archiv detailpraha: vyšel nový svazek edice memoria medii aevi (argo) - pád granady a zánik al-andalusu

Praha: Vyšel nový svazek Edice Memoria medii aevi (Argo) - Pád Granady a zánik al-Andalusu

Nakladatelství Argo vydalo ke konci roku již čtrnáctý svazek jedinečné Edice Memoria medii aevi - Paměť středověku nazvaný „Pád Granady a zánik al-Andalusu".

Pro mnohé, kteří si přečtou jen název předloženého souboru textů, se bude jednat asi o ne příliš atraktivní čtení. Opak je ale pravdou! Přeložený soubor pramenů o posledních letech existence „arabského" panství v Granadě a al-Andalusu je velice zajímavým i podnětným čtením a zároveň také sondou do významného období dějin Pyrenejského poloostrova.

Jednotlivé texty přibližují nejen průběh tzv. granadské války, ale také i události po lednu 1492, kdy většina Granaďanů emigrovala po kapitulaci do severní Afriky.

Granadský emirát existoval téměř dvě stě padesát let, kdy fungoval buď zcela nezávisle nebo byl vazalem kastilské koruny. Granada, jedno ze tří velkých měst v oblasti, se v tomto období stala jedním z nejvýznamnějších měst celého poloostrova. Bylo to město výstavné, které obdivovali všichni jeho návštěvníci. Svůj půvab si pak uchovalo až do současnosti.

Většina textů souboru vznikla až několik desetiletí po hlavních událostech, přesto je jejich vypovídací hodnota vysoká. I když např. autora prvního arabsky psaného textu neznáme jménem, jedná se o velice významný pramen. Z textu víme, že tento anonymní granadský muslim byl aktivním účastníkem bojů, což z něj činí velice důležitého, očitého svědka mnohých událostí.

Ne ale všechny texty jsou anonymní. Poslední, bohužel ne v celku dochované dílko, které je předloženo čtenářům, je psáno kastilštinou a známe i jméno jeho autora. Je jím Hernando de Baeza, jehož text je především sondou do palácové politiky za posledních nasrovských sultánů. V textu objevíme i několik drobných zmínek o něm samotném. Víme proto např., že byl křesťanem a působil v emírových službách jako tlumočník až do pádu města na počátku ledna 1492. Jeho zpráva pak vznikla pravděpodobně kolem roku 1505.

Pochopení dobové situace na jihu Pyrenejského poloostrova umožňují rovněž zasvěcené doprovodné texty (předmluva, doslov) a poznámkový aparát, jejichž autorem je překladatel všech v souboru vydaných pramenů Josef Ženka.

Zejména doslov je výborným úvodem do dané problematiky. Josef Ženka přibližuje vznik samotného emirátu a jeho historii až po tzv. granadskou válku v letech 1482-1492. Nastiňuje i složité granadsko-kastilské vztahy, jejichž přiblížení je důležité pro pochopení pozdějších událostí. Několik stránek věnuje také samotné Granadě, „poslednímu hlavnímu městu al-Andalusu".

Ve srovnání s předchozími svazky edice jsou jednotlivé texty doplněny velkým množstvím černobílých fotografií. Na závěr pak byly zařazeny podrobné a hlavně přehledné mapy, rodokmen posledních Nasrovců a zajímavá barevná obrazová příloha.

Již nyní se můžeme těšit na další překlady středověkých narativních pramenů, jež vyjdou v dalších letech.

 

Marek Zágora

 

Pád Granady a zánik al-Andalusu, z arabštiny a španělštiny přeložil, k vydání připravil, doprovodnými texty, poznámkami a rejstříky opatřil Josef Ženka, Argo, Praha 2011, 183 stran, doporučená cena 278 Kč.

 

Poznámka:

Josef Ženka je autorem i nedávno vydané knihy Granadské elity v 15. století, což je u nás ojedinělá práce k dějinám Granadského emirátu v poslední fázi jeho existence. Vydavatel Karolinum, 180 stran, Praha 2011.

 

 

K ostatním svazkům Edice Memoria medii aevi:

www.stavitele-katedral.cz/praha-argo-vydalo-v-ceskem-prekladu-kroniku-detmara-z-merseburku

www.stavitele-katedral.cz/praha-dobyti-lisabonu-a-reconquista-portugalska-memoria-medii-aevi/

www.stavitele-katedral.cz/praha-putovani-walesem-geralda-z-barry/

www.stavitele-katedral.cz/praha-ciny-biskupu-hamburskeho-kostela-adama-bremskeho/

www.stavitele-katedral.cz/praha-kronika-galla-anonyma-memoria-medii-aevi-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-memoria-medii-aevi-beda-ctihodny-cirkevni-dejiny-anglu-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-memoria-medii-aevi-argo-kronika-franku-rehore-z-toursu/

www.stavitele-katedral.cz/praha-memoria-medii-aevi-argo-kronika-vlady-d-pedra-i/

www.stavitele-katedral.cz/praha-halicsko-volynsky-letopis-zajimavy-pramen-k-dejinam-stredovychodni-evropy-13-stoleti/

www.stavitele-katedral.cz/praha-dejiny-britskych-kralu-jeden-z-hlavnich-pramenu-pribehu-o-krali-artusovi/

www.stavitele-katedral.cz/praha-krizove-vypravy-ocima-arabskych-kronikaru-pamet-stredoveku-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-bajne-plavby-do-jinych-svetu-pamet-stredoveku-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-kosmova-kronika-cechu-memoria-medii-aevi-argo/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru