časopisy detailpraha: mediaevalia historica bohemica 21/2 (historický ústav av čr)

Praha: Mediaevalia Historica Bohemica 21/2 (Historický ústav AV ČR)

Anotace:

Historický ústav Akademie věd ČR vydal nejnovější svazek 21/2 časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis založený v roce 1990 je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje a vychází dvakrát ročně.

Nové číslo má tradiční podobu. První oddíl nazvaný STUDIE přináší původní recenzované vědecké statě. Druhá část – LITERATURA - nabízí recenze a anotace.

(SK)

 

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 21, č. 2, Historický ústav, Praha 2018, ca. 140 stran, cena v e-shopu Historického ústavu 110 Kč

 

Obsah

I. Studie

Martin Šandera, Mělnický dvůr královen vdov Barbory Celské a Johany z Rožmitálu

František Záruba, Saský dům na Malé Straně v Praze (č. p. 55/III). Příspěvek ke genezi jeho

architektury a k otázce stavebníka

Martin Čapský, Rezidence, Stolice, rezidenční město Příspěvek k reprezentaci Nového Města

pražského v pozdním středověku

Petr Kozák, Za obzorem národního paradigmatu. Dvory jagellonských monarchů přelomu

15. a 16 století ve vzájemných vztazích (prolegomena výzkumu)

Josef Žemlička, Mendikanti v začátcích urbanizace českých zemí

II. Literatura

Burgkapellen. Formen – Funktionen – Fragen, Gustav Pfeifer

– Kurt Andermann (edd.), Innsbruck 2018 (František Záruba)

Kristina Pisanská: Kniha o městě dam, Věra Soukupová (překl.), Praha 2018 (Lenka Blechová)

Jiří Havlice – Jan Kypta – Jaroslav Jiřík – Šárka Kolářová – Zdeněk Neustupný, Gotické kachle z Jindřichova Hradce, České Budějovice 2017 (František Záruba)

 

Internet:

http://obchod.hiu.cas.cz/shop/mediaevalia-historica-bohemica/324-mediaevalia-historica-bohemica-212.html


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru