knižní novinky detailpraha: husitská kronika a dialog o českém kacířství ondřeje z řezna – sedmadvacátý svazek edice memoria medii aevi – paměť středověku (argo)

Praha: Husitská kronika a Dialog o českém kacířství Ondřeje z Řezna – sedmadvacátý svazek edice Memoria medii aevi – Paměť středověku (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo jako dvacátý sedmý svazek edice Memoria medii aevi – Paměť středověku překlad „Husitské kroniky“ a „Dialogu o českém kacířství“ kronikáře Ondřeje z Řezna. Autorkou překladu z latinských originálů je Jana Zachová, německé dokumenty z Husitské kroniky přeložila Soňa Černá. Zasvěcenou a podnětnou předmluvu napsal a poznámky zpracoval historik Pavel Soukup.

Velice zvídavý kronikář Ondřej Müllner, jehož hodnocení jako důležitého svědka husitských válek prochází v posledních desetiletích změnami, se narodil kolem roku 1380 v Reichenbachu am Regen, cca 30 km severovýchodně od Řezna. V roce 1401 vstoupil do řádu řeholních kanovníků sv. Augustina a svůj život spojil s kanonií sv. Manga na řezenském předměstí Stadtamhof. Asi kolem roku 1405 se začal zabývat historií. Jeho nejúspěšnějšími díly se staly Světová kronika a Bavorská kronika. Přibližně v roce 1438 se stal děkanem svého kláštera. Zemřel po září 1442, kdy je naposledy doložen.

Vášnivě sbíral různé dokumenty, kterými obohacoval nejen svá díla, ale zároveň četnými materiály rozšiřoval i knihovnu kláštera sv. Manga. Zajímal se o informace o událostech až do své současnosti, které získával jak z různých písemných pramenů, tak ze zpráv důvěryhodných svědků. Důležité je, že starší kroniky a další historická díla používal jako skutečné prameny, k nimž byl i kritický. Hojně a doslovně opisoval dokumenty (listiny i soukromé listy), k nimž se dostal, a vkládal je do svých děl. Jen díky jeho zaznamenání se tak mnohé z nich dochovaly až do současnosti.

Husitská kronika, kterou začal psát v roce 1421, je jedinečným pramenem, protože přináší negativní, katolický pohled na husitství zvnějšku. Ondřej v ní popsal boj s husitstvím během 20. let 15. století. Jeho porážku pak považoval za jeden z největších úkolů své doby. Samozřejmě jej nejvíce zajímal dopad husitství na jeho domovské Řezno a také účast bavorských oddílů na protihusitských taženích (zejména v letech 1421, 1422–1423 a 1427). Husitství ho ale zajímalo i po dokončení kroniky, proto se dají další četné zprávy o průběhu husitských válek najít i v jeho dalších dílech.

Přímo se nabízí srovnání Husitské kroniky Ondřeje z Řezna se stejnojmenným dílem Vavřince z Březové. Každé z děl se dívá na husitství jinou optikou, což je dáno především odlišným náboženstvím jejich autorů. I když i Vavřinec doslovně cituje některé dokumenty, nehrají v jeho kronice tak významnou roli jako u Ondřeje, pro něhož jsou vybrané dokumenty jakousi kostrou, o níž opírá své další vyprávění.

Dialog o českém kacířství vznikl v roce 1430. Jedná se o fiktivní rozhovor dvou alegorických postav, Ducha (Animus) a Rozumu (Ratio). Rozum vykládá dějiny husitství, k nimž připojuje i příběhy z biblických a křesťanských dějin. Právě prostřednictvím rozhovoru vyjádřil Ondřej opět svůj názor na husitství, který je totožný s jeho názorem v Husitské kronice.

Vydání úplného překladu obou „husitských“ děl Ondřeje z Řezna je velice záslužným počinem. Čtenář má tak možnost podívat se na události husitských válek i na samotné husitství z jiného pohledu, pohledu protihusitské propagandy.

 

Marek Zágora

 

Ondřej z Řezna, Husitská kronika, Dialog o českém kacířství, 27. svazek Edice Memoria medii aevi – Paměť středověku, Argo, Praha 2020, 341 stran, doporučená cena 328 Kč

 

K posledním deseti svazkům edice:

http://stavitele-katedral.cz/praha-kronika-slovanu-helmolda-z-bosau-sedmnacty-svazek-edice-pamet-stredoveku-z-nakladatelstvi-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-milevsky-letopis-osmnacty-svazek-edice-memoria-medii-aevi-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-dejiny-sveta-v-case-milenia-rodulfa-glabera-19-svazek-edice-pamet-stredoveku-z-produkce-nakladatelstvi-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-dobyti-konstantinopole-dva-pribehy-o-ctvrte-krizove-vyprave-dvacaty-svazek-edice-memoria-medii-aevi-argo/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-zivot-ludvika-svateho-jana-ze-joinvillu-%E2%80%93-nejnovejsi-svazek-edice-pamet-stredoveku-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-vilem-ze-zeme-slovanu-oldricha-z-etzenbachu-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-dejiny-sasu-widukinda-z-corvey-%E2%80%93-triadvacaty-svazek-edice-pamet-stredoveku-argo/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-dopisy-dvou-milencu-%E2%80%93-24-svazek-edice-historia-medii-aevi-%E2%80%93-pamet-stredoveku-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-historie-aneb-o-dvou-obcich-oty-z-freisingu-%E2%80%93-25-svazek-edice-historia-medii-aevi-%E2%80%93-pamet-stredoveku-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-kniha-o-meste-dam-kristiny-pisanske-argo/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru