knižní novinky detailpraha: albigenská historie petra z vaux-en-cernay – čtyřiatřicátý svazek edice memoria medii aevi – paměť středověku (argo)

Praha: Albigenská historie Petra z Vaux-en-Cernay – čtyřiatřicátý svazek edice Memoria medii aevi – Paměť středověku (Argo)

 

V roce 2006 vyšel v nakladatelství Argo první svazek edice Memoria medii aevi – Paměť středověku (Řehoř z Toursu, O boji králů a údělu spravedlivých. Kronika Franků. Dějiny v deseti knihách). V rámci této řady vycházejí nejen překlady významných evropských kronik, ale i dalších (též literárních) děl, která jsou psána latinsky nebo v národních jazycích. Jedná se převážně o díla, která u nás doposud nevyšla, nebo jsou jejich překlady zastaralé, příp. špatně dostupné.

Do konce roku 2022 vyšlo v Paměti středověku celkem čtyřiatřicet svazků a další překlady se připravují k vydání. Jako zatím poslední vyšla „Albigenská historie“ cisterciáckého mnicha Petra z Vaux-en-Cernay (asi 1180–po 1218), která je základním pramenem k první velké protiheretické křížové výpravě, kterou inicioval papež Inocenc IIII., a to proti katarům v jižní Francii. Autorkou překladu a poznámkového aparátu je Jana Zachová. Předmluvu nazvanou „Hystoria Albigensis“ napsal František Novotný.

S četnými citacemi z „Albigenské historie“ se mohli milovníci středověku a historických knih z Arga seznámit již v roce 2014, kdy vyšla v rámci edice Každodenní život práce Jörga Obersteho „Křížová výprava proti albigenským“ s podtitulem „Kacířství a mocenská politika ve středověku“. Dílo sugestivního vypravěče, mnicha Petra z kláštera Vaux-en-Cernay (uváděno i jako Vaux-de-Cernay), který byl v letech 1212 až 1218 očitým svědkem řady událostí křížové výpravy, totiž mělo značný vliv na jejich vnímání.

Petrova „historie“ je významným svědectvím, které reprezentuje ryze papežsko-katolický pohled na události křížového tažení. Nepřátele katolické víry ukazuje v tom nejhorším světle a boj s nimi pak představuje především jako střet dobra se zlem. Jeho kronika ale přináší i mnoho cenných zpráv o víře albigenských katarů a jejích teologických základech.

Kdo by se ale chtěl více obeznámit s náboženstvím katarů, tomu můžeme vřele doporučit práci „Pokřtěni ohněm. Katarské křesťanství ve světle dobových pramenů (12.–14. století)“ Davida Zbírala, kterou v roce 2019 rovněž vydalo nakladatelství Argo. Kniha přináší nejobsáhlejší v češtině dostupný přehled náboženství katarů a zpřístupňuje nejdůležitější prameny v komentovaném českém překladu.

„Albigenská historie“ začíná roku 1204 zprávou o vyslání papežských legátů do Toulouse a díky Petrovi máme o jejich činnosti řadu detailních informací. Záminkou k samotné výpravě se pak stala vražda jednoho z nich, legáta Petra z Castelnau, k níž došlo počátkem roku 1208.

Petrovo vypravěčské zanícení a také jeho úžasný smysl pro detail jsou velkým kladem jeho tak často citovaného kronikářského díla, které je vnímáno jako nejpodrobnější a zároveň nejinformovanější zdroj informací. Je to dáno mimo jiné i tím, že měl přístup k papežským a královským dokumentům, které následně dokázal velice šikovně začlenit do svého díla.

„Albigenskou historii“ ale nemůžeme číst a brát jen jako pramen k dějinám náboženství vrcholného středověku či počátku 13. věku. V textu totiž najdeme řadu pasáží zasvěcených válčení, dobovému vojenství jako takovému a také rytířské kultuře. Ztělesněním skutečného rytíře a zároveň hlavního (a také „kladného“) hrdiny je pak pro Petra vůdce křížové výpravy Simon (též Šimon) IV. z Montfortu, jenž zemřel roku 1218 při obléhání Toulouse. Právě jeho smrt je jedním z posledních záznamů Petrovy „Albigenské historie“. Simonovou smrtí ale „křížová výprava“ neskončila…

„Albigenská historie“ cisterciáckého mnicha Petra z kláštera Vaux-en-Cernay je významným středověkým pramenem a je dobře, že se dočkala i českého překladu.

Marek Zágora

Petr z Vaux-en-Cernay, Albigenská historie, 34. (v tiráži mylně uvedeno 32.) svazek edice Memoria medii aevi – Paměť středověku, Argo, Praha 2022, 261 stran, doporučená cena 348 Kč

Internet:

https://argo.cz/knihy/albigenska-historie/

Ke knize Křížová výprava proti albigenským Jörga Obersteho:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-krizova-vyprava-proti-albigenskym-%E2%80%93-zajimavy-prispevek-k-dejinam-kruciat/

K posledním deseti svazkům edice Memoria medii aevi:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-dopisy-dvou-milencu-%E2%80%93-24-svazek-edice-historia-medii-aevi-%E2%80%93-pamet-stredoveku-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-historie-aneb-o-dvou-obcich-oty-z-freisingu-%E2%80%93-25-svazek-edice-historia-medii-aevi-%E2%80%93-pamet-stredoveku-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-kniha-o-meste-dam-kristiny-pisanske-argo/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-husitska-kronika-a-dialog-o-ceskem-kacirstvi-ondreje-z-rezna-%E2%80%93-sedmadvacaty-svazek-edice-memoria-medii-aevi-%E2%80%93-pamet-stredoveku-argo/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-osudy-svatohavelskeho-klastera-%E2%80%93-dvacaty-osmy-svazek-edice-memoria-medii-aevi-%E2%80%93-pamet-stredoveku-argo/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-fredegarovy-kroniky-ctvrta-kniha-a-pokracovani-%E2%80%93-devetadvacaty-svazek-edice-memoria-medii-aevi-%E2%80%93-pamet-stredoveku-argo/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-dejiny-langobardu-%E2%80%93-jubilejni-tricaty-svazek-edice-memoria-medii-aevi-%E2%80%93-pamet-stredoveku-argo/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-antapodosis-cili-odplata-a-dalsi-spisy-liutpranda-z-cremony-%E2%80%93-jednatricaty-svazek-edice-memoria-medii-aevi-%E2%80%93-pamet-stredoveku-argo/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-prirucka-pro-syna-francke-slechticny-dhuody-%E2%80%93-dvaatricaty-svazek-edice-memoria-medii-aevi-%E2%80%93-pamet-stredoveku-argo/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-basnicke-dilo-hrotsvity-z-gandersheimu-%E2%80%93-triatricaty-svazek-edice-memoria-medii-aevi-%E2%80%93-pamet-stredoveku-argo/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru