archiv detailmannheim: die päpste und die einheit der lateinischen welt – pontifikální punčochy papeže klimenta ii.

Mannheim: Die Päpste und die Einheit der lateinischen Welt – Pontifikální punčochy papeže Klimenta II.

Na výstavě „Die Päpste und die Einheit der lateinischen Welt. Antike – Mittelalter - Renaissance“, která byla prodloužena do 26. listopadu 2017 v Reiss-Engelhorn-Museen v Mannheimu, je představena i osobnost a hlavně hrob papeže Klimenta II., který byl pohřben na základě jeho testamentu v bamberském dómu. Velká pozornost je věnována i textiliím, které byly v hrobu objeveny.

Na sever od Alp, konkrétně v Hamburku byl pohřben např. i papež Benedikt V., ale bylo to pro něj jen dočasné. Roku 998 bylo jeho tělo odvezeno do Říma. Kliment II. (1046-1047) je ale jediným papežem trvale pohřbeným na sever od Alp.

Na konci roku 1046 římskoněmecký král Jindřich III. jmenoval do úřadu tehdy jednačtyřicetiletého bamberského biskupa Suidgera, který přijal jméno Kliment II. Ten pak vzápětí korunoval Jindřicha i s manželkou v bazilice sv. Petra na římského císaře. I když byl ve svém úřadu velice krátce, začala jím nová epocha v dějinách papežství. Hned v lednu 1047 vydal zákaz svatokupectví. V září stejného roku pak navštívil mnicha a myslitele Petra Damianiho. Zemřel nečekaně 9. října téhož roku v klášteře S.Tommaso sull'Apsella u Pesara. Je možné, že byl otráven.

V roce 1942 byl jeho hrob potřetí v dějinách otevřen, sarkofág z roku 1230 byl záměrně odstraněn, aby byl uchráněn před válečným běsněním. Zároveň byly vyjmuty pohřební textilie, které byly v letech 1949 až 1959 zrestaurovány a předány do chrámové pokladnice. Po otevření Diecézního muzea v Bamberku patří k nejvýznamnějším částem sbírky. Protože se již od středověku tradovalo, že byl pravděpodobně otráven, byly prozkoumány i jeho tělesné ostatky. V kostech byl sice prokázán vysoký obsah olova, nebylo ale jednoznačně potvrzeno, že by byl Kliment II. záměrně otráven. Prokázaný octan olovnatý se totiž používal v 11. století při dlouhodobé léčbě průjmu a pohlavních chorob. Navíc se od starověku používal i jako sladidlo.

Na mannheimské výstavě jsou prezentovány části papežova pohřebního šatu: pontifikální punčochy, štóla, medailon s Beránkem Božím a fragmenty z mitry, rukavic a pallia. Nejzajímavější, protože jsou nejucelenější, jsou pontifikální punčochy (caligae), které vznikly s největší pravděpodobností v první polovině 11. století v Byzanci. Padesát osm cm vysoké punčochy jsou z hedvábné, původně asi bílé textilie a barevně vzorované. Vzory (zoomorfní i florální) jsou i po mnoha staletích velice dobře čitelné, kupř. gryfové, panteři nebo k sobě natočení ptáci.

Nejstarší liturgické punčochy jsou doloženy již od 6. století, kdy je nosili všichni duchovní. Od 11. století pak byly vyhrazeny jen papeži a biskupům.

 

Marek Zágora

 

© Diözesanmuseum Bamberg, Fotografin: Dr. Ludmila Kvapilová

 

K dalším exponátům:

http://www.stavitele-katedral.cz/mannheim-die-papste-und-die-einheit-der-lateinischen-welt-%E2%80%93-papezsko-cisarsky-svitek/

http://www.stavitele-katedral.cz/mannheim-die-papste-und-die-einheit-der-lateinischen-welt-%E2%80%93-udajna-relikvie-z-plaste-jana-husa/

http://www.stavitele-katedral.cz/mannheim-die-papste-und-die-einheit-der-lateinischen-welt-%E2%80%93-heidelberske-saske-zrcadlo/

http://www.stavitele-katedral.cz/mannheim-die-papste-und-die-einheit-der-lateinischen-welt-%E2%80%93-relikviarova-koruna-z-namuru/

http://www.stavitele-katedral.cz/mannheim-die-papste-und-die-einheit-der-lateinischen-welt-%E2%80%93-navrat-z-krizove-vypravy-%E2%80%93-nejdojemnejsi-socha-doby-tzv-romanske-renesance/

http://www.stavitele-katedral.cz/mannheim-die-papste-und-die-einheit-der-lateinischen-welt-%E2%80%93-mozaika-s-vyobrazenim-inocence-iii/

http://www.stavitele-katedral.cz/mannheim-die-papste-und-die-einheit-der-lateinischen-welt-%E2%80%93-chronica-sive-historia-de-duabus-civitatibus-oty-z-freisingu/

http://www.stavitele-katedral.cz/mannheim-die-papste-und-die-einheit-der-lateinischen-welt-%E2%80%93-relikviarova-schranka-ze-samagheru-s-nejstarsim-vyobrazenim-memorie-sv-petra/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru