na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Co středověkého je na Dantově Božské komedii? Peter Dronke Dantova Komedie, obrazy a kontexty (Malvern)

Zásluhou nakladatelství Malvern a Martina Pokorného, překladatele, filozofa a literárního teoretika, se českému čtenáři dostává do rukou kniha Dantova komedie: obrazy a kontexty. Její autorem je Peter Dronke (30. května 1934 / 19. dubna 2020), významný znalec středověké latinské literatury, proslulý ...


Čtěte více

Praha: Knihu Trajectories of Spanish Art and Culture in Bohemia představí 26. dubna 2022 od 18,30 hodin prof. Pavel Štěpánek v Institutu Cervantes v Praze spolu s dalšími svými publikacemi

Když se v českých akademických kruzích řekne kultura Španělska, Portugalska a Latinské Ameriky, mnohým se vybaví jméno profesora a historika umění Pavla Štěpánka. Odborník na hispánské a jihoamerické dějiny umění, který je úzce spjatý s Univerzitou Palackého a za svůj život nasbíral mnoho ...


Čtěte více

Praha: Stoletá válka francouzského medievisty Borise Boveho – edice Medievistika (Karolinum)

Nakladatelství Karolinum Univerzity Karlovy vydalo jako osmý svazek edice Medievistika knihu „Stoletá válka“ francouzského historika středověku Borise Boveho. V rámci záslužné edice jsou jak odborné veřejnosti, tak i všem laickým zájemcům o středověk představovány překlady aktuálních a výjimečných zahraničních děl, která se ...


Čtěte více

Praha: Antapodosis čili Odplata a další spisy Liutpranda z Cremony – jednatřicátý svazek edice Memoria medii aevi – Paměť středověku (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo zatím dvaatřicet svazků své jedinečné edice Historia medii aevi – Paměť středověku. Jedná se o velice záslužný počin, jehož prostřednictvím se čtenářům a všem zájemcům o středověk dostávají do rukou kvalitní překlady historických pramenů a kronik. V rámci řady ...


Čtěte více

Praha: Uprostřed Evropy. České země na konci středověku - soubor studií profesora Františka Šmahela (Karolinum)

Anotace: Nakladatelství Karolinum vydalo pod názvem „Uprostřed Evropy. České země na konci středověku“ reprezentativní soubor osmadvaceti studií profesora Františka Šmahela. Autor přibližuje z mnoha různých úhlů pohledu dějinnou roli českých zemí v kontextu pozdně středověké střední Evropy. Nejprve z nadhledu, pouze však ...


Čtěte více

Praha: Benediktini a střed Evropy – The Benedictins and Central Europe (Nakladatelství Lidové noviny)

Převratnou dobu tvůrčího kvasu raného a vrcholného středověku představila v roce 2014 v pražské Valdštejnské jízdárně úspěšná a hojně navštěvovaná výstava Národní galerie nazvaná Otevři zahradu rajskou, která se týkala kultury, umění a vzdělanosti středoevropských benediktinských klášterů. Na úspěch výstavy a jejího ...


Čtěte více

Praha: Monografie Eliška Přemyslovna. Královna česká – třetí vydání (Vyšehrad)

Anotace: V lednu 2022 uplynulo 730. let od narození královny Elišky Přemyslovny a právě při této příležitosti přichází nakladatelství Vyšehrad s již třetím, nezměněným vydáním jejího životopisu, jehož autorkou je historička Božena Kopičková. Kniha „Eliška Přemyslovna. Královna česká“ vychází v rámci edice Velké postavy ...


Čtěte více

Praha: Příručka pro syna francké šlechtičny Dhuody – dvaatřicátý svazek edice Memoria medii aevi – Paměť středověku (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo na konci loňského roku čtvrtý svazek řady Litteraria et poetica, která je součástí edice Historia medii aevi – Paměť středověku, v jejímž rámci vycházejí překlady historických pramenů a kronik. Jednotlivé svazky řady Litteraria et poetica představují široké veřejnosti ...


Čtěte více

Praha: Hranice a hraničení v českých zemích ve středověku (NLN)

  Anotace: V Nakladatelství Lidové noviny vychází monografie „Hranice a hraničení v českých zemích ve středověku“ Markéty Markové. Kniha se zabývá hranicí jako historickým a geografickým fenoménem ve středověké střední Evropě. Hledá odpověď na otázky, co je hranice, proč a jak vznikla a jak se ...


Čtěte více

Praha: Gombrich! Gombrich !! Gombrich!!! (nakladatelství Argo)

Ernst Hans Gombrich (30. března 1909 Vídeň–3. listopadu 2001 Londýn) byl jedním nejvýznamnějších historiků umění druhé poloviny 20. století. Dějiny umění vystudoval ve Vídni, pak ale před Hitlerem emigroval do Londýna, kde pracoval ve slavném Warburgově institutu, který po mnoho let ...


Čtěte více

Praha: Vyšel druhý díl výboru z korespondence Marka Tullia Cicerona – další svazek edice ANTIKA (Argo)

Anotace: Nakladatelství Argo přišlo na konci roku 2018 s novou edicí ANTIKA, jejíž koncepce vychází z předpokladu, že kvalitní literatura nestárne, jediné, co může zestárnout, je překlad. Proto se nová edice zaměřuje na díla klasické a pozdně antické literatury v současném a ...


Čtěte více

Worms: Arnold von Westfalen und Benedikt Ried (Wernersche Verlagsgesellschaft)

Německá publikace představuje Arnolda Vestfálského a Benedikta Rieda jako geniální tvůrce středoevropského umění mezi pozdní gotikou a renesancí. Arnold působil jak architekt v Míšni, Ried v Praze. Autoři knihy se soustředí především na konstrukci i význam unikátních kleneb, které oba stavitelé ve své ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru