archiv detailostrava: cesta ke zlaté bule sicilské - zlaté buly fridricha ii. a přemysla otakara i.

Ostrava: Cesta ke Zlaté bule sicilské - Zlaté buly Fridricha II. a Přemysla Otakara I.

Na výstavě „Cesta ke Zlaté bule sicilské", již připravilo Ostravské muzeum u příležitosti 800. výročí vydání tzv. Zlaté buly sicilské, jsou prezentovány i pečetě, mezi nimiž jsou i tři zlaté buly, které byly ve středověku projevem uznání vydavatele vůči příjemci. Nejznámější z nich je spojena s Fridrichem II., dvě zbývající pak s českým králem Přemyslem Otakarem I.

Zlaté buly byly vyhotovovány ve dvou podobách: buď celé ze zlata, což je ale doloženo výjimečně, nebo ze zlaté plechu, který byl vyplněn voskem, resp. olovem.

Zlatá bula Fridricha II. z roku 1212 přivěšená na tzv. Zlaté bula sicilské je vůbec první, která byla určena pro českého příjemce. Má průměr 54 milimetrů a je sedm milimetrů silná. Tvoří ji zlatý plech, který je vylit voskem.

Fridrich II. vydal pro Přemysla Otakara I. celkem pět listin, jež byly opatřeny zlatou bulou, což je důkazem Fridrichovy snahy udržet si českého krále na své straně. Zlatá bula z roku 1212 je tou úplně první a svým způsobem se jedná o improvizaci.

Na lícní straně je zobrazen panovník sedící na faldistoriu. Na hlavě má korunu, v pravé ruce drží říšské jablko, v levici pak žezlo. Přes levé rameno má přehozený plášť.

Opis: + FREDERIC DI GRA REX SICIL DVCAT APVL PRINCIP CAP

Na rubu je zobrazena stavba se třemi věžemi s cimbuřím a tři zavřené brány. V pečetním poli je „napsáno": RE - GNV (po stranách stavby), pod ní pak SICILIE. Stavba byla nejpravděpodobněji inspirována obvyklou ikonografií bul římských králů a císařů, na nichž byl vypodobněn Řím.

Opis: + XPS VINCIT XPS REGNAT • XPS INPERAT

U dochovaných listin Přemysla Otakara I. víme, že panovník použil zlatou bulu čtyřikrát. Poprvé již v roce 1199 v listině pro papeže Inocence III., ale tato pečeť se nám nedochovala. Druhá listina se zlatou pečetí je asi z roku 1217 a ta se zachovala až do současnosti. Je uložena ve Vatikánském tajném archivu. Další zlatá bula z roku 1222 se bohužel také nedochovala. Nejznámější exemplář zlaté buly českého krále Přemysla Otakara I. je přivěšen na listině z 24. července 1224 pro břevnovský klášter. Tato listina je navíc doplněna i o Přemyslovu voskovou pečeť.

Přemysl Otakar I. použil dvě podoby zlaté buly. Nejstarší bula z roku 1217 je pečlivě zpracovaná , má průměr 62 milimetrů a váží 25 gramů. Tvoří ji zlatý plech vylitý voskem. Na líci je zobrazen panovník s rozpaženýma rukama sedící na ozdobném trůně. Na hlavě má korunu, v pravé ruce drží žezlo zakončené jednoduchou lilií, v levé pak říšské jablko převýšené velkým křížem. Plášť má sepnutý na prsou.

Opis: PAX REGIS OTACARI IN MANV SCI WENCEXLAI

Na rubu v pečetním poli sedí na zdobeném trůně prostovlasý sv. Václav. V pravé ruce drží zdobený gonfanon, v levé pak štít s výrazným okrajem.

Opis: + SANCTVS • WENCEZLAVS BOEMORVM • DVX

Zlatá bula z roku 1224 pro Břevnov je zdobnější a rovněž tvořena zlatým plechem vylitým voskem. Váží 72 gramů, průměr má 76 milimetrů a je sedm milimetrů silná. Na lícní straně vidíme na ozdobném trůně sedícího panovníka s korunou na hlavě. Korunu tvoří cirkulus se třemi viditelnými perlami. V pravé ruce drží liliovité žezlo, je zakončeno dvojitou lilií, a v levé pak říšské jablko převýšené velkým křížem. U krále je zřetelný plášť sepnutý na hrudi.

Opis: + PAX REGIS OTACARI • IN MANV SCI WENCEZLAI

Na rubu je zobrazen sv. Václav. Sedí na prostém trůnu bez opěradla. Jeho hlavu s delšími vlasy zdobí jen tenká páska. V pravé ruce drží zdobený gonfanon s třemi dlouhými konci, v levici drží štít zdobený orlicí. Nad štítem je palma, symbol mučedníka.

Opis: + SANCTVS WENCEZLAVS • BOEMORVM • DVX

Český král Přemysl Otakar I. byl jediným Přemyslovcem, který užil na svých listinách zlaté buly. Nikdo z jeho nástupců již zlatou bulu nepoužil. Dalším českým králem, jenž užil této reprezentativní pečeti, byl až Karel IV., jenž ji ale užíval hlavně z titulu římského krále a později císaře.

 

Marek Zágora

 

O dalších zajímavých exponátech:

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-lantkrabeci-zaltar/

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-zabrdovicky-evangeliar/

http://stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-fragmenty-reliefu-z-klastera-sv-jiri-v-praze/

http://stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-kodex-vysehradsky/

http://stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-misal-z-helmarshausenu/

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-tzv-mostecky-relief-odlitek-prosluleho-fragmentu-reliefu-z-vychodniho-pruceli-jizni-malostranske-mostecke-veze-byvaleho-juditina-mostu/

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-kamej-s-vyobrazenim-cisare-fridricha-ii-ze-zlateho-relikviaroveho-krize-karla-iv/

 

O výstavě:

http://stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-vystava-v-ostravskem-muzeum-k-800-vyroci-vzniku-nejslavnejsiho-dokumentu-v-dejinach-ceskeho-kralovstvi/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru