ve všech textech. Stránky si lze stáhnout do svého počítače nebo vytisknout ve vlastní tiskárně. Texty jsou v angličtině.

http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/History/History-idx?type=browse&scope=History.HistCrusades

 

Web Gallery of Art - databáze evropského malířství a sochařství od středověku do romantismu

Úžasný zdroj kvalitních reprodukcí děl evropských malířů a sochařů 11. - 19. století. V současné době tu je k vidění 26 tisíc výtvarných děl, převážně jde o obrazy ve světových galeriích. Vše je seřazeno podle abecedního seznamu, ve vyhledávání si však můžete sestavit přehled pokladů třeba z pařížského Louvre. Stačí do vyhledávače zadat Louvre Paris. Příručka je užitečná i pro ikonografii, kdy se do vyhledávače zadá téma obrazů a stránka vám nabídne třeba pod heslem The Death of Cleopatra kompletní barokní ikonografii smrti egyptské královny. Texty jsou v angličtině.

http://www.wga.hu/

 

Art Project - Google zpřístupnil poklady světových galerií

Společnost Google zahájila provoz webových stránek Art Project, na nichž má zájemce možnost navštívit světové galerie a prohlédnout si vybrané skvosty výtvarného umění (zatím něco přes tisíc děl) - a to ve velice kvalitním rozlišení. Zatím je v databázi sedmnáct muzeí a galerií (např. florentská galerie Uffizi, amsterdamské Rijkmuseum, londýnská National Gallery, newyorské Metropolitan Museum of Art nebo petrohradská Ermitáž). Z českých muzeí a galerií je tu pouze Museum Kampa Medy Mládkové. Texty jsou anglicky.

www.googleartproject.com

 

Discover Islamic Art - virtuální muzeum islámského umění

Muzeum bez hranic nabízí poměrně dobře zastoupenou obrazovou databázi islámského umění, dokumentující muslimské památky od Sýrie a Egypta až po Španělsko a Sicílii. Texty jsou v angličtině.

http://www.discoverislamicart.org/index.php

 

Literární díla francouzského středověku

Zájemce o středověkou francouzskou kulturu nadchne stránka, kde jsou zdarma k dispozici významná francouzská literární, filozofická a umělecká díla doby středověku. Kupříkladu je tu kompletní slavný Román o růži, středověké legendy o grálu nebo spisy Petra Abélarda. Texty jsou francouzsky.

http://fr.wikisource.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Moyen_%C3%82ge

 

Czech medieval sources on-line - české středověké prameny a listiny on-line

Portál Czech medieval sources on-line, který provozuje Centrum medievistických studií v Praze, zveřejňuje významné edice pramenů a dokumentů k českým středověkým dějinám. V současné chvíli je takto dostupných 277 svazků a vše je neustále doplňováno a aktualizováno.

http://147.231.53.91/src/index.php

 

Early Gothic Database - databáze staveb 12. a 13. století v Pařížské oblasti

Australský architekt John James jako soukromník publikuje úctyhodné dílo nazvané Ark of God, věnované středověkým stavbám 12. a 13. století ve Francii, konkrétně v Pařížské oblasti. Zatím vyšlo knižně pět dílů a zájemci v nich najdou mj. 22 tisíc fotografií více než 1600 staveb. Databáze je částečně dostupná i na internetu a poskytuje zajímavý zdroj fotografií.

http://www.johnjames.com.au/medievaldatabase.shtml

 

Internet Medieval Sourcebook nabízí obrovský výběr středověkých textů

The Internet Medieval Sourcebook jsou stránky, které nabízí obrovský výběr středověkých dokumentů, literárních textů, kronik, životopisů, teologických spisů v anglickém překladu. Někde jde pouze o výběr, ale najdeme tu značné množství zcela kompletních textů. Některé texty jsou i v původním latinském originálu s překladem.

http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html

 

Dictionnaire raisonné Violleta le Duca na internetu

Zájemce o gotické umění zaujme obsáhlý slovník architekta Violleta le Duca, který v 19. století prováděl rekonstrukce významných středověkých staveb. V originálu má příručka dva tisíce stran a devět dílů. Je tu řada užitečných hesel jako katedrála, kaple, hrad, opevnění, konstrukce a opěrný systém, hodnotná je stať o vitrajích. Texty jsou ve francouzštině.

http://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l'architecture_fran%C3%A7aise_du_XIe_au_XVIe_si%C3%A8cle

 

The Gothic Ivories Project - databáze gotické slonoviny

Základním dílem o gotické slonovině je kniha Raymonda Koechlina Les Ivoires gothiques français (Paris, 1924, reprint 1968), dílo tak cenné, že na antikvárním trhu se jeho cena pohybuje kolem 2 tisíce euro. Zcela zadarmo je však internetová databáze, kterou od října 2008 provozuje londýnský Courtauld Institute of Art. Jsou tu v dobrém rozlišení kvalitní fotografie, pečlivé odborné zhodnocení každého díla a kompletní odborná literatura. V současné době je v databázi 900 uměleckých děl z období let 1200 - 1500.

http://www.gothicivories.courtauld.ac.uk/

 

The Creation of Gothic Architecture (COGA)

The Creation of Gothic Architecture (COGA) Project explores the emergence of the Gothic style through analysis of nearly 1600 buildings in the greater Paris Basin constructed all or in part between 1060 and 1250. From obvious stylistic changes from one part of a building to another, to subtle changes in detailing, it is the anomalies that point to changes in design direction, and most likely, changes in master mason. The on-site survey of these buildings yields a variety of resources, from handwritten notes to panoramic photographs. Analyzing these we can generate a great variety of visual products that express the diversity of the development of Gothic architecture in countless ways. Users are invited and encouraged to use these resources to draw their own conclusions about whatever interests them. These are the core of the Creation of Gothic Architecture Project.

http://www.creationofgothic.org

 

Gentský oltář bratří van Eycků detail po detailu

Každý z milovníků umění 15. století má možnosti si na webové stránce http://closertovaneyck.kikirpa.be/ prohlédnout do těch nejmenších detailů zázrak pozdní gotiky a severské renasance - Gentský oltář bratří van Eycků. Něco podobného dosud viděl jen odborný tým restaurátorů!

http://closertovaneyck.kikirpa.be/

 

Vollständiges Heiligen-Lexikon: encyklopedie křesťanských světců

Vollständiges Heiligen-Lexikon von J. E. Stadler, F. J. Heim und J. N. Ginal

1. Band: A–D, Augsburg: B. Schmid'sche Verlagsbuchhandlung, 1858; 2. Band: E–H, Augsburg: B. Schmid'sche Verlagsbuchhandlung (A. Manz), 1861; 3. Band: [I]K–L, Augsburg: B. Schmid'sche Verlagsbuchhandlung (A. Manz), 1869; 4. Band: M–P, Augsburg: B. Schmid'sche Verlagsbuchhandlung (A. Manz), 1875; 5. Band: Q–Z, Augsburg: B. Schmid'sche Verlagsbuchhandlung (A. Manz), 1882

http://www.zeno.org/Heiligenlexikon-1858

 

The Corpus Vasorum Antiquorum

The Corpus Vasorum Antiquorum je největším přehledem antického vázového malířství. Nabízí zejména vyhledávání uměleckých děl podle jednotlivých muzeí a zemí.

http://www.cvaonline.org/cva/browse.htm

 

Ikony, byzantské a ruské malířství

Internetový portál nabízí obsáhlé množství článků a celých knih, které se týkají dějin byzantského a starého ruského malířství. Zájemce tam najde i kompletní knihy jako třeba V. N. Lazarevovy Dějiny byzatského malířství (nové vydání z roku 1986) nebo monografii Andreje Rubleva, kterou v roce 1972 vydal M. V. Alpatov. Většina textů je v ruštině, některé vybrané články také anglicky.

https://www.icon-art.info/library.php?lng=ru


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru