faksimile detailnejkrásnější středověké rukopisy xix. – wolfenbüttelský exemplář saského zrcadla

Nejkrásnější středověké rukopisy XIX. – Wolfenbüttelský exemplář Saského zrcadla

Jednou z nejvlivnějších a zároveň nejstarších právních knih německého a dokonce evropského středověku je „Saské zrcadlo“, které ovlivnilo nejen německé právní dějiny. Do současnosti se dochovalo přes čtyři sta rukopisů a fragmentů tohoto díla, což svědčí o jeho mimořádném významu.

Rukopis obsahuje soupis zvykového práva, které bylo uplatňováno v běžném životě i před soudem a které se vztahuje k určitému konkrétnímu území (v tomto případě území Sasů). Středověké německé právo se dlouho předávalo ústně a bylo silně ovlivněno postavením ve společnosti. Duchovní se řídili jiným právem než laici, právo šlechty se odlišovalo od práva sedláků. Pro šlechtu platilo lenní právo, pro venkovské obyvatelstvo pak právo zemské.

Autorem textu je soudce z lidu, rytíř Eike von Repgow (kolem 1180/90 - po roce 1233), jenž působil na hraběcích soudech především v Anhaltsku. Kolem roku 1225 sepsal z vlastní iniciativy saské právo latinsky a záhy jej na žádost hraběte Hoyera von Falkenstein přeložil do dolní němčiny, takže se jedná mimo jiné i o první prózu v německém jazyce.

Saské zrcadlo má dvě části, první se týká zemského práva, druhá pak práva lenního. Zemské právo je právem svobodných lidí, věnuje se např. dědictví, manželství, dělení majetku a podobně. Lenní právo usměrňuje vztahy mezi jednotlivými společenskými skupinami v zemi. Zabývá se např. volbou králů a císařů či lenními povinnostmi. Kniha probírá i další oblasti života, např. proces kolonizace. V tomto díle jsou dokonce vyjádřeny pochyby o příslušnosti českého krále do sboru sedmi kurfiřtů, protože nepatří mezi německá knížata. Na druhé straně však nemá autor nic proti arcičíšnické funkci českého panovníka.

Saské zrcadlo se stalo předlohou řady dalších právních „zrcadel" a ovlivnilo mimo jiné i magdeburské městské právo, jehož ustanovení pronikla během městské kolonizace i na naše území. Dílo je zajímavé i tím, že v některých německých „zemích" platilo až do konce 19. století (Holštýnsko, Anhaltsko, Durynsko).

Za nejstarší rukopis je považován heidelberský exemplář, který vznikl mezi roky 1295-1304. Manuskript měl původně 92 listů, ale dochovala se jen třetina, 30 pergamenových listů o rozměrech 30 x 23,5 cm s celkem 337 obrázky. Rukopis byl často používán, o čemž svědčí stav jednotlivých folií.

Z roku 1336 pochází další exemplář, Saské zrcadlo z Oldenburgu, jehož text byl zapsán benediktýnským mnichem Hinrikem Gloyestenem na objednávku hraběte Johanna III. z Oldenburgu v klášteře Rastede.

Bohatě a kvalitně iluminovaný je rukopis drážďanský, který vznikl mezi roky 1347-1363. Tento manuskript je jakýmsi zrcadlem kultury německého středověku. Na 924 obrazových pásech je k vidění cca. 4000 postav různého společenského postavení a spousta různých předmětů každodenní potřeby.

Nejmladší je wolfenbüttelský exemplář z roku 1375, který je zároveň považován za nejcennější. Vznikl s největší pravděpodobností v Horním Sasku. Na 86 pergamenových listech o velikosti 35 x 27 cm a v celkem 776 pruzích je jedinečným způsobem zachycen život ve 14. století. Originál je dnes pod signaturou Cod. Guelf. 3.1 Aug. 2° uložen v Herzog August Bibliothek ve Wolfenbüttelu.

Rukopis má blízko k drážďanskému exempláři. Vyznačuje se velice kvalitní výzdobou, které vedle kresby vévodí i jedinečně dochovaná intenzita barev a množství použitého zlata. Jednotlivé scény jsou velice živé, plné mimiky a gest jednajících postav.

Levou stranu listu vždy zaujímají jednotlivá vyobrazení, pravá je pak vymezena samotnému textu. Občas využil malíř i volný prostor pod textem. Obrazový doprovod, tvořený čtyřmi až šesti pruhy (výjimečně až osmi), začíná až na foliu 9v. Výzdoba pak slouží především k lepšímu porozumění právnímu textu, přesto je zároveň i velice bohatým vizuálním pramenem poznání dobové každodennosti. Prostřednictvím obrazového doprovodu se můžeme seznámit s dobovou módou, zemědělskými i řemeslnými pracemi, různými nástroji i zbraněmi či dalšími předměty každodenní potřeby. Zajímavá je i sonda do světa zvířat, středověkých gest nebo právních symbolů.

Wolfenbüttelský exemplář Saského zrcadla je na první pohled velice luxusním manuskriptem, který byl vytvořen pro vysoce postaveného objednavatele, resp. bohatým objednavatelem pro někoho jiného. Zároveň také musíme rukopis vnímat jako velice reprezentativní předmět. Přesto je na něm znát, že byl velice často i prakticky používán.

Bohužel neznáme objednavatele, písaře a ani iluminátora. Podobně jsme na tom i u jeho minulosti. Nevíme, co s ním bylo v prvních třech staletích po jeho vzniku. Nejstarší zprávu tak máme až z roku 1651, resp. 1652, kdy jej získal proslulý sběratel rukopisů a knih brunšvicko-lüneburský vévoda August Mladší (1579-1666), jenž založil ve své době největší knihovnu Herzog August Bibliothek, ve které se manuskript dodnes nachází.

V roce 2006 vydalo štýrskohradecké vydavatelství ADEVA jako sto jedenáctý svazek své řady Codices Selecti originálu věrné faksimile tohoto rukopisu, které je doplněno dvěma doprovodnými svazky. První přináší přepis originálního textu a komentář k obrazovému doprovodu, druhý pak obsahuje příspěvky k různým aspektům manuskriptu, jehož faksimile vyšlo v nákladu 580 ručně číslovaných exemplářů.

 

Marek Zágora

 

Foto Herzog August Bibliothek.

 

Předchozí díly cyklu Nejkrásnější středověké rukopisy:

 

http://www.stavitele-katedral.cz/nejkrasnejsi-stredoveke-rukopisy-i-zlata-bula/

http://www.stavitele-katedral.cz/nejkrasnejsi-stredoveke-rukopisy-ii-%E2%80%93-les-belles-heures-du-duc-de-berry/

http://www.stavitele-katedral.cz/nejkrasnejsi-stredoveke-rukopisy-iii-%E2%80%93-liber-viaticus/

http://www.stavitele-katedral.cz/nejkrasnejsi-stredoveke-rukopisy-iv-%E2%80%93-cesty-rytire-jana-z-mandevillu/

http://www.stavitele-katedral.cz/nejkrasnejsi-stredoveke-rukopisy-v-%E2%80%93-kodex-manesse/

http://www.stavitele-katedral.cz/nejkrasnejsi-stredoveke-rukopisy-vi-vysehradsky-kodex/

http://www.stavitele-katedral.cz/nejkrasnejsi-stredoveke-rukopisy-vii-%E2%80%93-bamberska-apokalypsa/

http://stavitele-katedral.cz/nejkrasnejsi-stredoveke-rukopisy-viii-%E2%80%93-bible-vaclava-iv/

http://www.stavitele-katedral.cz/nejkrasnejsi-stredoveke-rukopisy-ix-%E2%80%93-kniha-o-lovu-gastona-z-foix/

http://www.stavitele-katedral.cz/nejkrasnejsi-stredoveke-rukopisy-x-%E2%80%93-velislavova-bible/

http://www.stavitele-katedral.cz/nejkrasnejsi-stredoveke-rukopisy-xi-%E2%80%93-vidensky-astrologicko-astronomicky-sbornik-vaclava-iv/

http://www.stavitele-katedral.cz/nejkrasnejsi-stredoveke-rukopisy-xii-%E2%80%93-kostnicky-exemplar-kroniky-kostnickeho-koncilu-ulricha-richentala/

http://www.stavitele-katedral.cz/nejkrasnejsi-stredoveke-rukopisy-xiii-%E2%80%93-historia-plantarum-rimskeho-a-ceskeho-krale-vaclava-iv/

http://www.stavitele-katedral.cz/nejkrasnejsi-stredoveke-rukopisy-xiv-%E2%80%93-mnichovsky-astrologicky-sbornik-vaclava-iv/

http://www.stavitele-katedral.cz/nejkrasnejsi-stredoveke-rukopisy-xv-%E2%80%93-cesta-cisare-jindricha-vii-lucemburskeho-do-rima-balduineum-i/

http://www.stavitele-katedral.cz/nejkrasnejsi-stredoveke-rukopisy-xvi-%E2%80%93-bellifortis-konrada-kyesera-z-eichstattu/

http://www.stavitele-katedral.cz/nejkrasnejsi-stredoveke-rukopisy-xvii-%E2%80%93-evangeliar-jana-z-opavy/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru