na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Mediaevalia Historica Bohemica 21/2 (Historický ústav AV ČR)

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal nejnovější svazek 21/2 časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis založený v roce 1990 je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje a vychází dvakrát ročně. Nové číslo má tradiční podobu. První oddíl nazvaný STUDIE ...


Čtěte více

Slovensko: Hlavním tématem květnového čísla (5/2019) Historické revue jsou Babylon a Babylonská říše

Anotace: Páté letošní číslo vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue, který vydává Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, je zasvěceno Babylonu a Babylonské říši. Právě letos je to třináct let, co vznikl Slovenský archeologický a historický institut, který provádí archeologický průzkum v ...


Čtěte více

Praha: Mediaevalia Historica Bohemica 21/1 (Historický ústav AV ČR)

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal nejnovější svazek 21/1 časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis vychází již od roku 1990 a je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. Vychází celkem dvakrát ročně. Nejnovější číslo je koncipováno tradičně. První oddíl ...


Čtěte více

Německo: Sasové – hlavní téma dubnového čísla časopisu DAMALS (4/2019)

Anotace: Čtvrté letošní číslo německého magazínu Damals přináší nový pohled na Sasy v období raného středověku. Dubnové vydání bylo připraveno speciálně ve spolupráci se Zemským muzeem v Hannoveru, kde bude až do srpna letošního roku k vidění výstava „Saxones“ s podtitulem „Eine ...


Čtěte více

Německo: Leonardo da Vinci – hlavní téma březnového vydání časopisu DAMALS (3/2019)

Anotace: Třetí letošní číslo německého magazínu Damals je zasvěceno jedné z nejvšestrannějších  renesančních osobností, kterou není nikdo jiný než proslulý Leonardo da Vinci, od jehož úmrtí letos v květnu uplyne pět set let. Leonardova „Mona Lisa“ je pravděpodobně nejznámějším uměleckým dílem na světě. ...


Čtěte více

Bratislava: Slovenský odborný časopis ARS (1-2/ 2018) se věnuje z velké části českému umění v době Lucemburků

Časopis ARS je umeleckohistorický časopis, vydávaný Slovenskou akadémiou vied v Bratislave od roku 1967. Venuje sa dejinám výtvarného umenia a architektúry strednej Európy a ich európskemu kontextu od raného stredoveku až do súčasnosti. (SK)   Internet: http://www.dejum.sav.sk/?language=sk§ion=magazine&id=103   ARS (1-2/ 2018): ŠTÚDIE / ARTICLES I. Jiří KUTHAN České království a Anglie ...


Čtěte více

Praha: Svobodný Martin, obránce žen, nepřítel husitů – nejnovější studie Martina Nejedlého (Historický obzor 11-12/2018)

Medievista Martin Nejedlý již řadu let pravidelně přispívá do Historického obzoru, časopisu pro výuku dějepisu a popularizaci historie, který vychází formou dvojčísel šestkrát ročně. Většina jeho dílčích studií se pak stala základem jeho velice čtivých a zároveň inspirujících knih, v nichž ...


Čtěte více

Německo: Medicína mezi znalostmi a vírou – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (12/2019)

Anotace: Poslední letošní číslo německého magazínu Damals je zasvěceno medicíně v období od starověku až po renesanci. Ohlédneme-li se do minulosti, zjistíme, že v některých oblastech, jako byly např. architektura nebo vynalézání různých strojů, docházelo k neustálému pokroku. Co se však základních vztahů ...


Čtěte více

Německo: Ježíš a první křesťané - hlavní téma lednového čísla německého magazínu DAMALS (1/2019)

Anotace: Hlavním tématem prvního letošního čísla magazínu Damals, německého měsíčníku o historii, je Ježíš Kristus a s ním i první křesťané. Ježíš Nazaretský působil jako pocestný kazatel v Galileji, hlásal brzký příchod Božího království a nejpravděpodobněji v roce 30 byl v Jeruzalémě ukřižován. ...


Čtěte více

Praha: Václav IV. a boj o trůny - hlavní téma zářijového čísla časopisu Dějiny a současnost (7/2019)

Hlavní téma letošního sedmého čísla časopisu „Dějiny a současnost“ je věnováno římskému a českému králi Václavu IV., od jehož smrti letos uplynulo šest set let. Tématu jsou jako tradičně zasvěceny celkem čtyři příspěvky, jejichž autoři přibližují vybrané kapitoly z jeho života ...


Čtěte více

Slovensko: Báňská města na Slovensku – hlavní téma zářijového čísla Historické revue (9/2019)

Anotace: Deváté letošní číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue, který vydává SAHI, Slovenský archeologický a historický institut, je věnováno slovenským horním městům. Zářijové číslo vyšlo ve spolupráci se Slovenským báňským muzeem. Území dnešního Slovenska je převážně hornatou krajinou, která byla obdarována ...


Čtěte více

Slovensko: Slované a jejich jazyky – hlavní téma červnového čísla Historické revue (6/2019)

Anotace: Nejnovější, šesté letošní číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue, který vydává SAHI, Slovenský archeologický a historický institut, je věnováno Slovanům a vývoji jejich jazyků. Jazyk představuje významnou kulturní hodnotu a je důležitým svědectvím o kulturně-historických procesech, spjatých s utvářením jazykové ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru