detailpraha: moc rituálů. symbolika a vláda ve středověku gerda althoffa – nejnovější svazek edice medievistika (nakladatelství karolinum)

Praha: Moc rituálů. Symbolika a vláda ve středověku Gerda Althoffa – nejnovější svazek edice Medievistika (Nakladatelství Karolinum)

Anotace:

Nakladatelství Karolinum Univerzity Karlovy vydalo jako nejnovější svazek edice Medievistika knihu „Moc rituálů. Symbolika a vláda ve středověku“ německého historika Gerda Althoffa. V rámci záslužné edice jsou jak odborné veřejnosti, tak i všem laickým zájemcům o středověk představovány překlady aktuálních a výjimečných zahraničních děl, která se zabývají nejen středověkými dějinami, ale i kulturou.

Rituální formy komunikace ve středověku výrazně utvářely veřejná jednání mocných. Tento způsob komunikace byl dlouhou dobu považován za strnulý ceremoniál či za prázdný rituál, a zůstal proto stranou zájmu.

Gerd Althoff sepsal na základě konkrétních příkladů (např. rituály provázející pád bavorského vévody Tassila či sebeponížení císaře Jindřicha IV.) dějiny této formy komunikace a spojuje ji s proměnami výkonu moci ve středověku. Zvolenou perspektivou vědomého konstruování rituálů a jejich kýženého účinku nabízí přesvědčivé vysvětlení jejich funkce. Prostřednictvím veřejných rituálů získávala společnost, založená na hierarchii důstojnosti, všechny informace, které byly nutné pro řádný výkon moci.

Rituály nesly informaci o právech a povinnostech, také o aktuálním vzájemném vztahu jejich protagonistů a zprostředkovávaly stávající společenský řád. Tento inovativní přístup je nepostradatelný pro moderní chápání středověku. (SK)

Gerd Althoff, Moc rituálů. Symbolika a vláda ve středověku, překlad Jiří Knap, Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, Praha 2024, 260 stran, doporučená cena 350 Kč

Internet:

https://karolinum.cz/knihy/althoff-moc-ritualu-30044


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru