archiv detailpraha: ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních - edice memoria medii aevi

Praha: Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních - Edice Memoria medii aevi

Pražské nakladatelství Argo vydalo již patnáctý svazek výjimečné Edice Memoria medii aevi - Paměť středověku. Pod názvem „Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních" se skrývá překlad reprezentativního souboru sedmnácti latinských „visiones" (vidění), jež byla zaznamenána v období od 6. do počátku 13. století.

O tom, jak vypadá křesťanské záhrobí, přinášeli informace vyvolení lidé, kteří mohli nahlédnout do onoho světa ve snech nebo viděních. Často v nich hrál důležitou roli průvodce, kterým býval např. anděl nebo světec, jenž popisoval a vysvětloval jednotlivé „úkazy".

Vizionář byl v době vidění často těžce nemocný a dokonce byl svým okolím považován za mrtvého. Středověké společnosti se tak dostalo svědectví o místech, jež byla pro živého člověka nedostupná (ráj, peklo, očistec). Z vidění se časem vyvinul samostatný žánr.

Vyvolený jedinec, většinou duchovní, ale mohl jím být i prostý laik (Drythelmovo vidění), mohl tak občas nahlédnout do záhrobí a poté vrátit se zpátky, aby mohl informovat o tom, co viděl. Vidění mohly mít i ženy (např. Vidění matky Guiberta z Nogentu) a výjimkou nejsou ani „visiones" dětí (Život, vidění a smrt bezelstného Orma).

Hlavním účelem četných textů, jež popisovaly zejména hrozná muka a utrpení, bylo vést lidi k mravnému, ctnostnému a také skromnému životu. Lidé měli být poslušní Božích příkazů.

Postupně je možné vysledovat vedle ráje a pekla i „objevení" třetího místa záhrobního světa, očistce. Ten byl jasně vymezen a pojmenován během 12. století.

Počátky žánru vidění je nutno hledat v pozdní antice, jak dosvědčuje zejména populární Pavlovo vidění (Visio Pauli), jež bylo velice inspirativním textem. Zaznamenávání jednotlivých vidění bylo úzce spjato s klášterním prostředím.

Některá vidění v sobě mají dokonce propagandistický obsah (tzv. politická a císařská vidění), nalezneme v nich hlavně projevy politických preferencí (Vidění KarlaTlustého), resp. poučení pro členy vládnoucího rodu. Jiné texty sloužily také k prosazení náboženských novinek do praxe. Můžeme se ale setkat i s kritikou dobových poměrů (Walchelinovo vidění).

Až do 12. století byla vidění součástí jiných, rozsáhlejších, většinou historiografických textů, např. Církevních dějin národů Anglů Bedy Ctihodného, nebo životů svatých. Jednotlivá vidění se objevovala ale také ve sbírkách kompendií znalostí a sbírkách hagiografických textů.

Ve 12. století pak dosáhl žánr vidění svého vrcholu. Vznikla nejrozsáhlejší a nejpropracovanější vidění, o čemž svědčí i do souboru zařazené texty. Některá vidění byla natolik populární, že jsou zmiňována v různých, ve středověku oblíbených dílech, např. v Historickém zrcadle Vincenta z Beauvais nebo ve Zlaté legendě.

Ve vrcholném středověku se texty zaměřily hlavně na laiky, o čemž svědčí i časté překlady „visiones" do národních jazyků (Očistec svatého Patrika - Vidění rytíře Oweina).

Kniha „Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních" má velice pěknou obrazovou přílohu, v níž najdeme příklady středověkých uměleckých děl, jež se vážou k některým přeloženým textům středověkých vidění.

Předložený soubor středověkých vidění je opravdu velice reprezentativní. I když se může odborníkům zdát, že některá známější „visiones" (např. Godšalkovo) ve výběru chybí, jedná se bez pochyby o velice podnětné čtení, které osloví nejen medievalisty, ale i laickou veřejnost.

 

Marek Zágora

 

Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních, 15. svazek Edice Memoria medii aevi, přeložili a poznámkami opatřili Jana Engelbrechtová, Josef Förster, Eva Hladká-Kučernáková, Magdalena Moravová a Jana Zachová, Argo, Praha 2011, 281 stran, doporučená cena 290 Kč.

 

Obsah svazku:

Řehoř Veliký

Vidění svatého Fursea

Drythelmovo vidění

Barontovo vidění

Vidění wenlockého mnicha

Vidění jakési prosté ženy

Vidění kněze Bernolda

Vidění Karla Tlustého

Walchelinovo vidění

Vidění matky Guiberta z Nogentu

Život, vidění a smrt bezelstného Orma

Alberikovo vidění

Tnugdalovo vidění

Gunthelmovo vidění

Vidění jednoho mnicha

Očistec svatého Patrika - Vidění rytíře Oweina

Thurkillovo vidění

 

K dalším svazkům edice:

www.stavitele-katedral.cz/praha-argo-vydalo-v-ceskem-prekladu-kroniku-detmara-z-merseburku

www.stavitele-katedral.cz/praha-dobyti-lisabonu-a-reconquista-portugalska-memoria-medii-aevi/

www.stavitele-katedral.cz/praha-putovani-walesem-geralda-z-barry/

www.stavitele-katedral.cz/praha-ciny-biskupu-hamburskeho-kostela-adama-bremskeho/

www.stavitele-katedral.cz/praha-kronika-galla-anonyma-memoria-medii-aevi-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-memoria-medii-aevi-beda-ctihodny-cirkevni-dejiny-anglu-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-memoria-medii-aevi-argo-kronika-franku-rehore-z-toursu/

www.stavitele-katedral.cz/praha-memoria-medii-aevi-argo-kronika-vlady-d-pedra-i/

www.stavitele-katedral.cz/praha-halicsko-volynsky-letopis-zajimavy-pramen-k-dejinam-stredovychodni-evropy-13-stoleti/

www.stavitele-katedral.cz/praha-dejiny-britskych-kralu-jeden-z-hlavnich-pramenu-pribehu-o-krali-artusovi/

www.stavitele-katedral.cz/praha-krizove-vypravy-ocima-arabskych-kronikaru-pamet-stredoveku-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-bajne-plavby-do-jinych-svetu-pamet-stredoveku-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-kosmova-kronika-cechu-memoria-medii-aevi-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-vysel-novy-svazek-edice-memoria-medii-aevi-argo-pad-granady-a-zanik-al-andalusu/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru