časopisy detailbratislava: slovenský odborný časopis ars (1-2/ 2018) se věnuje z velké části českému umění v době lucemburků

Bratislava: Slovenský odborný časopis ARS (1-2/ 2018) se věnuje z velké části českému umění v době Lucemburků

Časopis ARS je umeleckohistorický časopis, vydávaný Slovenskou akadémiou vied v Bratislave od roku 1967. Venuje sa dejinám výtvarného umenia a architektúry strednej Európy a ich európskemu kontextu od raného stredoveku až do súčasnosti.

(SK)

 

Internet:

http://www.dejum.sav.sk/?language=sk§ion=magazine&id=103

 

ARS (1-2/ 2018):

ŠTÚDIE / ARTICLES

I.

Jiří KUTHAN

České království a Anglie v době Lucemburků (3)

The Kingdom of Bohemia and England During the Luxembourg Era

 

Daniela BŘÍZOVÁ

Diplomatické vztahy mezi českými zeměmi a Anglií v druhé polovině 14. století a jejich vliv na rozkvět výtvarného umění na dvoře Richarda II. (18)

Diplomatic Relations Between Bohemia and England in the Second Half of the 14th Century

and Their Influence on Flourishment of the Visual Arts at the Royal Court of Richard II

 

Jana PEROUTKOVÁ

Nástěnné malby v Chrámu Matky Boží před Týnem z doby Václava IV. (33)

Murals in the Church of Our Lady before Týn from the Era of Wenceslaus IV

 

Hana HLAVÁČKOVÁ

K dataci a emblematice Bible Václava IV. (42)

On the Dating and Emblematics of the King Wenceslaus IV´s Bible

 

Jakub ŠENOVSKÝ

Viklefovy teze a jejich revoluční potenciál (51)

Wycliffe’s Theses and Their Revolutionary Potential

 

Jaroslav ČECHURA

Krize – společnost – umění: Čechy kolem roku 1400 (63)

Crisis – Society – Arts: Bohemia around 1400

 

II.

Olga KOTKOVÁ

The Reflection of the Work of Lucas Cranach and his Workshop

in the Lands of Bohemia: addenda et corrigenda (69)

Odozva tvorby Lucasa Cranacha a jeho dielne v českých zemiach: addenda et corrigenda

 

Tomáš KOWALSKI

Majster, pomocníci a dielňa: Anton Cyril Glatz a Majster Pavol z Levoče (80)

Master, Pupils and Workshop: Anton C. Glatz and Master Paul of Levoča


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru