na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Stavební účty Svatovítské katedrály na Pražském hradě z let 1372-1378 v novém světle (Castrum Pragense 5 + 17)

Dlouhých devatenáct let trvalo, než se čtenáři dočkali druhého dílu nesmírně záslužné publikace Marka Suchého o stavebních účtech katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě z let 1372-1378. Suchý v obou svazcích nabízí detailní pohled na stavbu pražské katedrály v době ...


Čtěte více

Praha: Hledání historických souvislostí profesora Miroslava Hrocha (nakladatelství Karolinum)

Hledání souvislostí je název knihy Miroslava Hrocha a také smysl jeho celoživotní práce jako mezinárodně uznávaného historika novověkých dějin. Jsem rád, že jsem se v jeho semináři v 70. letech seznámil s metodou komparace, kterou prosazoval. Ač můj obor jsou především dějiny umění a jejich ...


Čtěte více

Praha: Monumentální publikace Parléřovský mýtus. Rod Parléřů – dílo a jeho ohlas (Nakladatelství Lidové noviny a Univerzita Karlova - Nakladatelství Karolinum)

Komu se podaří dostat do vnitřního (dolního) triforia katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, naskytne se mu jedinečná příležitost pohlédnout do tváří více než dvaceti osobností, které se velkou měrou zasloužily o vznik naší nejvýznamnější sakrální stavby. Mezi bustami ...


Čtěte více

Praha: Příběhy dávného času. Staré pověsti české dnes – kniha Petra Charváta (Vyšehrad)

Anotace: Nakladatelství Vyšehrad vydalo v rámci své edice Historica nejnovější knihu historika a archeologa Petra Charváta. Práce nazvaná „Příběhy dávného času“ s podtitulem „Staré pověsti české dnes“ poodhaluje historické pozadí proslulých vyprávění o nejstarších českých dějinách. Čtivým a poutavým způsobem zasazuje děje českého dávnověku ...


Čtěte více

Praha: Symbolismus čtyř bytostí: Ezechiel, svatý Jan a křesťanská tradice (Malvern)

Francouzský antropolog Michel Fromaget je autorem řady studií o duchovní kultuře. Česky nyní v nakladatelství Malvern vyšla jeho knižní esej z roku 1992 pod názvem Symbolismus čtyř bytostí: Ezechiel, svatý Jan a křesťanská tradice. Fromaget se zabývá zvláštní biblickou tradicí čtyř okřídlených bytostí v podobě ...


Čtěte více

Praha: Co středověkého je na Dantově Božské komedii? Peter Dronke Dantova Komedie, obrazy a kontexty (Malvern)

Zásluhou nakladatelství Malvern a Martina Pokorného, překladatele, filozofa a literárního teoretika, se českému čtenáři dostává do rukou kniha Dantova komedie: obrazy a kontexty. Její autorem je Peter Dronke (30. května 1934 / 19. dubna 2020), významný znalec středověké latinské literatury, proslulý ...


Čtěte více

Praha: Knihu Trajectories of Spanish Art and Culture in Bohemia představí 26. dubna 2022 od 18,30 hodin prof. Pavel Štěpánek v Institutu Cervantes v Praze spolu s dalšími svými publikacemi

Když se v českých akademických kruzích řekne kultura Španělska, Portugalska a Latinské Ameriky, mnohým se vybaví jméno profesora a historika umění Pavla Štěpánka. Odborník na hispánské a jihoamerické dějiny umění, který je úzce spjatý s Univerzitou Palackého a za svůj život nasbíral mnoho ...


Čtěte více

Praha: Stoletá válka francouzského medievisty Borise Boveho – edice Medievistika (Karolinum)

Nakladatelství Karolinum Univerzity Karlovy vydalo jako osmý svazek edice Medievistika knihu „Stoletá válka“ francouzského historika středověku Borise Boveho. V rámci záslužné edice jsou jak odborné veřejnosti, tak i všem laickým zájemcům o středověk představovány překlady aktuálních a výjimečných zahraničních děl, která se ...


Čtěte více

Praha: Antapodosis čili Odplata a další spisy Liutpranda z Cremony – jednatřicátý svazek edice Memoria medii aevi – Paměť středověku (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo zatím dvaatřicet svazků své jedinečné edice Historia medii aevi – Paměť středověku. Jedná se o velice záslužný počin, jehož prostřednictvím se čtenářům a všem zájemcům o středověk dostávají do rukou kvalitní překlady historických pramenů a kronik. V rámci řady ...


Čtěte více

Praha: Uprostřed Evropy. České země na konci středověku - soubor studií profesora Františka Šmahela (Karolinum)

Anotace: Nakladatelství Karolinum vydalo pod názvem „Uprostřed Evropy. České země na konci středověku“ reprezentativní soubor osmadvaceti studií profesora Františka Šmahela. Autor přibližuje z mnoha různých úhlů pohledu dějinnou roli českých zemí v kontextu pozdně středověké střední Evropy. Nejprve z nadhledu, pouze však ...


Čtěte více

Praha: Benediktini a střed Evropy – The Benedictins and Central Europe (Nakladatelství Lidové noviny)

Převratnou dobu tvůrčího kvasu raného a vrcholného středověku představila v roce 2014 v pražské Valdštejnské jízdárně úspěšná a hojně navštěvovaná výstava Národní galerie nazvaná Otevři zahradu rajskou, která se týkala kultury, umění a vzdělanosti středoevropských benediktinských klášterů. Na úspěch výstavy a jejího ...


Čtěte více

Praha: Monografie Eliška Přemyslovna. Královna česká – třetí vydání (Vyšehrad)

Anotace: V lednu 2022 uplynulo 730. let od narození královny Elišky Přemyslovny a právě při této příležitosti přichází nakladatelství Vyšehrad s již třetím, nezměněným vydáním jejího životopisu, jehož autorkou je historička Božena Kopičková. Kniha „Eliška Přemyslovna. Královna česká“ vychází v rámci edice Velké postavy ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru