PhDr. Peter Kováč

(16. 2. 1955 v Bratislavě)

vystudoval dějiny umění u prof. Jaroslava Pešiny a prof. Jaromíra Homolky na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze v letech 1975-1980. V letech 1977-1978 studoval na Varšavské univerzitě v Polsku v semináři pro středověké a renesanční umění prof. Jana Bialostockého a prof. Piotra Skubiszewského.

Specializuje se na středověké a renesanční umění, publikoval odborné studie o Mistru velhartické archy (časopis Umění, ART, Praha 1992), o ikonografii sv. Trojice v pozdně gotickém umění v Čechách (Umění, ART, Praha 1989), o sv. Trojici Mistra žebráckého Oplakávání (časopis ARS, Bratislava 1996) a o uměleckých objednávkách mincmistra Jana Horstoffara (Gotika v západních Čechách, sborník Národní galerie v Praze 1998).

V roce 2012 se podílel na projektu výstavy Europa Jagellonica: Kutná Hora - Varšava - Postupim (autorský podíl na heslech pro vědecký katalog) a na projektu výstavy Cesta ke Zlaté bule v Ostravském muzeu (podíl na přípravě výstavy, zápůjčka faksimilie De arte venandi cum avibus a text do vědeckého katalogu o císařské kapli v Chebu a jejím vztahu k císaři Fridrichovi II.)

Ze série Stavitelé katedrál publikoval tyto odborné studie: Brána Fridricha II. v Capui (Historia artium IV., sborník k osmdesátinám prof. Rudolfa Chadraby, Univerzita Palackého v Olomouci 2002), Notes to Giovanni Pisano's Pistoia Pulpit (Umění, ART, Praha 2003), Notes on the Description of the Sainte-Chapelle in Paris from 1378 (sborník Court Chapels of the High and Late Middle Ages and their Artistic Decoration, ed. Jiří Fajt, Národní galerie v Praze 2003) a Die Dornenkrone Christi und die Sainte-Chapelle in Paris: Der wahre Preis der Dornenkrone Christi, Konsekrationsdatum der Kapelle und festliche Beleuchtung der Sainte-Chapelle (Umění, ART, 59, Praha 2011).

Peter Kováč žije trvale v Praze a v Sušici, pracuje jako umělecký kritik pro deník Právo (nepřetržitě od roku 1980). V roce 1990 založil umělecko-historickou agenturu a nakladatelství PhDr. Peter Kováč ARS AURO PRIOR k popularizaci dějin umění. Od 25. června 2009 provozuje internetové stránky www.stavitele-katedral.cz.

Další informace o autorovi viz Slovník českých a slovenských výtvarných umělců a teoretiků, Ostrava 2001, 6. díl, s. 146-147.

 

Knižní publikace:

Peter Kováč, Katedrála v Chartres (Francouzské umění rané a vrcholné gotiky), spoluautoři: André Chédeville, John James, edice Stavitelé katedrál 1, nakladatelství: Eminent, Praha 2007.

Peter Kováč, Kristova trnová koruna (Paříž, Sainte-Chapelle a dvorské umění Svatého Ludvíka), spoluautoři: Barbara Drake Boehm , Pavol Černý, John James, Chiara Mercuri, Jerzy Pysiak, Donna L. Sadler, Willibald Sauerländer, Otto von Simson, Jean-Max Tixier, edice Stavitelé katedrál 2, nakladatelství: ARS AURO PRIOR, Praha 2009.

Peter Kováč, Úsvit renesance (Dvorské umění císaře Fridricha II.; Bamberský a Magdeburský jezdec), spoluautoři: Cornelia Berger-Dittscheid, Arnold Esch, Jerzy Hauziński, Rolf Legler, Michael Menzel, Giulio Pane, Jan Plesník, Willibald Sauerländer , edice Stavitelé katedrál 3, nakladatelství: ARS AURO PRIOR, Praha 2010.

Rea Michalová, Peter Kováč, Vladimír Neubert, Jan Bauch (monografie; 407 stran), nakladateství: Galerie ART Praha, Praha 2012.

Peter Kováč, Zrození génia (Giovanni Pisano a Toskánsko mezi gotikou a renesancí), spoluautoři: Max Seidel, Géza Jászai, Pavel Kalina, Herbert von Einem, Antje Middeldorf Kosegarten, Diana Norman, Franklin Toker, Henry Moore, edice Stavitelé katedrál 4, nakladatelství: ARS AURO PRIOR, Praha 2013.

Peter Kováč, Katedrála v Chartres (Francouzské umění rané a vrcholné gotiky), Spoluautoři: André Chédeville, Henry Adams, Peter Kurmann, Claudine Lautierová, Elizabeth Carson Pastanová z USA, Piotr Skubiszewski, Willibald Sauerländer, Robert Suckale a John James, edice Stavitelé katedrál 1, nakladatelství: ARS AURO PRIOR, Praha 2015, druhé rozšířené vydání.

 

Studie Petera Kováče v plném znění na internetu:

Notes to Giovanni Pisano's Pistoia pulpit (publish first in: Umění, 51, Praha 2003, p. 459-473): http://stavitele-katedral.cz/peter-kovac-notes-to-giovanni-pisanos-pistoia-pulpit/

Svatá Trojice z Českých Budějovic Mistra žebráckého Oplakávání, Die Heilige Dreifaltigkeit von České Budějovice des Meisters der Žebráker Beweinung (publikováno poprvé v : ARS, časopisu Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1996, číslo 1-3, s. 142-151): http://www.stavitele-katedral.cz/peter-kovac-svata-trojice-z-ceskych-budejovic-mistra-zebrackeho-oplakavani/

Notes on the description of the Sainte-Chapelle in Paris from 1378, in: Court chapels of the high and late middle ages and their artistic decoration (ed. Jiří Fajt), proceedings from the international symposium, published by the National Gallery in Prague, Prague: National Gallery, 2003, p. 413-418: http://www.stavitele-katedral.cz/peter-kovac-notes-on-the-description-of-the-sainte-chapelle-in-paris-from-1378/

Vilém z Ryžmberka a pozdně goticka archa z Velhartic, publikováno poprvé v: Umění, 40, 1992, č. 6, s. 424-431; res. něm. s. 430-431 (Vilem von Riesenberg und der spatgotische Altar von Velhartice); http://www.stavitele-katedral.cz/peter-kovac-vilem-z-ryzmberka-a-pozdne-goticka-archa-z-velhartic/

Die Dornenkrone Christi und die Sainte-Chapelle in Paris: Der wahre Preis der Dornenkrone Christi, Konsekrationsdatum der Kapelle und festliche Beleuchtung der Sainte-Chapelle (The Crown of Thorns and Sainte-Chapelle in Paris: The True Price of the Crown of Thorns, the Date of the Chapel's Consecration, and the Ceremonial Lighting of Sainte-Chapelle), first publish in: Umění (ART), 59, Praha (Prague, Prag) 2011, p. 462-479; http://www.stavitele-katedral.cz/peter-kovac-die-dornenkrone-christi-und-die-sainte-chapelle-in-paris-der-wahre-preis-der-dornenkrone-christi-konsekrationsdatum-der-kapelle-und-festliche-beleuchtung-der-sainte-chapelle/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru