archiv detailpraha: dobytí lisabonu a reconquista portugalska (memoria medii aevi)

Praha: Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska (Memoria medii aevi)

Druhý svazek ambiciózní edice Memoria medii aevi - Paměť středověku vyšel v roce 2008 a za názvem Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska se skrývá několik textů, jež přibližují střety křesťanů s Maury, k nimž došlo v období křížových výprav do Svaté země.

Základním textem je dopis anglického křižáka, který se roku 1147 v rámci druhé křížové výpravy osobně zúčastnil dobývání Lisabonu na Maurech. Autor, s vysokou pravděpodobností duchovní jménem Raul, jehož osoba není blíže identifikována, adresoval svůj obsáhlý dopis muži jménem Osbert. Z textu lze "vyčíst", že byl velice vzdělaný a snad jako kněz doprovázel křižácké vojsko. Byl rovněž dobře informovaný a svůj dopis doplnil o řadu zajímavých textů (např. kázání, dohody), z nichž některé cituje úplně.

Dopis, který má vysokou literární kvalitu, je výjimečnou reportáží z důležité bitvy druhé kruciáty. Zároveň je významným pramenem o Lisabonu, o tom jak město vypadalo v polovině 12. století. Narazíme v něm i na jakýsi politický podtext, když autor popisuje rozpory uvnitř křižáků, respektive jejich spor s portugalským králem. Z dopisů, které informují o dobývaní Lisabonu, a zachovalo se jich hned několik, je "Raulův" nejvýznamnější, a proto byl také jako jediný do reprezentativního souboru zařazen.

Ke stejné události se vrací i krátký úryvek z tzv. Magdeburských análů, jenž se v řadě informací shoduje s "Raulovým" dopisem. Třetí text "Zpráva o založení kláštera svatého Vincenta v Lisabonu" vznikl na konci 12. století a jeho neznámý autor v úvodu zdůraznil, že se opíral o zaručené výpovědi dvou očitých svědků. Opět se dočítáme o dobytí Lisabonu roku 1147, protože klášter sv. Vincenta byl králem založen na místě, na němž byli pohřbeni němečtí rytíři, kteří se podíleli na "osvobození" města. Text „Závěť křižáka Raula" se také vztahuje k lisabonským událostem roku 1147. Raul se bojů aktivně účastnil a není vyloučeno, že se jedná o stejnojmenného anglického duchovního, který je autorem prvního textu celého souboru.

Následující text "Zpráva o námořní cestě, při níž poutníci plavící se do Jeruzaléma dobyli město Silves, léta Páně 1189" se vztahuje k události, k níž došlo během třetí křížové výpravy. Autor pravděpodobně německého původu se zaměřil hlavně na popis bojů.

Nejmladší text souboru "Dobytí hradu Alcácer do Sal na počátku páté křížové výpravy roku 1217" líčí "pomoc" křižáků, o kterou byli požádáni. Nejvíce opěvováno je hrdinství templářů, na druhé straně autor opět naznačil velké rozpory mezi samotnými křižáky a také jejich ziskuchtivost a „krvelačnost".

Velice podnětný je doslov z pera Simony Binkové nazvaný Křižáci na západě Evropy ve 12. a 13. století, v němž je stručně nastíněna situace na Iberském poloostrově od 8. do 15. století, přičemž hlavní důraz je kladen na boje křesťanů proti Maurům na území dnešního Portugalska.

 

Marek Zágora

 

Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska; překlad Pavel Zavadil a Magdalena Moravová, úvod Marie Havlíková, doslov Simona Binková; Argo, Praha 2008; 174 stran; doporučená cena 278 Kč.

Informace o dalších svazcích edice Memoria medii aevi:

www.stavitele-katedral.cz/praha-argo-vydalo-v-ceskem-prekladu-kroniku-detmara-z-merseburku)

www.stavitele-katedral.cz/praha-ciny-biskupu-hamburskeho-kostela-adama-bremskeho/

www.stavitele-katedral.cz/praha-putovani-walesem-geralda-z-barry/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru