na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Karel IV. a Václav IV. na kříži s ostatkem Kristovy bederní roušky

Římský císař a český král Karel IV. proslul jako zbožný panovník a sběratel relikvií. Svou roli hrála nejen Karlova zbožnost, ale i hodně a často zdůrazňovaná vyvolenost Bohem. Právě ta je významným znakem karlovské panovnické legitimizace. Při získávání relikvií se inspiroval kupř. ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Zikmund Lucemburský na císařské majestátní pečeti

Letošní šestisté padesáté výročí narození římského císaře, uherského a českého krále Zikmunda Lucemburského je bezpochyby příležitostí k uspořádání podobné výstavy, respektive výstav, kterých jsme se dočkali v roce 2016, kdy uběhlo sedm set let od narození Zikmundova otce Karla IV. Bohužel ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Zikmund Lucemburský na fresce v bývalém augustiniánském kostele v Kostnici

V polovině února 2018 uplyne šest set padesát let od narození římského císaře, uherského a českého krále Zikmunda Lucemburského, nejschopnějšího syna římského císaře a českého krále Karla IV. Zikmund v mnohém navazoval na svého otce, což se mimo jiné projevilo i ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Zikmund Lucemburský v kapli Panny Marie v obci Rifiano

V letech 2016 až 2019 jsme si připomněli, resp. si připomeneme hned čtyři významná výročí spjata s u nás vládnoucími Lucemburky. V květnu 2016 jsme si připomněli sedmisté výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV., které bylo slaveno mimo ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Václav IV. v Mnichovském astronomickém sborníku

V roce 2019 si připomeneme šestisté výročí úmrtí římského a českého krále Václava IV., nejstaršího syna římského císaře a českého krále Karla IV. z rodu Lucemburků. Ze všech u nás vládnoucích Lucemburků má Václav nejhorší pověst, pověst líného a nerozhodného krále, ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Karel IV. a Václav IV. na stříbrném feniku z Laufu a Erlangen

Lucemburskému mincovnictví byla a je stále věnována zvýšená pozornost, protože se jedná o velice zajímavé téma. Nejvíce se badatelé zabývají lucemburskými zlatými ražbami, florény  českého krále Jana Lucemburského, „portrétními“ dukáty římského císaře a českého krále Karla IV. nebo mimořádnou mincí écu ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Karel IV. v Sercambiho Kronice města Lucca

Mezi nejznámější a nejvýznamnější pozdně středověké kroniky sepsané v lidovém jazyce patří dvousvazková kronika toskánského města Luccy, jejímž autorem je měšťan, lékárník, diplomat, spisovatel a kronikář Giovanni Sercambi (1348-1424). Sercambi se narodil v Lucce, kde také i zemřel jako zámožný a vážený ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Zikmund Lucemburský v Kostnickém rukopisu Kroniky kostnického koncilu Ulricha Richentala

Letos v prosinci si připomeneme pětisté osmdesáté výročí smrti římského císaře, uherského a českého krále Zikmunda Lucemburského, jehož skonem vymřeli u nás vládnoucí Lucemburkové po meči. Zikmund Lucemburský byl skutečným politickým dědicem svého otce, římského císaře a českého krále Karla IV., ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Socha sv. Václava ve Svatováclavské kapli Svatovítské katedrály

Z hlediska panovnické ikonografie je jednou z nejvýznamnějších prostor jedinečná Svatováclavská kaple, nejposvátnější část Svatovítské katedrály. Architektura kaple a její výzdoba do výše římsy byla blíže představena v textu o vyobrazeních císaře Karla IV. a jeho syna a následníka Václava IV. ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Císař Karel IV. a český král Václav IV. ve Svatováclavské kapli katedrály na Pražském hradě

Svatováclavská kaple je nejposvátnějším prostorem Svatovítské katedrály v areálu Pražského hradu. Ve skutečnosti je samostatným kostelem uvnitř katedrály. Stavba se vymyká svou polohou i velikostí, což je dáno jejím významem a také tím, že si Petr Parléř nemohl sám vybrat místo, ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Císař Karel IV. s Václavem IV. v erbovní knize herolda z Geldern

Nedávno skončil karlovský rok, který různou formou (četné výstavy, přednášky, knihy, koncerty) připomněl sedmisté výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. z dynastie Lucemburků. Pomalu se pak blíží rok 2019, kdy si připomene další lucemburské výročí, šest set let ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Císař Karel IV. v Kaiser Sigismunds Buch Eberharda Windeckeho

Na dvoře římského císaře, uherského a českého krále Zikmunda Lucemburského působila řada zajímavých osobností. Najdeme mezi nimi i obchodníka, finančníka a kronikáře Eberharda Windeckeho. Narodil se kolem roku 1380 v Mohuči, kde také vyrůstal. Stal se kupcem a strávil řadu let na ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru