archiv detailostrava: cesta ke zlaté bule sicilské - zábrdovický evangeliář

Ostrava: Cesta ke Zlaté bule sicilské - Zábrdovický evangeliář

Mezi exponáty výstavy „Cesta ke Zlaté bule sicilské", která je až do 12. září 2012 k vidění v Ostravském muzeu, se nacházejí i nádherné rukopisy. Jelikož je pergamen velice křehký a originály rukopisů jsou ukryty ve speciálních, temných a klimatizovaných depozitářích, ba dokonce trezorech, jsou na výstavě vystaveny především kvalitní umělecké makety, resp. dokonalá faksimile.

Přesto je vystaveno i několik vzácných originálů manuskriptů, jež jsou ve velice dobrém stavu. Jedním z nich je jedinečný evangeliář zvaný Zábrdovický, který je dnes uložen v olomoucké Vědecké knihovně.

Evangeliář o rozměrech 330 na 245 mm patří spolu se Svatovítskou apokalypsou k manuskriptům tzv. „bavorské malířské školy". Rukopis vznikl v první polovině 80. let 11. století ve Freisingu, který měl intenzivní kontakty se skriptoriem nedalekého benediktinského kláštera v Tegernsee.

Zřejmě jako dar knížete Vratislava II., pozdějšího prvního českého krále Vratislava I. se dostal do knihovny kapituly svatovítského dómu v Praze. Své dnešní příjmení získal podle premonstrátské kanonie v Zábrdovicích u Brna, přes níž se dostal do Vědecké knihovny v Olomouci.

Na dvou stech jedenácti listech jsou zapsány předmluvy sv. Jeronýma, devět kánonových tabulek a čtyři evangelia. Rukopis není úplný, několik folií na začátku bylo vyříznuto.

Výzdobu tvoří především kánonové tabulky, jejichž počet se vymyká běžnému standardu, ale zase na druhou stranu umožňuje blíže určit místo vzniku samotného díla. Rovněž výzdoba kánonových tabulí je charakteristická, v horních částech jsou zobrazeny symboly evangelistů.

Zaujmou i tři velké iniciály na počátku Markova, Lukášova a Janova evangelia a osm menších vegetabilních iniciál. Ve výzdobě chybí zobrazení evangelistů, kteří jinak v evangeliářích patří mezi běžné obrazové složky. Souvisí to pravděpodobně s tím, že některá folia byla v minulosti vyříznuta.

Zábrdovickým evangeliářem se u nás podrobně zabýval historik umění Pavol Černý, jenž je autorem objevné knihy „Evangeliář Zábrdovický a Svatovítská apokalypsa" (Academia, 2004, 378 stran).

Originál Zábrdovického evangeliáře je vystaven pouze do 25. července 2012, kdy jeho místo zaujme další zajímavý rukopis, misál z Helmarshausenu, jenž vznikl ve dvou fázích, v 80. letech 12. století a ve druhé polovině století čtrnáctého.

 

Marek Zágora

 

K výstavě:

http://stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-vystava-v-ostravskem-muzeum-k-800-vyroci-vzniku-nejslavnejsiho-dokumentu-v-dejinach-ceskeho-kralovstvi/

 

O knize „Evangeliář Zábrdovický a Svatovítská apokalypsa":

http://stavitele-katedral.cz/praha-evangeliar-zabrdovicky-a-svatovitska-apokalypsa-objevna-publikace-pavola-cerneho-o-rukopisech-z-druhe-poloviny-11-stoleti/

 

Digitalizovaná podoba rukopisu:

http://dig.vkol.cz/dig/mii74aip/index.htm


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru