na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Německo: Hannibal a 2. punská válka – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (1/2020)

Anotace: První letošní číslo německého magazínu Damals je věnováno 2. punské válce a Hannibalovi, hlavnímu vojevůdci kartaginského vojska. Při pohledu na dochované vizuální prameny k druhé punské válce to vypadá, že Hannibal uspěl v bitvách proti Římanům především díky svým slonům. Ve skutečnosti ...


Čtěte více

Praha: Vyšel nejnovější svazek časopisu Mediaevalia Historica Bohemica (Historický ústav AV ČR)

Anotace: Historický ústav Akademie věd České republiky vydal nejnovější svazek 22/1 časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Odborný časopis vychází již od roku 1990 a je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. Vychází celkem dvakrát ročně. První číslo dvaadvacátého ročníku časopisu ...


Čtěte více

Německo: Medicína mezi znalostmi a vírou – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (12/2019)

Anotace: Poslední letošní číslo německého magazínu Damals je zasvěceno medicíně v období od starověku až po renesanci. Ohlédneme-li se do minulosti, zjistíme, že v některých oblastech, jako byly např. architektura nebo vynalézání různých strojů, docházelo k neustálému pokroku. Co se však základních vztahů ...


Čtěte více

Praha: Václav IV. a boj o trůny - hlavní téma zářijového čísla časopisu Dějiny a současnost (7/2019)

Hlavní téma letošního sedmého čísla časopisu „Dějiny a současnost“ je věnováno římskému a českému králi Václavu IV., od jehož smrti letos uplynulo šest set let. Tématu jsou jako tradičně zasvěceny celkem čtyři příspěvky, jejichž autoři přibližují vybrané kapitoly z jeho života ...


Čtěte více

Slovensko: Báňská města na Slovensku – hlavní téma zářijového čísla Historické revue (9/2019)

Anotace: Deváté letošní číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue, který vydává SAHI, Slovenský archeologický a historický institut, je věnováno slovenským horním městům. Zářijové číslo vyšlo ve spolupráci se Slovenským báňským muzeem. Území dnešního Slovenska je převážně hornatou krajinou, která byla obdarována ...


Čtěte více

Slovensko: Řím proti Kartágu – hlavní téma srpnového čísla Historické revue (8/2019)

Anotace: Nejnovější, osmé letošní číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue, který vydává SAHI, Slovenský archeologický a historický institut, je věnováno Římu a Kartágu, dvěma významným starověkým mocnostem, které bojovaly o Středomoří. Před dvěma tisíci dvěma sty třiceti pěti lety, 2. srpna ...


Čtěte více

Německo: Středověká města a jejich práva – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (9/2019)

Anotace: Deváté letošní vydání německého magazínu Damals je věnováno středověkým městům a jejich právům. Vyšlo v souvislosti s magdeburskou výstavou nazvanou „Faszination Stadt“ s podtitulem „Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht“, která je od 1. září 2019 k vidění ...


Čtěte více

Slovensko: Slované a jejich jazyky – hlavní téma červnového čísla Historické revue (6/2019)

Anotace: Nejnovější, šesté letošní číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue, který vydává SAHI, Slovenský archeologický a historický institut, je věnováno Slovanům a vývoji jejich jazyků. Jazyk představuje významnou kulturní hodnotu a je důležitým svědectvím o kulturně-historických procesech, spjatých s utvářením jazykové ...


Čtěte více

Praha: Mediaevalia Historica Bohemica 21/2 (Historický ústav AV ČR)

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal nejnovější svazek 21/2 časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis založený v roce 1990 je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje a vychází dvakrát ročně. Nové číslo má tradiční podobu. První oddíl nazvaný STUDIE ...


Čtěte více

Slovensko: Hlavním tématem květnového čísla (5/2019) Historické revue jsou Babylon a Babylonská říše

Anotace: Páté letošní číslo vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue, který vydává Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, je zasvěceno Babylonu a Babylonské říši. Právě letos je to třináct let, co vznikl Slovenský archeologický a historický institut, který provádí archeologický průzkum v ...


Čtěte více

Praha: Mediaevalia Historica Bohemica 21/1 (Historický ústav AV ČR)

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal nejnovější svazek 21/1 časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis vychází již od roku 1990 a je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. Vychází celkem dvakrát ročně. Nejnovější číslo je koncipováno tradičně. První oddíl ...


Čtěte více

Německo: Sasové – hlavní téma dubnového čísla časopisu DAMALS (4/2019)

Anotace: Čtvrté letošní číslo německého magazínu Damals přináší nový pohled na Sasy v období raného středověku. Dubnové vydání bylo připraveno speciálně ve spolupráci se Zemským muzeem v Hannoveru, kde bude až do srpna letošního roku k vidění výstava „Saxones“ s podtitulem „Eine ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru