archiv detailostrava: cesta ke zlaté bule sicilské - flores sancti bernardi

Ostrava: Cesta ke Zlaté bule sicilské - Flores Sancti Bernardi

Na podnětné výstavě „Cesta ke Zlaté bule sicilské", kterou mohou zájemci navštívit do 12. září 2012, bylo postupně představeno i několik originálů středověkých manuskriptů, jež jsou zajímavým svědkem své doby.

Jako poslední je představen rukopis „Flores Sancti Bernardi", který zaujme hlavně svou skromnou výzdobou, kterou tvoří pouze jedna celostránková lavírovaná perokresba. Je to dáno především tím, že se jedná o dílo, které sloužilo ke studijním účelům a ne reprezentaci.

Latinský psaný pergamenový kodex vznikl po polovině 12. století a je dnes uložen v Olomouci. Má 82 folií o rozměrech 24,5 na 17 centimetrů. Na foliu 1v se pak nachází zmiňovaná perokresba.

Kodex byl podle všeho pořízen pro pražského biskupa Daniela (biskupem v letech 1148-1167) a jak je zapsáno na foliu 82v byl v Praze používám ještě v roce 1250. Do Olomouce se dostal v neznámé době, určitě však ještě před počátkem 15. století.

Písařem rukopisu a pravděpodobně i autorem jediné kresby byl mnich Bernold (BERNOLDVS.m), jenž je zobrazen i na úvodní dedikační scéně. Bernold klečí s kodexem v rukou před biskupem Danielem (DANIEL episcopus), jenž rovněž klečí, v rukou drží zavřený kodex, který pozdvihuje směrem ke třem polopostavám, jež představují patrony pražského kostela: sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Dedikační scéna je zachycena ve dvou fázích. Bernold předává knihu biskupovi a ten pak následně světcům.

Všichni tři světci jsou vyobrazeni v horní části iluminace mezi dvěmi věžemi schematicky nakreslené architektury, snad samotného biskupského kostela.

Nejdůležitější postavou je sv. Vojtěch (S.ADALBERTVS. epc), jenž je zobrazen uprostřed jako bezvousý muž s mitrou na hlavě a s berlou v pravici a kodexem v levici. Vlevo je zobrazen jako bezvousý a prostovlasý mladý muž sv. Vít. Vpravo vidíme sv. Václava, staršího muže s plnovousem. Oba drží pouze palmové ratolesti, symbol mučednictví, druhou ruku mají nataženou. Především u sv. Václava je to v rozporu s jeho dobovou ikonografií. Nebýt nápisů, byl by jistě problém s jejich identifikací (S.VITVS, S.WENCEHLAVS).

Nápisy jsou mladšího data a stejně tak např. svatozáře kolem hlav světců byly dokresleny neumělou rukou až později. Celková kvalita kresby není příliš vysoká, lze ale soudit, že její autor měl blízko ke „slohu salcburské oblasti".

 

Marek Zágora

 

O dalších zajímavých exponátech ostravské výstavy:

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-lantkrabeci-zaltar/

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-zabrdovicky-evangeliar/

http://stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-fragmenty-reliefu-z-klastera-sv-jiri-v-praze/

http://stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-kodex-vysehradsky/

http://stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-misal-z-helmarshausenu/

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-tzv-mostecky-relief-odlitek-prosluleho-fragmentu-reliefu-z-vychodniho-pruceli-jizni-malostranske-mostecke-veze-byvaleho-juditina-mostu/

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-kamej-s-vyobrazenim-cisare-fridricha-ii-ze-zlateho-relikviaroveho-krize-karla-iv/

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-zlate-buly-fridricha-ii-a-premysla-otakara-i/

 

O výstavě:

http://stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-vystava-v-ostravskem-muzeum-k-800-vyroci-vzniku-nejslavnejsiho-dokumentu-v-dejinach-ceskeho-kralovstvi/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru