na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Německo: Ježíš a první křesťané - hlavní téma lednového čísla německého magazínu DAMALS (1/2019)

Anotace: Hlavním tématem prvního letošního čísla magazínu Damals, německého měsíčníku o historii, je Ježíš Kristus a s ním i první křesťané. Ježíš Nazaretský působil jako pocestný kazatel v Galileji, hlásal brzký příchod Božího království a nejpravděpodobněji v roce 30 byl v Jeruzalémě ukřižován. ...


Čtěte více

Slovensko: Divy starověkého Řecka – hlavní téma prosincového čísla Historické revue (12/2018)

Anotace: Poslední letošní číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue, který vydává Slovenský archeologický a historický institut, je zasvěcen v duchu známého autora literatury faktu Vojtěcha Zamarovského divům starověkého Řecka. Zmíněny jsou všechny starověké divy světa, největší pozornost je ale samozřejmě věnována ...


Čtěte více

Německo: Mykény - hlavní téma prosincového čísla německého magazínu DAMALS (12/2018)

Anotace: Poslední letošní číslo německého magazínu Damals je věnováno starověkým Mykénám, kterým je rovněž zasvěcena reprezentativní výstava nazvaná „Mykene. Die sagenhafte Welt des Agamemnon“, která je až do 2. června 2019 k vidění v Karlsruhe (Badisches Landesmuseum). V 16. století před Kristem započal ...


Čtěte více

Slovensko: Křižáci v severní Evropě – hlavní téma listopadového čísla Historické revue (11/2018)

Anotace: Předposlední letošní číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue se odlišuje od tradičních vydání. Většinou je pozornost zaměřena na jedno hlavní téma, v listopadovém vydání jich ale najdeme hned několik. Hned první z nich je věnováno Řádu německých rytířů. Rytířským řádům ...


Čtěte více

Praha: Mediaevalia Historica Bohemica 20/2 (Historický ústav AV ČR)

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal nejnovější svazek 20/2 časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis vychází od roku 1990 je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje a vychází dvakrát ročně. Zatímco poslední číslo (20/1) bylo koncipováno odlišně než předchozí ...


Čtěte více

Praha: Lišák Ferina z Kuliferdy a na Klučově – pokračování nejnovější studie Martina Nejedlého (Historický obzor 9-10/2018)

V nejnovějším dvojčísle Historického obzoru (9-10, září-říjen 2018, s. 212-222), časopisu pro výuku dějepisu a popularizaci historie, vyšla druhá část podnětné studie nazvané „Lišák Ferina z Kuliferdy a na Klukově. Středověký román jako pramen historikova poznání“ profesora Martina Nejedlého. První část ...


Čtěte více

Německo: Římská provincie Británie - hlavní téma říjnového čísla německého magazínu DAMALS (10/2018)

Anotace: Nejnovější číslo německého magazínu Damals je zasvěceno římské provincii Británie, která je představena jako část říše, která proti římské nadvládě několikrát povstala. Čtyři sta let ovládali Římané velkou část dnešní Velké Británie, ale tamní keltské kmeny jim jejich vládu vůbec neusnadňovaly. V ...


Čtěte více

Praha: Lišák Ferina z Kuliferdy a na Klučově – nejnovější studie Martina Nejedlého (Historický obzor 7-8/2018)

Medievista Martin Nejedlý je širší veřejnosti známý svými třemi knihami, které jsou jedinečným výsledkem jeho mnohaleté práce se středověkými literárními díly, která využívá jako historických pramenů k poznání středověké společnosti. První kniha nazvaná „Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve ...


Čtěte více

Německo: Templáři – hlavní téma srpnového čísla německého magazínu DAMALS

Anotace: Hlavní téma nejnovějšího, srpnového čísla německého kulturně historického magazínu DAMALS je věnováno vzestupu a pádu templářů, kteří setrvali ve Svaté zemi až do konce 13. století. Na začátku svého působení chránili poutníky na cestě do Jeruzaléma. Brzy pak převzali i další významné ...


Čtěte více

Slovensko: Kleopatra, Caesar a Antonius. Egypt a Řím na přelomu dějin – hlavní téma červencového čísla Historické revue (7/2018)

Anotace: Sedmé letošní číslo vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je celé zasvěceno dějinám Egypta a Říma v době tří mocných vládců: Gaia Julia Caesara, Kleopatry VII. a Marka Antonia. Velice významnou roli hrála především Kleopatra, poslední vládkyně z rodu Ptolemaiovců, která ...


Čtěte více

Slovensko: Jagellonci na uherském trůně – hlavní téma květnového čísla Historické revue (5/2018)

Anotace: Hlavním tématem pátého čísla (5/2018) slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je vláda Jagellonců v Uhrách, což nebylo a stále není příliš oblíbené téma u slovenských a maďarských historiků. I když Jagellonci vládli v Uhersku šestatřicet let, jedná se o přehlížené ...


Čtěte více

Slovensko: Město Trenčín – hlavní téma dubnového čísla Historické revue (4/2018)

Anotace: Celé čtvrté číslo již devětadvacátého ročníku (4/2018) slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je zasvěceno dějinám Trenčína, významného historického města, které je jedním z nejstarších na Slovensku. Číslo bylo připraveno na počest ukončení rekonstrukce Mírového náměstí v centru města, kde ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru