na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Německo: Jagellonci – hlavní téma březnového čísla časopisu DAMALS (3/2022)

Anotace: Třetí letošní číslo německého měsíčníku Damals. Das Magazin für Geschichte je věnováno Jagelloncům. Letos v červenci uplyne 450 let od smrti polského krále a velkoknížete litevského Zikmunda II. Augusta, jenž zemřel bez potomků. Jeho smrtí vymřela jagellonská dynastie po meči. Jagellonci ...


Čtěte více

Praha: Mediaevalia Historica Bohemica 24/1 (Historický ústav AV ČR)

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal nové číslo (24/1/2021) časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis vychází od roku 1990 a je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. Vychází celkem dvakrát ročně. Časopis tradičně sestává ze dvou tematických částí: ...


Čtěte více

Německo: Vojenští císaři – hlavní téma květnového čísla časopisu DAMALS (5/2022)

  Anotace: Ústředním tématem květnového čísla německého měsíčníku Damals jsou tzv. vojenští císaři. Lidé, kteří žili v Římské říši v 2. polovině 3. století, měli někdy problém s pojmenováním současného císaře. Za pět desetiletí mezi lety 235 a 284/85 napočítali historici celkem devatenáct různých ...


Čtěte více

Praha: Michelangelo a Sixtinská kaple (listopadové číslo časopisu Země světa 11/2021 je celé věnováno Vatikánským muzeím)

Listopadové číslo časopisu Země světa (11/2021) je celé věnováno Vatikánským muzeím. Autorem textů je český historik umění a významný popularizátor dějin umění Jaromír Adamec. Součástí je i jeho text o Sixtinské kapli a Michelangelovi, který jako ukázku se souhlasem autora a ...


Čtěte více

Praha: Mediaevalia Historica Bohemica 23/1 a 23/2 (Historický ústav AV ČR)

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal dva nejnovější svazky (23/1/2020 a 23/2/2020) časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis vychází od roku 1990 a je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. Vychází celkem dvakrát ročně. Poslední dvě čísla jsou ...


Čtěte více

Německo: Jana z Arku – hlavní téma posledního letošního čísla časopisu DAMALS (12/2021)

Anotace: Prosincové číslo německého měsíčníku Damals. Das Magazin für Geschichte je věnováno Janě z Arku, bojovnici ve jménu Božím, od jejíhož upálení uplynulo letos 590 let. Na příští rok zase připadne 610. výročí jejího narození. Osud mladé ženy z Domrémy je tak ...


Čtěte více

Praha: Svatá bába Ludmila. Ženy v raném středověku - hlavní téma zářijového čísla časopisu Dějiny a současnost (7/2021)

Anotace: Nedávno uplynulo tisíc sto let od smrti svaté Ludmily, babičky sv. Václava, a proto je hlavní téma letošního sedmého (zářijového) čísla časopisu Dějiny a současnost zasvěceno kněžně a světici Ludmile a také ženám v raném středověku. Editorem tematického bloku, který přináší vedle ...


Čtěte více

Německo: Krize římské republiky – hlavní téma listopadového vydání časopisu DAMALS (11/2021)

Anotace: Jedenácté letošní číslo německého měsíčníku Damals. Das Magazin für Geschichte je zasvěceno období krize římské republiky. V roce 133 př. n. l. se senát, vedoucí instituce římské republiky, rozdělil v boji o pozemkovou reformu na dva nepřátelské tábory. Poté následovaly četné krize: ...


Čtěte více

Praha: Hledání středověkého lesa - hlavní téma dubnového čísla časopisu Dějiny a současnost (4/2021)

Anotace: Hlavním tématem letošního čtvrtého čísla časopisu Dějiny a současnost, který vychází desetkrát ročně, je středověký les, přesněji jeho hledání, které je, jak je zřejmé z jednotlivých příspěvků, velice náročné. Jedná se o zajímavé historické téma, jehož výzkum však přesahuje hranice historických i ...


Čtěte více

Německo: Norbert z Xanten a premonstráti – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (9/2021)

Anotace: Letošní deváté, zářijové číslo německého měsíčníku Damals je zasvěceno Norbertovi z Xanten a 900. výročí založení premonstrátského řádu. Životopis Norberta z Xanten (1080/1085–1134) je poznamenán hned několika klíčovými zlomy. V roce 1120 založil kazatel, který byl ovlivněn reformními hnutími své doby, nový ...


Čtěte více

Německo: Aufbruch ins Mittelalter. Neue Reiche in Europa – hlavní téma únorového čísla časopisu DAMALS (2/2021)

Anotace: Nejnovější, únorové číslo německého měsíčníku Damals je zasvěceno tzv. barbarským říším, s jejichž vznikem jsou spjaty počátky středověku. Po roce 500 vznikla v Evropě řada nových říší, které jsou pojmenovány po svých domnělých „obyvatelích“, kupř. Francích, Vizigótech nebo Langobardech. Historikové jsou však ...


Čtěte více

Německo: Svatý Augustin – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (12/2020)

Anotace: Poslední letošní číslo německého magazínu o historii – Damals - je zasvěceno životu a dílu jednoho z nejvýznamnějších „církevních otců“, sv. Augustina (354–430). Pozdější církevní otec si až do svého křtu v roce 387 užíval sladkého života v Kartágu, Římě a později ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru