detailpraha: dopisy dvou milenců – 24. svazek edice historia medii aevi – paměť středověku (argo)

Praha: Dopisy dvou milenců – 24. svazek edice Historia medii aevi – Paměť středověku (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo druhý svazek řady Litteraria et poetica, která je součástí úspěšné edice Historia medii aevi – Paměť středověku, v jejímž rámci vyšlo i s oběma knihami výše zmíněné řady již pětadvacet svazků. Jednotlivé knihy řady Litteraria et poetica mají za cíl představit široké veřejnosti překlady středověkých textů literární povahy včetně poezie.

První svazek vyšel v roce 2015 a přinesl překlad eposu „Vilém ze země Slovanů“ Oldřicha z Etzenbachu, který vznikl na počátku 90. let 13. století v okruhu dvora předposledního krále z rodu bájného Přemysla Oráče, Václava II. Nový svazek nazvaný „Dopisy dvou milenců“ přináší jedinečnou sondu do milostné korespondence 12. století. Samotnému překladu předchází zasvěcená předmluva Jany Daňhelové, která je i autorkou překladu a poznámek.

Hned při přečtení názvu knihy se zasvěcenějším čtenářům vybaví nešťastný milostný vztah mezi teologem, filozofem a básníkem Petrem Abélardem a jeho žačkou a pozdější manželkou Heloisou, o němž víme především z Abélardova autobiografického spisu „Historia calamitatum“, který vyšel pod názvem „Dopisy utrpení a lásky“ v roce 2003 v nakladatelství Vyšehrad. Ve stejné knížečce pak najdeme i překlad jejich dopisů, které si vyměňovali v době, kdy oba žili odloučeně ve dvou od sebe vzdálených klášterech.

„Dopisy dvou milenců“ (Epistulae duorum amantium) pocházejí pravděpodobně z první poloviny 12. století, ale své autory tají. Jedná se o opis sto šestnácti milostných dopisů, z nichž některé jsou pouhými fragmenty, protože z nich byly vybrány jen některé části, zejména úvodní pozdravy a závěry. Jejich autory byli učitel a jeho žačka, kteří byli na svou dobu velice vzdělaní a ovládali latinu. Několik málo dalších informací o nich máme jen z jejich korespondence.

Do současnosti se dochoval pouze jediný známý opis těchto listů z druhé poloviny 15. století, který byl objeven teprve roku 1967. Dodnes vyvolává řadu diskusí, z nichž většina se točí kolem jejich autenticity, datace a osob obou „anonymních“ milenců.

Ve 12. století vznikla řada fiktivních listů. Dokonce se dopis stal literárním žánrem, který dal vzniknout nové odnoži rétoriky – ars dictaminis (umění psaní dopisu). Jednotliví pisatelé pak formou dopisů prokazovali své rétorické schopnosti. „Epistulae duorum amantium“ jsou s vysokou pravděpodobností pravé, o čemž svědčí mimo jiné i různé narážky, které zjevně odkazují na to, že se milenci scházeli a že dopisy byly „jen“ doplňkem jejich ústní komunikace.

Další otázkou je doba jejich vzniku. Někteří badatelé hovoří o konci 12., jiní dokonce až o počátku 13. století. Mnohem pravděpodobnější je však první polovina, respektive první třetina 12. věku.

Co se autorů dopisů týče, vyslovili někteří badatelé na základě několika konkrétních informací z jednotlivých listů, že by se mohlo jednat o původní korespondenci mezi Abélardem a Heloisou z doby, kdy jejich láska byla nejintenzivnější, tedy asi z let 1115-1117. Kdyby to byla pravda, máme před sebou jedinečné přímé svědectví o jejich lásce. Bohužel jejich autorství nelze ani potvrdit, ani vyvrátit.

„Dopisy dvou milenců“ jsou doplněny i dalšími překlady ze středověké milostné korespondence a výše zmíněného ars dictaminis. Ve výběru tak najdeme např. skutečný Heloisin dopis Abélardovi z doby jejich odloučení nebo překlady milostných dopisů z tzv. listů z Tegernsee, které vznikly v letech 1178-1186 a v nichž objevíme i vyznání ženy k ženě. Úžasným čtením je pak i překlad praktické sbírky vzorových dopisů s milostnou tematikou nazvané „Kolo Venušino“, kterou napsal Boncompagno da Signa (1165/1175-po 1240), jenž působil jako profesor rétoriky na univerzitách v Boloni a Padově.

Vydání překladu „Dopisů dvou milenců“ je velice významným a záslužným počinem. Nesmíme ale zapomenout ještě na jednu věc, která se v diskusích kolem dopisů ztrácí: jedná se o dopisy vysoké literární kvality, které jsou považovány za nejkrásnější sbírku středověké milostné korespondence. Navíc jde též o jedinečnou sondu do nitra zamilovaného člověka, do pocitů, které jsou blízké i člověku 21. století. O tom se přesvědčí každý, kdo se do nich začte.

 

Marek Zágora

 

Dopisy dvou milenců. Milostná korespondence 12. století, Historia medii aevi – Paměť středověku, svazek 24, Argo, Praha 2017, 168 stran, doporučená cena 238 Kč

 

Internet:

http://www.argo.cz/knihy/202932/dopisy-dvou-milencu/

 

K prvnímu svazku z řady Litteraria et poetica:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-vilem-ze-zeme-slovanu-oldricha-z-etzenbachu-argo/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru