archiv detailpraha: memoria medii aevi (argo) - kronika vlády d. pedra i.

Praha: Memoria medii aevi (Argo) - Kronika vlády D. Pedra I.

Jako další svazek Edice Memoria medii aevi - Paměť středověku vydalo nakladatelství Argo část díla portugalského královského písaře a archiváře Fernãa Lopese (1380/1390-po 1459), který měl přístup k důležitým historickým pramenům, takže jeho dílo lze na svou dobu považovat za velice spolehlivé. Pro svůj barvitý styl vyprávění a období, o němž psal, bývá často srovnáván s francouzským kronikářem Jeanem Froissartem.

Edice přibližuje dobu vlády portugalského krále D. Pedra I. (1357-1367), kterému se říkalo Krutý, ale také Spravedlivý. Krutě zasahoval zejména proti všem, kteří nějak porušili zákony, trestal i šlechtice a představitele církve. V téměř každé kapitole se dočteme o krutostech, zradě a nenávisti, které provázely jeho vládu. D. Pedro I. se tvrdě vypořádal i s vrahy své milenky Inês de Castro, která se až po své smrti stala portugalskou královnou. Škoda jen, že právě pasáže popisující její smrt v Kronice D. Pedra I. chybí.

Příběh lásky portugalského krále k „pouhé" dvorní dámě je v této kronice představen ve větší míře vůbec poprvé a stal se velkou inspirací pro umělce následujících staletí. Mezi nejkrásnější umělecká díla, jež jsou s Pedrem a krásnou Inês spjata, patří určitě jejich gotické náhrobky v klášteře v Alcobaçe.

Dílo ale není jen o vládě portugalského krále. Lopes sleduje také vládu dalších dvou panovníků na Pyrenejském poloostrově. Prvním je Pedro I. Kastilský (1350-1369), který byl synovcem D. Pedra I. Portugalského, druhým pak Pere IV. Aragonský, zvaný Obřadný (1336-1387). Také jejich vláda byla velice krutá. Všichni výše jmenovaní králové téměř po celou dobu svého panování bojovali proti svým četným kritikům a odpůrcům, kterými bývali často vlastní či nevlastní sourozenci.

Překlad kroniky je doplněn bohatou barevnou obrazovou přílohou, mapou Pyrenejského poloostrova za vlády Pedra I. Portugalského a rodokmeny dynastií v Portugalsku, Kastilií a Aragonii. Vše pak doplňuje zasvěcený doslov historičky Simony Binkové.

Kronika vlády D. Pedra I. z pera „otce portugalské historiografie" Fernãa Lopese je poutavou, i když „krvavou" sondou do dějin Pyrenejského poloostrova v období 14. století, kdy je nutné sledovat děje všech království v této oblasti zároveň, protože jejich dějiny se navzájem prolínaly.

 

Marek Zágora

 

Fernão Lopes, Kronika vlády D. Pedra I., přeložila Marie Havlíková, doslov Simona Binková, Argo, Praha 2009, ve skutečnosti 2010, 163 stran, doporučená cena 289 Kč.

Odkazy na ostatní svazky edice Memoria medii aevi:

www.stavitele-katedral.cz/praha-dobyti-lisabonu-a-reconquista-portugalska-memoria-medii-aevi/

www.stavitele-katedral.cz/praha-putovani-walesem-geralda-z-barry/

www.stavitele-katedral.cz/praha-argo-vydalo-v-ceskem-prekladu-kroniku-detmara-z-merseburku

www.stavitele-katedral.cz/praha-ciny-biskupu-hamburskeho-kostela-adama-bremskeho/

www.stavitele-katedral.cz/praha-kronika-galla-anonyma-memoria-medii-aevi-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-memoria-medii-aevi-beda-ctihodny-cirkevni-dejiny-anglu-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-memoria-medii-aevi-argo-kronika-franku-rehore-z-toursu/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru