archiv detailzlatá koruna: výstava přibližující zločiny oldřicha ii. z rožmberka - další příspěvek k čtyřsetletému výročí vymření rožmberků

Zlatá Koruna: Výstava přibližující zločiny Oldřicha II. z Rožmberka - další příspěvek k čtyřsetletému výročí vymření Rožmberků

Až do konce září je v klášteře Zlatá Koruna k vidění výstava, jejíž název mnohé překvapí a zároveň zarazí. Výstava „Corpus delicti rožmberských zločinů" s podtitulem „Oldřich II. z Rožmberka - otec českých tunelářů" je ale ve skutečnosti zajímavým připomenutím odvrácené strany historie významného rodu.

Rožmberkové byli velice vlivnými politiky, úspěšnými hospodáři a také mecenáši umění a literatury. Výjimečné postavení mezi nimi pak zaujímá Oldřich II. z Rožmberka (1403-1462), který je jednou z nejvýznamnějších postav rodu. Ve své době byl dokonce označován za „sloup království".

Na jedné straně byl schopným politikem a hospodářem, na straně druhé ale myslel hlavně na svůj prospěch a pak prospěch svého rodu. Dokázal pohotově využít situace v období husitských válek i krátce po nich, kdy v zemi vládl zmatek než pořádek, a nechal ve velkém falšovat úřední dokumenty, na jejichž základě jeho rod dále bohatl.

Oldřich II. založil dokonce celou falzátorskou dílnu, z jejíž produkce se do současnosti dochovalo celkem 33 listin. Tři z nich se pak přímo dotýkají kláštera Zlatá Koruna, v němž se výstava koná. Právě dochované listiny, jež se dnes nacházejí v Státním oblastním archivu v Třeboni, jsou hlavními exponáty výstavy „Corpus delicti".

Oldřich II. z Rožmberka nebyl čestným a ušlechtilým šlechticem, jak by se dalo očekávat, ale mužem, který dokázal zneužít svého vysokého a významného postavení v rámci Českého království. Falšoval dokonce královské listiny!

Na základě zfalšovaných dokumentů „zlikvidoval" např. také svého souseda Smila z Křemže, s nímž vedl dlouholeté spory, a dostal jej až na popraviště, takže se dopustil justiční vraždy! Všechny tyto zločiny Oldřichovi II. prošly.

Dlouho se o zločinech Oldřicha II. z Rožmberka vůbec nevědělo. Podařilo se je objevit a prokázat až v 19., resp. 20. století.

Autorem libreta výstavy je největší znalec dané problematiky, brněnský historik Karel Maráz.

 

Marek Zágora

 

Více informací o výstavě a libreto k výstavě naleznete na:

http://www.klaster-zlatakoruna.eu/kulturni-program/corpus-delicti-rozmberskych-zlocincu-oldrich-ii-z-rozmberka-otec-ceskych-tunelaru-22_22cs.html

 

Další odkazy k Rožmberkům:

O výstavě „Rožmberkové - rod českých velmožů a jeho cesta dějinami" více na:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-vystava-rozmberkove-rod-ceskych-velmozu-a-jeho-cesta-dejinami/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-rozmberkove-jako-medicejove-jiznich-cech-doby-gotiky-a-renesance/

 

O biografii Petra Voka:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-biografie-petra-voka-z-rozmberka-kniha-nejvetsiho-znalce-doby-poslednich-rozmberku-profesora-jaroslava-panka-v-novem-vydani/

 

Rozhovor s profesorem Jaroslavem Pánkem na:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-rozmberkove-v-ceskem-historickem-povedomi-rozhovor-s-profesorem-jaroslavem-pankem/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru