knižní novinky detailpraha: fredegarovy kroniky. čtvrtá kniha a pokračování – devětadvacátý svazek edice memoria medii aevi – paměť středověku (argo)

Praha: Fredegarovy kroniky. Čtvrtá kniha a Pokračování – devětadvacátý svazek edice Memoria medii aevi – Paměť středověku (Argo)

V letošním roce (2020) vydá nakladatelství Argo hned několik svazků své edice Memoria medii aevi – Paměť středověku. Jako dvacátý devátý titul (ve skutečnosti ale 28. v pořadí) vyšel překlad čtvrté knihy Fredegarových kronik a jejich Pokračování, tedy pasáží, které jsou historiky považovány za nejpřínosnější. Autorkou překladu z latinského originálu je Magdalena Moravová, zasvěcenou předmluvu napsal a na poznámkách se spolupodílel historik Martin Wihoda.

„Kroniky tak zvaného Fredegara“ (toto jméno obdržel autor až v 16. století) jsou velice sporným raně středověkým dílem, přesto o nich najdeme zmínku ve všech českých učebnicích dějepisu, pojednávajících o našich středověkých dějinách. Právě ve čtvrté knize jsou totiž dochované zmínky o Sámově říši (48. kapitola) a o franském králi Dagobertovi I., který se dostal do sporu se Slovany, a o bitvě u Wogastisburgu, v níž byli v roce 631 Frankové drtivě poraženi Sámovými Slovany (68. kapitola).

O autorovi kompilace nevíme téměř nic. Byl jím pravděpodobně vzdělaný laik, který měl zřejmě nějaký čas přístup ke dvoru neustrijských králů. Nepsal „bezchybnou“ latinou, ale jazykem, který byl ovlivněn latinou jeho zdrojů a lidovým jazykem románských obyvatel Galie. Přesto je čtvrtá kniha jeho kompilace společně s Pokračováním významným pramenem k dějinám franské říše v 7. až 8. století, kdy končila vláda „vlasatých“ merovejských králů, které nahradili Karlovci. Snad to byla právě složitá situace v říši, která přivedla tak zvaného Fredegara k sepsání dějin, přibližujících komplikovaný vztah Merovejců a jejich majordomů, z nichž vzešli Karlovci.

Jeho původním, autorským dílem jsou části zachycující vybrané události let 584–642 (čtvrtá kniha). Je znát, že u řady z nich byl buď jejich přímým účastníkem, nebo byl o nich alespoň velice dobře informován. Navíc velký důraz kladl i na události za hranicemi říše, a právě díky tomu zaznamenal též informace týkající se Sámovy říše.

Na čtvrtou knihu navazují překlady dvou Pokračování, které dovádějí dějiny až do roku 768, kdy se vlády ujali Karel Veliký a jeho bratr Karloman. První pokračovatel dovedl dějiny do počátku 8. století, druhý pak především popsal okolnosti královské korunovace Pipina Krátkého v roce 751.

Součástí svazku je i černobílý obrazový doprovod (není to u jednotlivých překladů pravidlem), vybrané rodokmeny a mapy franské říše ve sledovaném období.

Vydání českého překladu čtvrté knihy Fredegarových kronik a jejich Pokračování je významným vydavatelským počinem. Čeští čtenáři tak konečně mají možnost seznámit se i s dalšími událostmi přelomového období v dějinách franské říše.

 

Marek Zágora

 

Fredegarovy kroniky. Čtvrtá kniha a Pokračování, 29. svazek Edice Memoria medii aevi – Paměť středověku, Argo, Praha 2020, 151 stran, doporučená cena 198 Kč

 

Internet:

https://argo.cz/knihy/fredegarovy-kroniky-ctvrta-kniha-pokracovani/

 

K posledním deseti svazkům edice:

http://stavitele-katedral.cz/praha-milevsky-letopis-osmnacty-svazek-edice-memoria-medii-aevi-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-dejiny-sveta-v-case-milenia-rodulfa-glabera-19-svazek-edice-pamet-stredoveku-z-produkce-nakladatelstvi-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-dobyti-konstantinopole-dva-pribehy-o-ctvrte-krizove-vyprave-dvacaty-svazek-edice-memoria-medii-aevi-argo/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-zivot-ludvika-svateho-jana-ze-joinvillu-%E2%80%93-nejnovejsi-svazek-edice-pamet-stredoveku-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-vilem-ze-zeme-slovanu-oldricha-z-etzenbachu-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-dejiny-sasu-widukinda-z-corvey-%E2%80%93-triadvacaty-svazek-edice-pamet-stredoveku-argo/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-dopisy-dvou-milencu-%E2%80%93-24-svazek-edice-historia-medii-aevi-%E2%80%93-pamet-stredoveku-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-historie-aneb-o-dvou-obcich-oty-z-freisingu-%E2%80%93-25-svazek-edice-historia-medii-aevi-%E2%80%93-pamet-stredoveku-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-kniha-o-meste-dam-kristiny-pisanske-argo/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-husitska-kronika-a-dialog-o-ceskem-kacirstvi-ondreje-z-rezna-%E2%80%93-sedmadvacaty-svazek-edice-memoria-medii-aevi-%E2%80%93-pamet-stredoveku-argo/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru