archiv detailostrava: cesta ke zlaté bule sicilské - kamej s vyobrazením císaře fridricha ii. ze zlatého relikviářového kříže karla iv.

Ostrava: Cesta ke Zlaté bule sicilské - Kamej s vyobrazením císaře Fridricha II. ze zlatého relikviářového kříže Karla IV.

Výstava „Cesta ke Zlaté bule sicilské", jež je až do 12. září 2012 k vidění v Ostravském muzeu, je věnována nejen třem prvním českým králům z rodu Přemyslovců (Vratislavovi I., Vladislavovi I. a Přemyslu Otakarovi I.), ale také Fridrichu II., jenž v roce 1212 „vydal" Zlatou bulu sicilskou.

Na Fridrichovo reprezentativní vyobrazení „narazíme" u nás nejen na jeho zlaté bule, ale také na jedné z kamejí proslulého zlatého relikviářového kříže, jenž je v současnosti vystaven ve stálé expozici svatovítského pokladu v kapli sv. Kříže na Pražském hradě. Na ostravské výstavě mohou návštěvníci vidět zvětšenou fotografii panovníkova vypodobnění, jež se nachází na zadní straně kříže.

Oválná kamej o rozměrech 41 na 27 milimetrů se původně nacházela v majetku císaře Fridricha II. Ve 14. století se pak dostala do sbírky českého krále a římského císaře Karla IV., jenž ji nechal umístit na zadní stranu relikviářového kříže, který byl zhotoven pražským zlatníkem pravděpodobně v průběhu 70. let 14. století.

Kamej je umístěna nejníže na spodním rameni kříže a pod ní jsou skryty zkřížené části dřeva přiklopené zlatou destičkou. Vyobrazení císaře na trůně je vyřezáno z vrchní tmavohnědé vrstvy dvouvrstvého sardonyxu, pozadí je mléčně bílé.

Na širokém trůnu, jehož nohy jsou tvořeny kroucenými sloupky, se stejně širokým opěradlem sedí zcela frontálně vyobrazený císař. Jeho hlavu zdobí koruna, zpod níž mu až na ramena spadají dlouhé zkadeřené vlasy. Oděn je v dlouhý spodní oděv a druhý šat tvaru dalmatiky, přes který má přehozen plášť. Ten je vpředu otevřený, stáhnutý přes pravé rameno, volně nařasený přes levou paži.

Jeho část zakrývá levou stranu vladařova hrudníku, spodní část pláště je pak nařasena přes levé stehno a mohutný záhyb je ještě položen přes koleno. V pravé ruce drží císař krátké šroubovitě kroucené žezlo s rovnoramenným křížkem na vrcholu, v levici pak stejným křížkem zakončené říšské jablko. Jeho nohy obuté v módně vykrojenou obuv spočívají na polštáři umístěném na suppedaneu.

Kamej s vypodobněním císaře Fridricha II. „kopíruje" v detailech trůnu a záhybech pláště první císařskou pečeť používanou od roku 1220, která se zřetelně odlišuje od pečetí jeho vlastních i jeho předchůdců.

Fridrichova koruna je tvořena samostatnými stylizovanými listy a liší se od tradičně vyobrazované císařské koruny na jeho pečetích. Po srovnání s jinými vypodobněními korun na královských, resp. císařských pečetích z první poloviny 13. století je zřejmé, že kamej nevznikla hned v roce 1220, ale o něco později.

Srovnání kameje s císařskou pečetí se nabízí u vypodobnění trůnu, záhybů panovníkova oděvu, vyobrazení obličeje a vlasů, neohrabaného držení vladařských insignií. Na pečeti působí vladařská gesta kultivovaněji, podobně jako je propracovanější vypodobnění císařova šatu a některých dalších detailů.

Kamej s vyobrazením Fridricha II. je jasným důkazem, že vznikla za jeho vlády. Zároveň je i jediným dílem (gemou), o němž s jistotou můžeme tvrdit, že bylo vytvořeno konkrétně pro tohoto štaufského vladaře.

Dnešní bádání se přiklání k názoru, že většina tzv. štaufských kamejí vznikla v jižní Itálii, resp. na Sicílii za vlády Fridricha II. Nenachází se však mezi nimi žádné dílo, které by bylo srovnatelné s výše popsanou kamejí. Je proto možné, že se jedná o výtvor dílny, která se nevěnovala čistě řezání drahokamů a polodrahokamů a jež mohla působit i na německém území.

 

Marek Zágora

 

O dalších zajímavých exponátech:

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-lantkrabeci-zaltar/

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-zabrdovicky-evangeliar/

http://stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-fragmenty-reliefu-z-klastera-sv-jiri-v-praze/

http://stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-kodex-vysehradsky/

http://stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-misal-z-helmarshausenu/

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-tzv-mostecky-relief-odlitek-prosluleho-fragmentu-reliefu-z-vychodniho-pruceli-jizni-malostranske-mostecke-veze-byvaleho-juditina-mostu/

 

K Fridrichovi II.:

http://www.stavitele-katedral.cz/usvit-renesance-dvorske-umeni-cisare-fridricha-ii-bambersky-a-magdebursky-jezdec-edice-stavitele-katedral-3/

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-panovnika-ktery-vydal-cechum-zlatou-bulu-sicilskou-nazyvali-jeho-soucasnici-divem-sveta/

 

O výstavě:

http://stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-vystava-v-ostravskem-muzeum-k-800-vyroci-vzniku-nejslavnejsiho-dokumentu-v-dejinach-ceskeho-kralovstvi/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru