na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Móda v časech kříže a kalicha – podnětná sonda do oděvní kultury v českých zemích 14. a 15. století (Národní památkový ústav)

Národní památkový ústav vydal již několik zajímavých publikací o dějinách odívání. Často se jednalo o sborníky z konferencí, které se věnovaly módě a odívání ve vybraných obdobích. V roce 2016, kdy jsme si připomínali sedmisté výročí narození římského císaře a českého ...


Čtěte více

Regensburg (Řezno): Hundert Highlights – reprezentativní publikace o nejvzácnějších rukopisech a tiscích ze Stadtbibliothek v Trevíru (Schnell & Steiner Verlag)

Anotace: Nakladatelství Schnell & Steiner vydalo reprezentativní publikaci nazvanou „Hundert Highlights. Kostbare Handschriften und Drucke der Stadtbibliothek Trier“. Jak naznačuje název, představuje slovem i obrazem největší poklady knižní kultury uložené v trevírské Stadtbibliothek. Knihovna vznikla na počátku 19. století a ve svých sbírkách ...


Čtěte více

Praha: Národní galerie vydala reprezentativní soupisový katalog španělského umění 13. -19. století (National Gallery Prague: Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century)

Národní galerie v Praze vydala soupisový katalog Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, který poprvé kompletně představuje fond starého španělského umění 13. -19. století ze sbírek Národní galerie v Praze. Publikace je výsledky dlouhodobé badatelské práce předního ...


Čtěte více

Německo: Vyšel první svazek Ikonologie křesťanského umění (Ikonologie der christlichen Kunst Band 1: Alte Kirche)

Anotace: Přehledná publikace nabízí základní orientaci v ikonografii křesťanského umění. Nejde o běžný lexikon témat a motivů seřazených podle legend, evangelií či konkrétních osob. Autor se snaží představit, jak se ikonografie vyvíjela v době pozdní antiky a časného středověku a jak byla ...


Čtěte více

Praha: Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek – další svazek z řady Středověk (NLN)

Anotace: V Nakladatelství Lidové noviny vyjde další svazek edice Středověk. Autorem práce „Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek“ je Ondřej Vodička. Emigrace katolického kléru z Čech a Moravy za husitských válek představuje unikátní fenomén evropských dějin. Katolickou, nacionalistickou i marxistickou historiografií ...


Čtěte více

Praha: Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku – sborník příspěvků k jubileu profesora Sommera (NLN)

Anotace: V Nakladatelství Lidové noviny vyšel pod názvem „Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku“ soubor dvanácti studií z pera kolegů a přátel profesora Petra Sommera, který nedávno oslavil sedmdesáté narozeniny. Autoři jednotlivých esejí osvětlují podobu střetu pohanství s křesťanstvím, složité cesty ...


Čtěte více

Praha: Zajímavá a užitečná kniha o Ostii, nejslavnějším antickém přístavu (historie +průvodce)

Kniha Pavla Hlinovského Ostia je v české literatuře věnované starověkém Římu výjimečnou publikací. Čtenáři podrobně představuje jeden z nejvýznamnějších starořímských přístavů, který v době antiky ležel u břehu moře zhruba třicet kilometrů od Říma. Zboží, potraviny i stavební materiál z celého ...


Čtěte více

Vídeň (Wien): Publikace In Hoc Precioso Monomento. Die Bestattung Kaiser Friedrichs III. im Wiener Stephansdom – výsledky částečného průzkumu hrobu císaře Fridricha III.

Vídeňské Uměleckohistorické muzeum vydalo ve spolupráci se stavební hutí Dómu sv. Štěpána bohatě ilustrovanou kolektivní publikaci nazvanou „In Hoc Precioso Monomento“ s podtitulem „Die Bestattung Kaiser Friedrichs III. im Wiener Stephansdom“, která přibližuje především výsledky částečného průzkumu interiéru hrobu císaře Fridricha ...


Čtěte více

Praha: Konec Přemyslovců. Skladba a fungování jejich pozdní monarchie – závěrečný svazek přemyslovské „hexalogie“ profesora Josefa Žemličky (NLN)

Anotace: V Nakladatelství Lidové noviny vyjde v rámci edice Česká historie monografie „Konec Přemyslovců. Skladba a fungování jejich pozdní monarchie“, která je závěrečným svazkem přemyslovské „hexalogie“ profesora Josefa Žemličky, jednoho z největších znalců období vlády Přemyslovců. V rámci stejné edice vyšlo i ...


Čtěte více

Praha: Neznámá evangelia. Novozákonní apokryfy I. (4. vydání knihy o počátcích křesťanského písemnictví v nakladatelství Vyšehrad)

Anotace nakladatelství: Apokryfní texty vznikaly již v počátcích křesťanského písemnictví a nebyly z různých důvodů zařazeny do biblického kánonu: často pro svůj pozdější původ, většinou však pro odchylný výklad nejstarších křesťanských tradic. Kniha obsahuje apokryfní evangelia v užším smyslu slova, tedy spisy ...


Čtěte více

Dolní Břežany: Podnětná kolektivní monografie Knižní kultura českého středověku (Scriptorium)

V roce 1990 vyšla v nakladatelství a vydavatelství Panorama kolektivní monografie „Česká kniha v proměnách staletí“ (Mirjam Bohatcová a kol., Praha 1990). Na dlouhých třicet let se jednalo o poslední souhrnné zpracování dějin české knižní kultury. Autory textů o středověké a ...


Čtěte více

Paříž: Le Loup. Une histoire culturelle – nejnovější kniha Michela Pastoureaua o symbolice vlka (Seuil)

  Anotace: Nedávno vyšla v prestižním nakladatelství Seuil nejnovější monografie francouzského historika Michela Pastoureaua nazvaná „Le Loup. Une histoire culturelle“. Jak napovídá název, je zasvěcena vlkovi. V evropské imaginaci zaujímají některá zvířata významnější roli než ostatní. Jedním z nich je vlk, který získal své postavení ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru