archiv detailbudmerice: stopy dávnej minulosti - dějiny slovenska v deseti svazcích

Budmerice: Stopy dávnej minulosti - Dějiny Slovenska v deseti svazcích

Budmerické vydavatelství Rak vydalo roku 2002 první svazek zajímavého projektu nazvaného „Stopy dávnej minulosti", jehož duchovním otcem je historik a novinář Pavel Dvořák. Edice se jmenuje stejně jako cyklus „historických" dokumentárních filmů, na jejichž vzniku se Pavel Dvořák autorsky podílel. První svazek byl věnován „slovenskému" pravěku, druhý pak starověku. Tři následující svazky, které vyšly, jsou pak věnovány středověkým dějinám Slovenska v rámci Uherského království. Zatím poslední, pátý svazek vyšel v loňském roce.

Pavel Dvořák je výborný vypravěč, který čtenáři nabízí méně nebo více známé příběhy ze „slovenských" středověkých dějin. Ty jsou pak zasazeny do historie celého Uherského království, respektive jsou dány do středoevropských nebo dokonce celoevropských souvislostí. Hojně využívá citací z dobových narativních pramenů k uherským dějinám, z nichž většina vyšla ve slovenštině v „rakovské" ambiciózní Edici Pramene.

Vedle dobových písemných pramenů pracuje také s různorodými vizuálními prameny (knižní iluminace, nástěnné malby, sochařská díla, pečeti, mince, výtvory uměleckého řemesla), zejména pak ale s archeologickými nálezy spjatými se středověkou každodenností, jejichž nádherné barevné fotografie doprovázejí hlavní text. V publikacích tak nalezneme velké množství kvalitních barevných reprodukcí a také černobílých fotografií, které jsou často převzatými vybranými záběry z jednotlivých dokumentů televizního cyklu „Stopy dávnej minulosti". Obrazový doprovod je pak doplněn ještě velkým množstvím kreseb, plánků a map.

Třetí svazek „vypráví" o příchodu Slovanů na území dnešního Slovenska, o Sámově říši, o knížeti Pribinovi a jeho nitranském kostele, o vzniku a vzestupu Velké Moravy a jejím pádu, který způsobil příchod starých Maďarů na přelomu 9. a 10. století.

Čtvrtým svazkem jsou „slovenské" středověké dějiny dovedeny až do roku 1217, který je považován za významný mezník ve slovenských dějinách, protože toho roku obdrželi „Slováci" výsady od uherského krále Ondřeje II. Pavel Dvořák nastínil počátky Uherského království a vypráví několik příběhů, které se k těmto počátkům vážou. Výjimečnou je pak poslední kapitola, která je ve skutečnosti příběhem vzniku moderní slovenské historiografie, jehož jedním z hlavních hrdinů byl Václav Chaloupecký.

V pátém svazku se autor věnuje dvěma hlavním tématům, nejprve příběhům z dějin nejstarších horníků na Slovensku, druhým hlavním tématem je pak vpád Tatarů do střední Evropy a jejich „působení" na území Uherska a zejména dnešního Slovenska. Jedná se vůbec o první větší pojednání o dějinách tatarského vpádu ve středoevropském kontextu. Pavel Dvořák líčí ale i „politické" dějiny Uherského království ve 12. a 13. století, s hlavním důrazem na boje o trůn. Druhé království pak končí nástupem krále Karla Roberta na uherský trůn na počátku 14. století. Zajímavou kapitolou, která rozšiřuje hlavní témata, je přiblížení života i smrti a především zázraků sv. Alžběty.

I když se jedná o publikace k slovenským dějinám, narazíme i na časté odkazy k dějinám českého středověku. Pavel Dvořák cituje např. Kosmovu kroniku nebo se v posledním svazku ve zkratce „věnuje" poslednímu českému králi z rodu Přemyslova Václavu III., který byl pod jménem Ladislav V. krátce i uherským králem poté, co roku 1301 vymřeli v Uhrách Arpádovci po meči. V knize dokonce nalezneme tři Václavova středověká vyobrazení, přičemž dvě z tzv. Obrázkové kroniky nejsou příliš známá. Největší pozornost je ale věnována Václavovu dědečkovi, českému králi Přemyslu Otakarovi II., který významně zasahoval do dějin Uherského království třetí třetiny 13. století.

Publikace Pavla Dvořáka „Stopy dávnej minulosti" jsou velice zajímavé a po stránce grafické i krásné. Jsou poutavou a zasvěcenou sondou do „slovenských" dějin, svazky o středověku pak i do dějin Uherského království. Lze se jen těšit na další díly. Šestý svazek s podtitulem „Tretie kráĺovstvo. Slovensko v časoch Anjouovcov" byl měl vyjít letos.

 

Marek Zágora

 

Pavel Dvořák, Stopy dávnej minulosti 3. Zrod národa, vydavateľstvo Rak, Budmerice 2004, 288 stran.

Pavel Dvořák, Stopy dávnej minulosti 4. Slovensko v Uhorskom kráľostve, vydavateľstvo Rak, Budmerice 2005, 238 stran.

Pavel Dvořák, Stopy dávnej minulosti 5. Slovensko v stredoveku. Druhé králóvstvo a jeho koniec, vydavateľstvo Rak, Budmerice 2009, 256 stran, cena každého svazku 16, 56 euro

 

Veškerou produkci vydavatelství Rak je možné zakoupit na:

 www.vydavatelstvorak.sk

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru