na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Německo: Poutě ve středověku – hlavní téma červnového čísla časopisu DAMALS (6/2023)

Anotace: Letošní červnové číslo německého měsíčníku Damals. Das Magazin für Geschichte je zasvěceno fenoménu středověkých poutních cest, z nichž některé jsou oblíbené i v současnosti. Poutníky, lidi putující na vzdálená svatá místa, bylo ve středověku možné zcela běžně potkat, protože poutní cesty křižovaly ...


Čtěte více

Německo: Albrecht Dürer - umělecký génius z Norimberku - hlavní téma srpnového čísla časopisu DAMALS (8/2023)

Anotace: V osmém letošním čísle německého měsíčníku Damals se vydáme po stopách velkého umělce Albrechta Dürera (1471–1528), jehož díla patří k nejznámějším“ ikonám“ v dějinách umění. Vzrušující je však i pohled na umělcův životopis a samotnou dobu, kdy žil. Město Norimberk bylo v době, ...


Čtěte více

Německo: Císař Ota I. Veliký – hlavní téma únorového čísla časopisu DAMALS (2/2023)

Anotace: Hlavním tématem únorového vydání německého měsíčníku Damals je život a vláda císaře Oty I. Velikého (912–973), jenž je představen především jako „obnovitel císařství“. Když šedesátiletý císař Ota I. Veliký v roce 973 nečekaně zemřel na své falci v Memlebenu, měl za ...


Čtěte více

Praha: Jak „vznikli“ Slované - hlavní téma únorového čísla časopisu Dějiny a současnost (2/2023)

Anotace: Hlavním tématem letošního druhého čísla časopisu Dějiny a současnost, který vychází desetkrát ročně, jsou Slované v raném středověku. Velká pozornost je věnována především „vzniku“ Slovanů a některým z mnoha otázek, na které se již dlouho hledají uspokojivé odpovědi. O proměnách raně středověké ...


Čtěte více

Německo: Limes Romanus – ústřední téma dubnového čísla časopisu DAMALS (4/2023)

Anotace: Hlavním tématem letošního dubnového čísla německého měsíčníku Damals je Limes Romanus, v širším smyslu pevninská hranice Římské říše, v užším smyslu pak systém opevnění a celní hranice tam, kde nebyla určena řekami. Státní hranice je dnes samozřejmostí. V případě Římské říše ...


Čtěte více

Německo: Vzestup Habsburků – hlavní téma listopadového čísla časopisu DAMALS (11/2022)

Anotace: Hlavním tématem letošního jedenáctého čísla německého měsíčníku DAMALS je vzestup Habsburků, který započal v roce 1273 zvolením hraběte Rudolfa římskoněmeckým králem. Téma bylo vybráno jako upoutávka na výstavu „Die Habsburger im Mittelalter. Aufstieg einer Dynastie“, která je až do 16. dubna 2023 ...


Čtěte více

Německo: Fridrich Barbarossa – hlavní téma říjnového čísla časopisu DAMALS (10/2022)

Anotace: Hlavním tématem letošního desátého čísla německého měsíčníku o historii Damals je Fridrich I. Barbarossa, jeden z nejvýznamnějších římských císařů, od jehož narození uplyne letos v prosinci 900 let. Téma bylo ale vybráno též jako upoutávka na výstavu „Barbarossa. Die Kunst der Herrschaft“, která ...


Čtěte více

Německo: Vikingové – hlavní téma zářijového čísla časopisu DAMALS (9/2022)

Anotace: Hlavním tématem letošního devátého čísla německého měsíčníku o historii Damals jsou vikingové. Téma bylo vybráno záměrně jako upoutávka na velkou výstavu „Die Normannen“, která bude od 18. září 2022 do 26. února 2023 k vidění v německém Mannheimu (Museum Zeughaus). Vikingové ...


Čtěte více

Německo: Jagellonci – hlavní téma březnového čísla časopisu DAMALS (3/2022)

Anotace: Třetí letošní číslo německého měsíčníku Damals. Das Magazin für Geschichte je věnováno Jagelloncům. Letos v červenci uplyne 450 let od smrti polského krále a velkoknížete litevského Zikmunda II. Augusta, jenž zemřel bez potomků. Jeho smrtí vymřela jagellonská dynastie po meči. Jagellonci ...


Čtěte více

Praha: Mediaevalia Historica Bohemica 24/1 (Historický ústav AV ČR)

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal nové číslo (24/1/2021) časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis vychází od roku 1990 a je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. Vychází celkem dvakrát ročně. Časopis tradičně sestává ze dvou tematických částí: ...


Čtěte více

Německo: Vojenští císaři – hlavní téma květnového čísla časopisu DAMALS (5/2022)

  Anotace: Ústředním tématem květnového čísla německého měsíčníku Damals jsou tzv. vojenští císaři. Lidé, kteří žili v Římské říši v 2. polovině 3. století, měli někdy problém s pojmenováním současného císaře. Za pět desetiletí mezi lety 235 a 284/85 napočítali historici celkem devatenáct různých ...


Čtěte více

Praha: Michelangelo a Sixtinská kaple (listopadové číslo časopisu Země světa 11/2021 je celé věnováno Vatikánským muzeím)

Listopadové číslo časopisu Země světa (11/2021) je celé věnováno Vatikánským muzeím. Autorem textů je český historik umění a významný popularizátor dějin umění Jaromír Adamec. Součástí je i jeho text o Sixtinské kapli a Michelangelovi, který jako ukázku se souhlasem autora a ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru