na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Bratislava: Šľachtické sídlo v stredoveku (nakladatelství AEPress)

Slovenské nakladatelství AEPress (Academic Electronic Press) vydalo v překladu Jany Šulcové velmi dobrou publikaci Šľachtické sídlo v stredoveku. Autorem je významný německý historika umění Uwe Albert a jde o jeho disertační práci ve které shrnul letité bádání nad tímto tématem. Čtenáři se ...


Čtěte více

Praha: Příběh pražského groše. Stručný přehled historie a mincovnictví zemí Koruny české v době grošové (1300–1547) (NLN)

Česká numismatická společnost vydala v Nakladatelství Lidové noviny publikaci „Příběh pražského groše. Stručný přehled historie a mincovnictví zemí Koruny české v době grošové (1300–1547)“ Jana Cihláře. Autor je sice lékařem a soukromým badatelem, ale již od roku 2008 je členem České ...


Čtěte více

Poznaň: Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego (Medieval Architecture of Western Pomerania)

Nakladatelství poznaňské Univerzity Adama Mickiewicze vydalo obsáhlou publikaci velkého znalce gotické architektury v Polsku profesora Jaroslawa Jarzewicze nazvanou Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego. Zkrácená verze textu byla publikována německy v obsáhlé knize Mittelalterliche Architektur in Polen (Romanische und gotische Baukunst zwischen Oder ...


Čtěte více

Wien – Köln – Weimar: Vom Weichen über den Schönen Stil zur Ars Nova - 19. svazek řady Studia Jagellonica Lipsiensia

Anotace: Nakladatelství Böhlau vydalo jako devatenáctou publikaci série Studia Jagellonica Lipsiensia kolektivní monografii nazvanou „Vom Weichen über den Schönen Stil zur Ars Nova“ s podtitulem „Neue Beiträge zur europäischen Kunst zwischen 1350 und 1470“. Období 1350-1470 je z hlediska historického i uměleckého dobou ...


Čtěte více

Brno: Uherské Hradiště-Sady. 500 let křesťanství ve střední Evropě. I. Katalog pohřebiště (Moravské zemské muzeum)

Anotace: Moravské zemské muzeum vydalo vědecký katalog pohřebiště v Uherském Hradišti-Sadech, jedné z nejvýznamnějších archeologických lokalit z období raného středověku u nás. Předmětem zájmu je archeologické naleziště se sakrálním areálem a rozsáhlým pohřebištěm z konce 8. až začátku 13. století, které se rozkládá ...


Čtěte více

Brno: Rostliny a výživa velkomoravských Mikulčic (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)

Anotace: Archeologický ústav Akademie věd České republiky vydal čtvrtý svazek své řady Mikulčice – průvodce. Kniha Michaely Látkové nazvaná „Rostliny a výživa velkomoravských Mikulčic“ přibližuje široké veřejnosti nejnovější poznatky archeobotanického výzkumu hradiště Mikulčice-Valy. Kniha je zajímavá nejen po stránce textové, ale i obrazové. ...


Čtěte více

Vídeň (Wien): In Hoc Precioso Monomento. Die Bestattung Kaiser Friedrichs III. im Wiener Stephansdom – seznámení s unikátními výsledky částečného průzkumu hrobu císaře Fridricha III.

Anotace: Uměleckohistorické muzeum ve Vídni vydalo ve spolupráci se stavební hutí dómu sv. Štěpána bohatě ilustrovanou vědeckou publikaci nazvanou „In Hoc Precioso Monomento“ s podtitulem „Die Bestattung Kaiser Friedrichs III. im Wiener Stephansdom“. Ze čtrnácti pohřebišť králů a císařů Svaté říše římské v ...


Čtěte více

Praha: Nejstarší listiny Univerzity Karlovy (Karolinum)

Univerzita Karlova vydala v Nakladatelství Karolinum publikaci „Nejstarší listiny Univerzity Karlovy“ o dvou mimořádně významných dokumentech, které získala v roce 670. výročí svého založení a které vnášejí nové světlo do jejích počátků. Prvním dokumentem je originál listiny papeže Klimenta VI. z 26. ...


Čtěte více

Darmstadt: Doprovodná publikace k výstavě Saxones. Eine neue Geschichte der alten Sachsen

Anotace: Nakladatelství wbg Theiss vydalo oficiální doprovodnou publikaci k výstavě „Saxones. Eine neue Geschichte der alten Sachsen“, která je až 18. srpna 2019 k vidění v Zemském muzeu v Hannoveru. Stejná publikace pak doprovodí i výstavu „Saxones. Das erste Jahrtausend in Niedersachsen“, ...


Čtěte více

Regensburg (Řezno): Monografie Das Programm des Karlsschreins im Kontext seiner Zeit (Schnell & Steiner)

Anotace: Nakladatelství Schnell & Steiner vydalo publikaci „Das Programm des Karlsschreins im Kontext seiner Zeit“ historičky umění Ute Fessmann. Cášský domečkový relikviář Karla Velikého je jedním z nejvýznamnějších uměleckých děl štaufského období. Jeho program zobrazuje na jedné straně Karlův význam jako ideálního ...


Čtěte více

Praha: 11. 7. 1412 Poprava tří mládenců – Dny, které tvořily české dějiny (HAVRAN)

Nakladatelství Havran začalo v roce 2002 vydávat zajímavé monografie v rámci ojedinělé edice „Dny, které tvořily české dějiny“. Doposud vyšlo dvaadvacet svazků, z nichž některé jsou věnovány i významných událostem středověkých dějin. Zatím jako poslední, dvaadvacátý svazek vyšla kniha „11. 7. ...


Čtěte více

Praha: Chebsko v raném středověku – 2. svazek edice Archeologica (NLN)

Jako druhý svazek své řady „Archeologica“ vydalo Nakladatelství Lidové noviny knihu „Chebsko v raném středověku“ s podtitulem „Archeologie středoevropského regionu v 7.-12. století“, jejímž autorem je Jan Hasil. Cílem edice je prostřednictvím monografií předložit širší veřejnosti nejen nejnovější výsledky archeologických výzkumů, ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru