na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: V květnu vychází kniha Petra Kováče Francouzské umění, Opus francigenum: katedrály remešské církevní provincie (Stavitelé katedrál 6, nakladatelství ARS AURO PRIOR – PETER KOVÁČ)

Remešská církevní provincie zahrnovala rozsáhlé území severovýchodní Francie a současné Belgie. Pod Remeš spadala tato biskupství: Amiens, Arras, Beauvais, Cambrai, Châlons-sur-Marne (dnes Châlons-en-Champagne), Laon, Noyon, Senlis, Soissons, Thérouanne a Tournai. Katedrály těchto diecézí mají značný význam pro osudy rané a vrcholné ...


Čtěte více

Brno: Katalog výstavy Moc inkoustu. Středověká knižní kultura na Moravě (Masarykova univerzita v Brně)

Anotace: Do 19. května 2024 byla v Moravském zemském archivu v Brně k vidění výstava nazvaná „Moc inkoustu. Středověká knižní kultura na Moravě“, která vznikla ve spolupráci Ústavu pomocných věd historických Filozofické fakulty Masarykovy univerzity s Moravským zemským archivem, Archivem města Brna a Zemským archivem ...


Čtěte více

Woodbridge: Kolektivní monografie Luxembourg Court Cultures in the Long Fourteenth Century (The Boydell Press)

Anotace: Nakladatelství Boydell Press vydalo první anglicky psanou monografii, která je zasvěcena kulturním úspěchům a politice Lucemburků, jednoho z nejvýznamnějších vládnoucích rodů pozdně středověké Evropy. Lucemburský rod je dnes znám především díky svým nejvýznamnějším představitelům, císaři Jindřichu VII., Janu Lucemburskému (Slepému), ...


Čtěte více

Petersberg: Monografie Der Braunschweiger Burglöwe. Deutungen und Geschichte des Monuments (Herzog Anton Ulrich-Museum)

Anotace: Herzog Anton Ulrich-Museum v Brunšviku (Braunschweig) vydalo v nakladatelství Michael Imhof bohatě ilustrovanou, populárně naučnou monografii „Der Braunschweiger Burglöwe“ s podtitulem „Deutungen und Geschichte des Monuments“. Brunšvický lev je považován za jedno z nejvýznamnějších uměleckých děl evropského vrcholného středověku. Socha vznikla na počátku ...


Čtěte více

Praha: Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka – objevná práce profesora Petra Čorneje (Paseka)

Nakladatelství Paseka proslulo mimo jiné vydáním Velkých dějin zemí Koruny české, největšího projektu české historiografie, který zahrnuje dějiny českých zemí od počátků až do roku 1945. V letech 1999-2014 vyšlo celkem patnáct dílů v devatenácti svazcích, které obnášejí 13 628 stran, ...


Čtěte více

Regensburg (Řezno): Publikace k výstavě Welterbe des Mittelalters. 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau v Kostnici (Schnell & Steiner Verlag)

  Anotace: Od 20. dubna do 20. října 2024 je v Archeologickém zemském muzeu Bádenska-Württemberska v Kostnici k vidění unikátní zemská výstava nazvaná „Welterbe des Mittelalters. 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau“. Královský klášter Reichenau byl jedním z nejinovativnějších kulturních a politických center Říše a v 10. a ...


Čtěte více

Regensburg (Řezno): Uctívání svatého Wolfganga ve východním Bavorsku, v Čechách a Rakousku (Schnell & Steiner Verlag)

  Anotace: U příležitosti letošního 1100. výročí narození sv. Wolfganga vydalo řezenské nakladatelství Schnell & Steiner česky psanou publikaci „Uctívání svatého Wolfganga ve východním Bavorsku, v Čechách a Rakousku“. Kniha vyšla zároveň také v němčině. Svatý Wolfgang byl vizionářem, pomáhal chudým a zasazoval se o ...


Čtěte více

Praha: Monografie Kunhuta. Královská dcera a svatojiřská abatyše (Národní knihovna ČR)

Anotace: Národní knihovna České republiky vydala monografii „Kunhuta. Královská dcera a svatojiřská abatyše“ Renáty Modrákové, specialistky na středověké rukopisy z fondů Národní knihovny ČR. Publikace je věnována Kunhutě (1265–1321), prvorozené dceři českého krále Přemysla Otakara II. a Kunhuty Uherské, jedné z výjimečných žen své ...


Čtěte více

Praha: Cesta kolem světa Jana z Mandevillu (Argo – 14. svazek edice Itineraria)

  V Britské knihovně v Londýně je pod signaturou Ms. Add. 24.189 uložen jedinečný fragment, který se skládá z dvaceti osmi celostránkových knižních maleb na čtrnácti pergamenových listech a neobsahuje vůbec žádný text. Pro londýnskou Britskou knihovnu zakoupil zlomek roku 1861 William Maskell od antikváře ...


Čtěte více

Praha: Podnětná monografie Hrady doby přemyslovské I. Královské hrady, biskupská sídla, Chebsko Františka Záruby (NLN)

Nakladatelství Lidové noviny vydalo dlouho očekávaný první svazek třídílného uceleného zpracování dějin hradní architektury doby přemyslovské, jehož autorem je náš přední kastelolog, historik umění František Záruba. První kniha je, jak napovídá podtitul, zasvěcena královským hradům, biskupským sídlům a Chebsku. Ve stejném ...


Čtěte více

Praha: Gombrich! Gombrich !! Gombrich!!! (nakladatelství Argo)

Ernst Hans Gombrich (30. března 1909 Vídeň–3. listopadu 2001 Londýn) byl jedním nejvýznamnějších historiků umění druhé poloviny 20. století. Dějiny umění vystudoval ve Vídni, pak ale před Hitlerem emigroval do Londýna, kde pracoval ve slavném Warburgově institutu, který po mnoho let ...


Čtěte více

Francie: Obsáhlý přehled o gotické francouzské hradní architektuře v době kapetovského krále Filipa II. Augusta (Centre de Castellologie de Bourgogne)

Anotace: O gotické francouzské architektuře z doby vlády Kapetovců existuje řada publikací. Zcela vynikající mezi nimi je kniha, kterou napsali Dieter Kimpel a Robert Suckale a ve druhém vydání vyšla pod názvem Die gotische Architektur in Frankreich 1130-1270 v nakladatelství Hirmer (Mnichov 1995). Ovšem ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru