archiv detailostrava: cesta ke zlaté bule sicilské - tzv. mostecký reliéf; odlitek proslulého fragmentu reliéfu z východního průčelí jižní malostranské mostecké věže bývalého juditina mostu

Ostrava: Cesta ke Zlaté bule sicilské - Tzv. Mostecký reliéf; odlitek proslulého fragmentu reliéfu z východního průčelí jižní malostranské mostecké věže bývalého Juditina mostu

Na jedinečné výstavě „Cesta ke Zlaté bule sicilské", která se koná až do 12. září 2012 v prostorách Ostravského muzea, je vystaven také odlitek proslulého fragmentu reliéfu z východního průčelí jižní malostranské mostecké věže bývalého Juditina mostu. Spolu s reliéfem je pak vystavena i hlava klečící postavy, jejíž originál je uložen v Muzeu hlavního města Prahy.

Opukový reliéf vysoké kvality se zbytky polychromie tvoří dvě fragmentárně zachované postavy. Postava vpravo sedí na vysokém trůnu. Chybí jí velká část hlavy, úplně pak holeně, předloktí pravé paže a část paže levé. Oděna je do delšího spodního šatu a pláště (chlamysu, jenž byl jednou z insignií světských vladařů) sepjatého na pravém rameni fibulí.

Levá, na pravém koleně klečící postava je zachovalá lépe. Předloktí obou rukou jsou natažena vodorovně, ruce bohužel chybí. Postava je oděna do přepásané tuniky a nemá plášť. K postavě patří dochovaná mužská hlava, jež klečící postavu charakterizuje jako mladého, bezvousého a prostovlasého muže.

Právě fragmentárnost reliéfu způsobila, že dodnes není jasné, co dedikační scéna původně zobrazovala. Odborníci již několik desetiletí přicházejí s různými názory, co se zejména ikonografie a datace týče.

Reliéf byl nejpravděpodobněji spjat se vznikem tzv. Juditina mostu, který byl postaven na popud českého krále Vladislava I. a jeho ženy Judity na konci 60., resp. počátku 70. let 12. století. V této souvislosti by pak trůnící postavou mohl být český král Vladislav a klečícím mužem anonymní architekt kamenného mostu, který v rukou držel model mostní architektury.

Nejvíce se ale prosadil jiný názor. V trůnícím vladaři je viděn císař Fridrich I. Barbarossa a v klečícím pak Přemyslovec Vladislav, který přijímá od císaře královskou korunu, resp. jiné královské insignie. Tato scéna pak byla odborníky spojována především s „podobným" korunovačním výjevem jednoho z Vladislavových denárů.

Druhý z výše uvedených názorů ale můžeme vyloučit. Český panovník by asi těžko nechal na veřejném místě zobrazit scénu, jež by takovýmto způsobem prezentovala jeho podřízenost císaři. Je tedy pravděpodobnější, že se jednalo o zobrazení českého krále Vladislava I., i když se v poslední době objevil další, rovněž velice možný názor, že by se mohlo jednat o vyobrazení trůnícího sv. Václava (Pavol Černý).

U klečící postavy je identifikace rovněž velice složitá. Největší neznámou je především předmět, jež držela v rukou. Obě postavy jsou od sebe docela dost vzdálené, z čehož je možno soudit, že se jednalo o větší, resp. delší předmět. Zdá se proto nejpravděpodobnější, že jim byl podlouhlý model mostu, stavby, jež tak byla svěřována sv. Václavu pod ochranu.

Vlastním donátorem by pak mohl být ne architekt či stavitel Juditina mostu, ale samotný český král Vladislav I., i když jeho zobrazení postrádá veškeré symboly jeho vladařského postavení (chybí panovnické insignie a také oděv klečící postavy nepatří vladaři). Jeho postavení je pravděpodobně pouze naznačeno malým soklem, na němž klečí svou pravou nohou. Podobné výjevy známe ze starších zobrazení adorujících vladařů.

 

Marek Zágora

 

O dalších zajímavých exponátech výstavy „Cesta ke Zlaté bule sicilské":

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-lantkrabeci-zaltar/

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-zabrdovicky-evangeliar/

http://stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-fragmenty-reliefu-z-klastera-sv-jiri-v-praze/

http://stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-kodex-vysehradsky/

http://stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-misal-z-helmarshausenu/

 

O výstavě:

http://stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-vystava-v-ostravskem-muzeum-k-800-vyroci-vzniku-nejslavnejsiho-dokumentu-v-dejinach-ceskeho-kralovstvi/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru