na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Německo: Norbert z Xanten a premonstráti – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (9/2021)

Anotace: Letošní deváté, zářijové číslo německého měsíčníku Damals je zasvěceno Norbertovi z Xanten a 900. výročí založení premonstrátského řádu. Životopis Norberta z Xanten (1080/1085–1134) je poznamenán hned několika klíčovými zlomy. V roce 1120 založil kazatel, který byl ovlivněn reformními hnutími své doby, nový ...


Čtěte více

Německo: Aufbruch ins Mittelalter. Neue Reiche in Europa – hlavní téma únorového čísla časopisu DAMALS (2/2021)

Anotace: Nejnovější, únorové číslo německého měsíčníku Damals je zasvěceno tzv. barbarským říším, s jejichž vznikem jsou spjaty počátky středověku. Po roce 500 vznikla v Evropě řada nových říší, které jsou pojmenovány po svých domnělých „obyvatelích“, kupř. Francích, Vizigótech nebo Langobardech. Historikové jsou však ...


Čtěte více

Německo: Svatý Augustin – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (12/2020)

Anotace: Poslední letošní číslo německého magazínu o historii – Damals - je zasvěceno životu a dílu jednoho z nejvýznamnějších „církevních otců“, sv. Augustina (354–430). Pozdější církevní otec si až do svého křtu v roce 387 užíval sladkého života v Kartágu, Římě a později ...


Čtěte více

Praha: Zámky na Loiře pohledem historika umění Jaromíra Adamce

V rámci užitečné série Země Světa vyšel letos díl věnovaný nejslavnějším zámkům na Loiře. Celý sešit s mnoha barevnými fotografiemi napsal historik umění a skvělý turistický průvodce Jaromír Adamec. Díky jeho pohledu čtenář krok za krokem navštíví slavné památky, které symbolizují ...


Čtěte více

Německo: Středověké císařství – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (9/2020)

Anotace: Letošní zářijové číslo německého měsíčníku Damals je věnováno fenoménu středověkému císařství. V roce 800 „obnovil“ Karel Veliký římské císařství na Západě, s čímž souvisela řada otázek: Které říši bude císař vládnout? Kolik bude mít moci? Jak se bude předávat koruna? Texty hlavního tématu ...


Čtěte více

Německo: Kateřina Medicejská a tzv. hugenotské války – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (8/2020)

Anotace: Letošní srpnové číslo německého magazínu Damals je zasvěceno francouzské královně Kateřině Medicejské (1519–1589), velice mocné, téměř všechno schopné ženě a matce posledních králů z rodu Valois. Největší pozornost je pak věnována tzv. hugenotským válkám. Nebylo možné, aby ve Francouzském království vládla žena, ...


Čtěte více

Německo: Hildegarda z Bingenu – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (6/2020)

Anotace: Nejnovější, červnové číslo německého magazínu Damals je věnováno proslulé mystičce, přírodovědkyni, lékařce a spisovatelce Hildegardě z Bingenu (1098–1179). Popularita abatyše Hildegardy z Bingenu prošla po její smrti různými fázemi. Nejprve ji znovu objevili humanisté a reformátoři po roce 1500. Její rázné jednání ...


Čtěte více

Slovensko: Vznešené ženy ve středověkém Uhersku – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu Historická revue (7/2020)

Anotace: Sedmé letošní číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue, který vydává SAHI, Slovenský archeologický a historický institut, je věnováno životu a působení královen ve středověkém Uherském království. Reálný vliv na politiku a veřejný život byl u královen většinou značně omezený. Jejich ...


Čtěte více

Praha: Středověké město. Politické proměny a sociální inovace (Colloquia mediaevalia Pragensia 20)

Anotace: Centrum medievistických studií Akademie věd ČR vydalo v nakladatelství Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, dvacátý svazek edice „Colloquia mediaevalia Pragensia“. Nejnovější soubor studií je věnován problematice sociálních aspektů života středověkého města. Čeští a polští medievisté se zamýšlejí nad fenomény předměstí, emigrace, ...


Čtěte více

Německo: Hannibal a 2. punská válka – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (1/2020)

Anotace: První letošní číslo německého magazínu Damals je věnováno 2. punské válce a Hannibalovi, hlavnímu vojevůdci kartaginského vojska. Při pohledu na dochované vizuální prameny k druhé punské válce to vypadá, že Hannibal uspěl v bitvách proti Římanům především díky svým slonům. Ve skutečnosti ...


Čtěte více

Praha: Vyšel nejnovější svazek časopisu Mediaevalia Historica Bohemica (Historický ústav AV ČR)

Anotace: Historický ústav Akademie věd České republiky vydal nejnovější svazek 22/1 časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Odborný časopis vychází již od roku 1990 a je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. Vychází celkem dvakrát ročně. První číslo dvaadvacátého ročníku časopisu ...


Čtěte více

Německo: Medicína mezi znalostmi a vírou – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (12/2019)

Anotace: Poslední letošní číslo německého magazínu Damals je zasvěceno medicíně v období od starověku až po renesanci. Ohlédneme-li se do minulosti, zjistíme, že v některých oblastech, jako byly např. architektura nebo vynalézání různých strojů, docházelo k neustálému pokroku. Co se však základních vztahů ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru