na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Německo: Aufbruch ins Mittelalter. Neue Reiche in Europa – hlavní téma únorového čísla časopisu DAMALS (2/2021)

Anotace: Nejnovější, únorové číslo německého měsíčníku Damals je zasvěceno tzv. barbarským říším, s jejichž vznikem jsou spjaty počátky středověku. Po roce 500 vznikla v Evropě řada nových říší, které jsou pojmenovány po svých domnělých „obyvatelích“, kupř. Francích, Vizigótech nebo Langobardech. Historikové jsou však ...


Čtěte více

Slovensko: Mistr Pavel z Levoče – hlavní téma prosincového čísla Historické revue (12/2017)

Anotace: Hlavním tématem prosincového čísla (12/2017) slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je život, dílo a doba proslulého Mistra Pavla z Levoče, jemuž je v současnosti věnována i výstava „Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha“, která je ...


Čtěte více

Praha: Zámky na Loiře pohledem historika umění Jaromíra Adamce

V rámci užitečné série Země Světa vyšel letos díl věnovaný nejslavnějším zámkům na Loiře. Celý sešit s mnoha barevnými fotografiemi napsal historik umění a skvělý turistický průvodce Jaromír Adamec. Díky jeho pohledu čtenář krok za krokem navštíví slavné památky, které symbolizují ...


Čtěte více

Praha: Lišák Ferina z Kuliferdy a na Klučově – nejnovější studie Martina Nejedlého (Historický obzor 7-8/2018)

Medievista Martin Nejedlý je širší veřejnosti známý svými třemi knihami, které jsou jedinečným výsledkem jeho mnohaleté práce se středověkými literárními díly, která využívá jako historických pramenů k poznání středověké společnosti. První kniha nazvaná „Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve ...


Čtěte více

Německo: Středověké císařství – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (9/2020)

Anotace: Letošní zářijové číslo německého měsíčníku Damals je věnováno fenoménu středověkému císařství. V roce 800 „obnovil“ Karel Veliký římské císařství na Západě, s čímž souvisela řada otázek: Které říši bude císař vládnout? Kolik bude mít moci? Jak se bude předávat koruna? Texty hlavního tématu ...


Čtěte více

Německo: Templáři – hlavní téma srpnového čísla německého magazínu DAMALS

Anotace: Hlavní téma nejnovějšího, srpnového čísla německého kulturně historického magazínu DAMALS je věnováno vzestupu a pádu templářů, kteří setrvali ve Svaté zemi až do konce 13. století. Na začátku svého působení chránili poutníky na cestě do Jeruzaléma. Brzy pak převzali i další významné ...


Čtěte více

Německo: Hildegarda z Bingenu – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (6/2020)

Anotace: Nejnovější, červnové číslo německého magazínu Damals je věnováno proslulé mystičce, přírodovědkyni, lékařce a spisovatelce Hildegardě z Bingenu (1098–1179). Popularita abatyše Hildegardy z Bingenu prošla po její smrti různými fázemi. Nejprve ji znovu objevili humanisté a reformátoři po roce 1500. Její rázné jednání ...


Čtěte více

Německo: Vojenští císaři – hlavní téma květnového čísla časopisu DAMALS (5/2022)

  Anotace: Ústředním tématem květnového čísla německého měsíčníku Damals jsou tzv. vojenští císaři. Lidé, kteří žili v Římské říši v 2. polovině 3. století, měli někdy problém s pojmenováním současného císaře. Za pět desetiletí mezi lety 235 a 284/85 napočítali historici celkem devatenáct různých ...


Čtěte více

Slovensko: Kleopatra, Caesar a Antonius. Egypt a Řím na přelomu dějin – hlavní téma červencového čísla Historické revue (7/2018)

Anotace: Sedmé letošní číslo vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je celé zasvěceno dějinám Egypta a Říma v době tří mocných vládců: Gaia Julia Caesara, Kleopatry VII. a Marka Antonia. Velice významnou roli hrála především Kleopatra, poslední vládkyně z rodu Ptolemaiovců, která ...


Čtěte více

Praha: Středověké město. Politické proměny a sociální inovace (Colloquia mediaevalia Pragensia 20)

Anotace: Centrum medievistických studií Akademie věd ČR vydalo v nakladatelství Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, dvacátý svazek edice „Colloquia mediaevalia Pragensia“. Nejnovější soubor studií je věnován problematice sociálních aspektů života středověkého města. Čeští a polští medievisté se zamýšlejí nad fenomény předměstí, emigrace, ...


Čtěte více

Německo: Jagellonci – hlavní téma březnového čísla časopisu DAMALS (3/2022)

Anotace: Třetí letošní číslo německého měsíčníku Damals. Das Magazin für Geschichte je věnováno Jagelloncům. Letos v červenci uplyne 450 let od smrti polského krále a velkoknížete litevského Zikmunda II. Augusta, jenž zemřel bez potomků. Jeho smrtí vymřela jagellonská dynastie po meči. Jagellonci ...


Čtěte více

Slovensko: Jagellonci na uherském trůně – hlavní téma květnového čísla Historické revue (5/2018)

Anotace: Hlavním tématem pátého čísla (5/2018) slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je vláda Jagellonců v Uhrách, což nebylo a stále není příliš oblíbené téma u slovenských a maďarských historiků. I když Jagellonci vládli v Uhersku šestatřicet let, jedná se o přehlížené ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru