na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Německo: Klášterní ostrov Reichenau. Kulturní centrum v Bodamském jezeře - hlavní téma dubnového čísla časopisu DAMALS (4/2024)

Anotace: Hlavním tématem letošního čtvrtého čísla německého časopisu DAMALS je klášterní ostrov Reichenau jako kulturní centrum v oblasti Bodamského jezera. Mniši v klášteře založeném v roce 724 na ostrově Reichenau v Bodamském jezeře zasvětili mnoho hodin denně modlitbám. Kromě toho se ale ...


Čtěte více

Brno: Nové poznatky o slavném opatství ve francouzském Conques (Convivium 23/2023, supplementum)

  Convivium se hlásí k dědictví časopisu Seminarium Kondakovianum, který od roku 1927 vydával v Praze stejnojmenný ústav, Seminarium Kondakovium, založený k poctě Nikodima P. Kondakova. Časopis rozvíjel a rozšiřoval Konkdakovovy vědecké myšlenky, a právě díky Seminariu se s jeho průkopnickým bádáním ...


Čtěte více

Praha: Pražské biskupství: 1050 let - hlavní téma říjnového čísla časopisu Dějiny a současnost (8/2023)

  Anotace: Hlavním tématem osmého čísla časopisu Dějiny a současnost je tisící padesáté výročí vzniku pražského biskupství. Tematický blok o počátcích pražského biskupství začal být připravován s nedávno zesnulým profesorem Petrem Sommerem již před rokem. I proto je k tématu připojena osobní dedikace. Založení pražského ...


Čtěte více

Německo: Albrecht Dürer - umělecký génius z Norimberku - hlavní téma srpnového čísla časopisu DAMALS (8/2023)

Anotace: V osmém letošním čísle německého měsíčníku Damals se vydáme po stopách velkého umělce Albrechta Dürera (1471–1528), jehož díla patří k nejznámějším“ ikonám“ v dějinách umění. Vzrušující je však i pohled na umělcův životopis a samotnou dobu, kdy žil. Město Norimberk bylo v době, ...


Čtěte více

Praha: Užitek, krása a symbolická řeč květin ve středověku a raném novověku - hlavní téma zářijového čísla časopisu Dějiny a současnost (7/2023)

  Anotace: Hlavním tématem letošního sedmého čísla časopisu Dějiny a současnost, který vychází desetkrát ročně, jsou květiny, jejich užitek, krása a symbolická řeč ve středověku a raném novověku. Editorem tématu je Václav Bůžek. Rostliny hrály a hrají významnou roli v dějinách lidstva. Ve ...


Čtěte více

Německo: Poutě ve středověku – hlavní téma červnového čísla časopisu DAMALS (6/2023)

Anotace: Letošní červnové číslo německého měsíčníku Damals. Das Magazin für Geschichte je zasvěceno fenoménu středověkých poutních cest, z nichž některé jsou oblíbené i v současnosti. Poutníky, lidi putující na vzdálená svatá místa, bylo ve středověku možné zcela běžně potkat, protože poutní cesty křižovaly ...


Čtěte více

Německo: Císař Ota I. Veliký – hlavní téma únorového čísla časopisu DAMALS (2/2023)

Anotace: Hlavním tématem únorového vydání německého měsíčníku Damals je život a vláda císaře Oty I. Velikého (912–973), jenž je představen především jako „obnovitel císařství“. Když šedesátiletý císař Ota I. Veliký v roce 973 nečekaně zemřel na své falci v Memlebenu, měl za ...


Čtěte více

Německo: Fridrich Barbarossa – hlavní téma říjnového čísla časopisu DAMALS (10/2022)

Anotace: Hlavním tématem letošního desátého čísla německého měsíčníku o historii Damals je Fridrich I. Barbarossa, jeden z nejvýznamnějších římských císařů, od jehož narození uplyne letos v prosinci 900 let. Téma bylo ale vybráno též jako upoutávka na výstavu „Barbarossa. Die Kunst der Herrschaft“, která ...


Čtěte více

Praha: Mediaevalia Historica Bohemica 23/1 a 23/2 (Historický ústav AV ČR)

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal dva nejnovější svazky (23/1/2020 a 23/2/2020) časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis vychází od roku 1990 a je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. Vychází celkem dvakrát ročně. Poslední dvě čísla jsou ...


Čtěte více

Praha: Vyšel nejnovější svazek časopisu Mediaevalia Historica Bohemica (Historický ústav AV ČR)

Anotace: Historický ústav Akademie věd České republiky vydal nejnovější svazek 22/1 časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Odborný časopis vychází již od roku 1990 a je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. Vychází celkem dvakrát ročně. První číslo dvaadvacátého ročníku časopisu ...


Čtěte více

Praha: Michelangelo a Sixtinská kaple (listopadové číslo časopisu Země světa 11/2021 je celé věnováno Vatikánským muzeím)

Listopadové číslo časopisu Země světa (11/2021) je celé věnováno Vatikánským muzeím. Autorem textů je český historik umění a významný popularizátor dějin umění Jaromír Adamec. Součástí je i jeho text o Sixtinské kapli a Michelangelovi, který jako ukázku se souhlasem autora a ...


Čtěte více

Německo: Limes Romanus – ústřední téma dubnového čísla časopisu DAMALS (4/2023)

Anotace: Hlavním tématem letošního dubnového čísla německého měsíčníku Damals je Limes Romanus, v širším smyslu pevninská hranice Římské říše, v užším smyslu pak systém opevnění a celní hranice tam, kde nebyla určena řekami. Státní hranice je dnes samozřejmostí. V případě Římské říše ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru