archiv detailmannheim: die päpste und die einheit der lateinischen welt – údajná relikvie z pláště jana husa

Mannheim: Die Päpste und die Einheit der lateinischen Welt – Údajná relikvie z pláště Jana Husa

Na výstavu pořádáme exkurzi!

http://www.stavitele-katedral.cz/zarijovy-umelecky-vikend-velke-nemecke-podzimni-vystavy-mattise-%E2%80%93-bonnard-papez-a-papezstvi-od-antiky-po-renesanci-richard-lvi-srdce-hrdina-krizackych-vyprav

 

Do konce října 2017 mohou všichni zájemci o historii a umění navštívit v Mannheimu výstavu „Die Päpste und die Einheit der lateinischen Welt. Antike – Mittelalter - Renaissance“, v jejímž rámci je nejširší veřejnosti přiblížena historie papežství od počátků křesťanství až po počátek 16. století.

Na výstavě je představeno velké množství exponátů a najdeme mezi nimi samozřejmě i takové, které byly prezentovány též na jiných výstavách. Jedním z nich je exponát, který byl k vidění v roce 2014 na výstavě „Das Konstanzer Konzil 1414-1418. Weltereignis des Mittelalters“, která se uskutečnila k šestistému výročí zahájení kostnického koncilu, jedné z nejvýznamnějších událostí pozdního středověku. Exponát sice nezaujme na první pohled, přesto je velice zajímavý. Jedná se o údajnou relikvii z pláště Mistra Jana Husa, která je dnes uložena v Colmaru v Musée Unterlinden (inv. č. 2011.0.85).

Po Husově smrti na hranici byl veškerý popel a vhozen do Rýna, aby jeho přívrženci neměli nic, co by mohli uctívat. Ti si tak pomáhali jinými předměty, které byly spjaty přímo s jeho činností a hlavně s posledními měsíci jeho života. Takovým objektem je i vystavovaný kus látky.

Relikvií je zarámovaný hnědý, skromně vypadající fragment vlněné látky o velikosti 8,2 krát 8 cm. Na přední straně „relikviáře“ je uvedeno: „HJ/ Constance/ 1415“ a zadní straně pak: „Morceau de la robe de Jean Huss, brûlé à Constance le 15 (sic) juillet 1415“ (Fragment oděvu Jana Husa upáleného 15. (sic) července 1415 v Kostnici). Rovněž je na zadní straně uvedeno jméno zhotovitele, jeho tituly a datum darování pozdějšímu muzeu Unterlinden: „Donné par Mr. Hamberger/ Conseiller à la Cour Royale/ Membre du Conseil municipal/ le 27 Xbre (décembre) 1842“ (Darováno 27. prosince 1842 pánem Hambergerem, královským dvorním radou a členem státní rady).

Bohužel neexistují žádné důkazy o tom, jak se relikvie Jana Husa mohla dostat do majetku Pierra Josepha Augusta Rosalie Hambergera (1799-1878), dvorního rady a státního rady v letech 1834 až 1855. Víme však, že se zajímal o historii a měl také velký zájem na založení muzea, což objasňuje jeho pozdější dar.

Restaurátorka textilu Caroline Voigtová vyslovila v roce 2012 po prohlédnutí fragmentu názor, že s vysokou pravděpodobností skutečně pochází z 15. století. Avšak teprve jeho podrobnější prozkoumání by mohlo tuto dataci potvrdit. Bohužel ale asi již nikdy nezjistíme, komu tato látka ve skutečnosti patřila.

 

Marek Zágora

 

K dalším exponátům:

http://www.stavitele-katedral.cz/mannheim-die-papste-und-die-einheit-der-lateinischen-welt-%E2%80%93-papezsko-cisarsky-svitek/

 

Foto: Údajná relikvie z pláště Jana Husa © Badisches Landesmuseum Karlsruhe


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru