archiv detailpraha: putování walesem geralda z barry

Praha: Putování Walesem Geralda z Barry

Jako pátý svazek výjimečné edice Memoria medii aevi - Paměť středověku vydalo nakladatelství Argo Putování Walesem a Popis Walesu vzdělaného duchovního a kronikáře Geralda z Barry, zvaného též Gerald z Walesu (1146-1223). Jedná se o vůbec první překlad části Geraldova velice rozsáhlého díla do češtiny, které může na čtenáře působit „trochu" exoticky, přesto je ale velice čtivé. Autor v něm přibližuje zejména velšské zvyky a tamější kulturu, kterou srovnává např. s kulturou anglickou i pevninskou.

Putování Walesem vzniklo roku 1191 na základě Geraldovy propagační cesty, kterou uskutečnil po boku arcibiskupa z Canterbury Baldvina, který měl za úkol přesvědčit Velšany, aby se zúčastnili křížové výpravy do Svaté země. Samotný Gerald z Barry, jenž z Walesu pocházel, se nechal „naverbovat" mezi prvními. Protože byl velkým znalcem velšských poměrů, v nichž se anglo-normanská elita nevyznala, doprovázel canterburského arcibiskupa na jeho misijní cestě, která byla celkově úspěšná. Gerald se představil jako velice pozorný pozorovatel, poznamenal např., že se pro kruciátu rozhodli hlavně různí lotři, vrazi, lupiči a jiné pochybné existence. Křížové výpravy se ale nakonec nezúčastnil, byl zbaven svého slibu, aby se mohl stát hlavním prostředníkem mezi anglickým králem a velšskými šlechtici. Převážná část díla je tedy věnována propagaci křížové výpravy a tím je tento spis výjimečný. Autor se ale také věnoval popisům velšské krajiny, místním legendám, zajímavostem a rovněž pověrám. Pokusil se také vystihnout velšskou mentalitu.

Druhý spis Popis Walesu vznikl roku 1194 a lze jej považovat za dodatek k Geraldovu Putování. Autor nakonec konstatoval, že by Wales měl být ovládnut, ale zároveň by se měl tomuto podmanění bránit. O tom, že bude podmaněn, však již ve 13. století nebylo žádných pochyb.

Geraldova Británie byla tvořena třemi kulturami - anglosaskou, normanskou a velšskou, poslední z nich se ale pomalu začala dostávat na okraj „britské" společnosti, i když právě předkům dnešních Velšanů patřila původně celá Británie. On sám pocházel z velšsko-normanské rodiny a přidal se na stranu svých normanských předků.

Geraldovo dílo bylo velice oblíbené již za jeho života, často ho osobně veřejně předčítal a tím ho popularizoval.

Marek Zágora

 

Gerald z Walesu: Putování Walesem/ Popis Walesu; přeložil a úvod napsal Petr Šourek, autor doslovu Daniel Samek; Argo, Praha 2008, 205 stran, doporučená cena 298 Kč.

 

Informace o dalších svazcích edice Memoria medii aevi:

www.stavitele-katedral.cz/praha-argo-vydalo-v-ceskem-prekladu-kroniku-detmara-z-merseburku)

www.stavitele-katedral.cz/praha-ciny-biskupu-hamburskeho-kostela-adama-bremskeho/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru