archiv detailbudmerice: stopy dávnej minulosti 7 - slovensko na konci stredoveku

Budmerice: Stopy dávnej minulosti 7 - Slovensko na konci stredoveku

Ve slovenském Vydavatelství Rak vyšel již sedmý svazek úspěšné edice Pavla Dvořáka „Stopy dávnej minulosti. Dejiny Slovenska v príbehoch a desiatich zväzkoch“, věnovaný tentokrát Slovensku na konci středověku. První svazek zajímavého, populárně naučného projektu byl věnován „slovenskému“ pravěku a  vyšel již v roce 2002. Brzy následoval druhý díl věnovaný „slovenskému“ starověku. Doposud pak vyšlo dalších pět svazků zasvěcených dějinám Slovenska v období středověku, kdy bylo významnou součástí Uherského království.

Duchovním otcem projektu a autorem všech dílů je historik a novinář Pavel Dvořák, jenž se velkou měrou podílel i na úspěšném stejnojmenném cyklu dokumentárních filmů. Dvořák je skvělým vypravěčem, který dokáže do každé knihy vybrat takové příběhy ze „slovenských“ dějin, které dohromady vytvářejí barvitý obraz sledovaného období.

Sedmý svazek plynule navazuje na předcházející díl, který vyšel před rokem a byl věnován období cizích králů, panovníkům z rodu Anjou a Zikmundovi Lucemburskému, kteří vládli v Uhrách téměř sto padesát let. V novém díle je hlavní pozornost věnována událostem po smrti Zikmunda Lucemburského: životu a vládě „nešťastného“ Ladislava Pohrobka, vládě uherského a později i českého krále Matyáše Korvína a částečně též králům z rodu Jagellonců. Jedná se o období, které bylo pro Slovensko, ale zejména pak Uherské království mimořádně významné.

Kniha přináší vedle epizod ze života králů i příběhy významných žen, které by neměly zůstat zapomenuty. Určitě nejzajímavější je druhá manželka Zikmunda Lucemburského Barbora Celská, která byla ve své době nejbohatší ženou v Uherském království a měla i docela velký vliv, což bylo trnem v oku jejích současníků. Dvořák přibližuje její životní osudy, o nichž podrobněji pojednala ve své objevné knize „Čierna kráľovná. Barbora Celjská“ Daniela Dvořáková.

Další příběh je věnován jediné dceři Zikmunda Lucemburského a Barbory Celské, Alžbětě Lucemburské a jejímu synovi Ladislavu Pohrobkovi. Pravdou však je, že hlavní hrdinkou je její dvorní dáma Helena Kottannerová, z jejichž dochovaných pamětí se dozvídáme podrobnosti o dramatických událostech korunovace malého Ladislava Pohrobka na uherského krále.

Nejméně známou ženou je bezpochyby Barbora Edelpöcková, která porodila Matyáši Korvínovi jediného syna Jana, který se však jako levoboček neujal po smrti svého otce vlády. Poslední ženou, jejímuž převážně nešťastnému životu je věnována rozsáhlá pozornost, je královna Beatrix Aragonská, manželka Matyáše Korvína, s níž bohužel vytouženého syna a zároveň legitimního následníka trůnu neměl. Přesto se jednalo o ženu, která se nemalou měrou zasloužila o „rozšíření“ renesance ve střední Evropě.

Nechci podrobněji popisovat všechny příběhy zařazené do sedmého dílu „Stop dávnej minulosti“, všechny do jednoho jsou ale velice poutavé. Pavel Dvořák rád cituje dochované písemné prameny nejen k uherským, ale i českým dějinám. Vedle písemných pramenů bohatě využívá též vizuálních pramenů, z nichž některé jsou i východiskem jeho příběhů. Stranou neponechává ani zajímavé archeologické nálezy. Hodně čerpá i z nejnovějších výsledků výzkumů.

Publikace sice pojednává především o slovenských a uherských dějinách, ale většina příběhů se dotýká celého středoevropského prostoru a někdy dokonce celé Evropy. Proto v řadě příběhů narazíme i na české stopy, kupř. v epizodách o bratřících a Janu Jiskrovi z Brandýsa. Navíc většina uherských králů vládla zároveň v českých zemích.

Stejně jako všechny předchozí svazky je i sedmý zajímavý po stránce obsahové a jedinečný po stránce grafické. Jednotlivé příběhy jsou doplněny bohatým a zároveň atraktivním obrazovým doprovodem, který vhodně doplňuje hlavní text.

Sedmý díl „Stop dávnej minulosti“ je podnětným čtením o době, které byla věnována velká pozornost hlavně v maďarské historiografii. Kniha by neměla ujít žádnému zájemci o dějiny Slovenska, resp. Uherského království pozdního středověku.

Již nyní se můžeme těšit, Pavel Dvořák připravuje osmý díl věnovaný tentokrát Slovensku v období tureckých válek.

 

Marek Zágora

 

Pavel Dvořák, Stopy dávnej minulosti 7. Slovensko na konci stredoveku, Vydavateľstvo Rak, Budmerice 2014, 248 stran, doporučená cena 18,90 euro

 

Internet:

http://www.vydavatelstvorak.sk/product/stopy-davnej-minulosti-7-slovensko-na-konci-stredoveku-175/

 

Obsah:

Sicílski králi na uhorskom tróne

Čierna kráľovná

Nešťastná hviezda kráľa Ladislava

Bitka pri Lučenci

Veľké jasovské dobrodružstvo

Hriešne lásky kráľa Mateja (Knieža Liptovské)

Starosti Juraja zo Schönbergu

Nemý svedok dávnej drámy

Nešťastná kráľovná

Vasko nevinny

Tajomstvo levočského podzemia

Raj na Skale útočiska

Trápny koniec Majstra Mikuláša

 

K předchozím svazků edice:

http://www.stavitele-katedral.cz/budmerice-stopy-davnej-minulosti-dejiny-slovenska-v-deseti-svazcich/

http://stavitele-katedral.cz/budmerice-stopy-davnej-minulosti-6-slovensko-v-stredoveku-cas-cudzich-kra%C4%BEov/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru