na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Kultura a společnost středověké Evropy očima současníků (nakladatelství Argo)

  Francouzský historik Jacques le Goff nazval kdysi 13. století zenitem středověku a názorně ukázal, jaké proměny v mentalitě lidí s sebou přinesl zrod univerzit, rozšíření možností cestování či prohlubující se křesťanský humanismus, ale i oběh finančního kapitálu, dramatický růst populace, rozvoj měst a ...


Čtěte více

Praha: Česky znovu vychází slavné Palladiovy Čtyři knihy o architektuře (nakladatelství Malvern)

Padovský rodák Andrea di Pietro della Gondola zvaný Palladio (1508–1580) byl jednou z nejvlivnějších postav v celém vývoji evropské architektury. Jeho vliv vyvrcholil v 18. století v Anglii, Irsku, Spojených státech, kdy vznikl styl známý jako palladianismus. Sám Palladio náležel k vrcholné ...


Čtěte více

Praha: 400 let vil Benátska (nakladatelství Jalna)

Už v polovině 14. století psal toskánský kronikář Giovanni Villani, že patřilo k oblíbeným zvykům, aby si bohatí měšťané po vzoru antických Římanů postavili za městem paláce, mnohem honosnější, než jaké měli uvnitř hradeb Florencie. Jeden z nich popisuje Giovanni Boccaccio ...


Čtěte více

Leiden - Boston: Kolektivní monografie Festivities, Ceremonies, and Rituals in the Lands of the Bohemian Crown in the Late Middle Ages (Brill)

Anotace: Prestižní nakladatelství Brill vydalo v rámci řady East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450 kolektivní monografii „Festivities, Ceremonies, and Rituals in the Lands of the Bohemian Crown in the Late Middle Ages“. Jedná se o knihu, která vyšla pod ...


Čtěte více

Praha: Kolektivní monografie Krajiny barokních Čech (NLN)

  Anotace: Nakladatelství Lidové noviny vydalo v rámci edice Česká historie kolektivní monografii nazvanou „Krajiny barokních Čech“. Publikace mapuje v sedmi kapitolách směry a možnosti studia barokních krajin a současně spektrum využitelných pramenu (text – obraz – mapa – terénní výzkum), jejich interpretační potenciál ...


Čtěte více

Praha: Monografie Věnná města českých královen (Historický ústav)

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal kolektivní monografii nazvanou „Věnná města českých královen“, která je výsledkem spolupráce odborníků z Historického ústavu a Filozofické fakulty UHK. Publikace se zabývá mnoha problémy a otázkami, které úzce souvisejí se vznikem a vývojem fenoménu ...


Čtěte více

Brno: Velká kniha Středověký hrad (speciální vydání magazínu Živá historie)

Anotace: Nakladatelství Extra publishing vydalo další z „velkých knih“, které vycházejí jako speciální vydání magazínu Živá historie. Nejnovější Velká kniha nazvaná „Středověký hrad“ je překladem publikace z uznávaného britského vydavatelství Haynes. Publikace představuje každý detail typického středověkého hradu. Ilustrovaná schémata a vyfotografované ...


Čtěte více

Praha: Benedikt Ried mezi pozdní gotikou a renesancí (Portály z okruhu Benedikta Rieda II; nakladatelství Halama)

Zásluhou knihy Ethana M. Kavalera Renaissance Gothic (Londýn 2012) se z Benedikta Rieda stala architektonická hvězda. Architekt přelomu 15. a 16. století má sice už po léta solidní německou monografii Götze Fehra Benedikt Ried – ein deutscher Baumeister zwischen Gotik und ...


Čtěte více

Brno: Publikace Sainte Foy Révélée. La plus ancienne statue médiévale à Conques (Nakladatelství Masarykovy univerzity)

Anotace: Nakladatelství Masarykovy univerzity vydalo útlou knížečku „Sainte Foy Révélée. La plus ancienne statue médiévale à Conques“. Francouzsky psaná monografie je určená širší veřejnosti (i když asi ne české) a zaměřuje se na jeden z nejdůležitějších artefaktů středověkého světa, zlatou sochu-relikviář svaté ...


Čtěte více

Praha: Kultura a společnost středověké Evropy očima současníků. Exempla 13. století ruského medievisty Arona J. Gureviče (Argo)

Anotace: Nakladatelství Argo vydává jako dvaaosmdesátý svazek své edice Každodenní život monografii „Kultura a společnost středověké Evropy očima současníků. Exempla 13. století“ významného ruského medievisty Arona Jakovleviče Gureviče. Kniha, publikovaná poprvé v roce 1989, představuje završení Gurevičova nového čtení středověkých pramenů. ...


Čtěte více

Schallaburg: Katalog výstavy Reiternomaden in Europa

Renesanční rakouský hrad Schallaburg hostí do 6. listopadu 2022 mimořádně zajímavou výstavu Reiternomaden in Europa věnovanou kočovníkům, kteří ve až 9. století na koních dorazili z Asie do střední Evropy a výrazně ovlivnili utváření raně středověké Evropy. Obdobná výstava byla v Evropě naposledy ...


Čtěte více

Brno: Vyšel první díl katalogu pečetí Archivu města Brna (1208–1410)

Anotace: V rámci řady Fontes brunenses II vyšel první díl Katalogu pečetí Archivu města Brna, který byl pro svůj rozsah rozdělen do dvou svazků. První svazek představuje pečeti z let 1208 až 1348, druhý pak zahrnuje období 1350–1410. Do rukou nejen zájemců ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru