zájezdy za uměním detailzájezd burgundsko, švýcarsko a alsasko: parléřovské umění, biomechanický surrealismus, nejzachovalejší katedrála francouzské gotiky v lausanne, muzea umění v ženevě, cluny a jeho opatství, ikonické stavby francouzské architektury a malíř grünewald

ZÁJEZD BURGUNDSKO, ŠVÝCARSKO A ALSASKO: parléřovské umění, biomechanický surrealismus, nejzachovalejší katedrála francouzské gotiky v Lausanne, muzea umění v Ženevě, Cluny a jeho opatství, ikonické stavby francouzské architektury a malíř Grünewald

08.10.2024 - 13.10.2024

VYPRODÁNO!

Jižní Burgundsko, jihozápadní Švýcarsko a jižní Alsasko tvoří umělecky propojenou oblast, kde najdeme vynikající románské kláštery a gotické katedrály a současně mimořádné umělecké sbírky. Srovnatelné s touto oblastí je pouze italské Toskánsko. Cestou se zastavíme i u nově restaurovaného Grünewaldova oltáře (po restaurování je to úplný malířský zázrak!), který patří k jednomu z nejvýznamnějších pokladů světa umění. Navštívíme ikonické stavby francouzské architektury 18. a 20. století. Ve středověkém městečku Gruyères, které je sídlem Gingerova muzea se sbírkou uměleckých děl jednoho z nejslavnějších švýcarských moderních umělců, který loni zaujal i českou veřejnost na výstavě v Alšově jihočeské galerii na Hluboké. Čeká nás Ženeva a její muzea a vynikající katedrála Notre-Dame v Lausanne, mimořádná středověká památka (nejzachovalejší francouzská katedrále kromě Chartres), kterou obdivoval i slavný Villard de Honnecourt. A také nádherný klášter Cluny a dvě jeho kompletně zachovalá opatství, které uvidíme. Fantastické clunijské opatství Anzy-le-Duc s kompletně zachovalou románskou sochařskou a částečně i malířskou výzdobou, zřejmě žádná česká cestovní kancelář nenavštívila.

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik umění PhDr. Peter Kováč.

PROGRAM ZÁJEZDU

 

1. den: PARLÉŘOVSKÉ UMĚNÍ HORNÍHO PORÝNÍ

Odjezd z Prahy v 6 hodin z parkoviště autobusů na Hlavním nádraží. Technické zastávky cestou, odpoledne delší zastávka v Thannu. Místní POUTNÍ KOSTEL SAINT-THIÉBAUT s vysokou věží je mistrovským dílem pozdní gotiky a přímo imponující je jeho 18 metrů vysoký portál na západním průčelí, který zdobí 500 gotických soch z přelomu 14. a 15. století. Sochy mají přímou souvislost s uměním Petra Parléře v Praze a jsou nejvýznamnější ukázkou parléřovského umění v Horním Porýní. Ubytování v Mulhouse.

 

2. den: BIOMECHANICKÝ SURREALISMUS A NEJZACHOVALEJŠÍ KATEDRÁLA FRANCOUZSKÉ GOTIKY

Malebné švýcarské městečko GRUYÈRES, jehož dominantou je velký středověký hrad. Je to jedno z velmi turisticky navštěvovaných míst. Možná má takové renomé díky sýru, který je jednou z nejznámějších švýcarských specialit. Městečko hostí muzeum slavného Hanse Rudolfa Gigera. V roce 1980 získal tento švýcarský malíř a sochař Oscara za podobu Vetřelce jako krvežíznivého vesmírného monstra, jež ničí vše živé. Díky filmu se stal známým i pro ty, kteří se o výtvarné umění jinak nezajímají. Mnohými bývá považován za největšího fantazijního vizionáře moderní doby, tvůrce biomechanického surrealismu, kterému mohou konkurovat jen malířské obrazy Salvadora Dalího.

Odpoledne LAUSANNE A JEHO KATEDRÁLA NOTRE-DAME, mimořádná středověká památka, kterou obdivoval i slavný Villard de Honnecourt, jenž ji navštívil někdy kolem roku 1230. Dokonale zachovaný sochařský portál s bohatou ikonografií a s původní barevností, která se na katedrálách ve Francii v takovém rozsahu nikde nezachovala, původní polychromie v interiéru kostela, cenné nástěnné malby a především skvostná gotická francouzská architektura 13. století. Notre-Dame v Lausanne je autenticky zachovalým skvostem evropské katedrální gotiky. Ubytování v Lausanne.

3. den: ŽENEVA A JEJÍ MUZEA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

Hlavní město kantonu ŽENEVA, středisko francouzsky mluvící části Švýcarska, nádherné město s promenádami a parky kolem Ženevského jezera. Celý den je věnován památkám města a jeho muzeím a galeriím. Uvidíme především katedrálu sv. Petra, kostel svaté Marie Magdaleny pod katedrálou, Palác národů – sídlo OSN a bývalé Společnosti národů, radnici z 15. století nebo gotickou městskou zbrojnici. Navštívíme MUSÉE BARBIER-MUELLER s unikátní kolekcí tzv. primitivního umění Afriky, Oceánie, předkolumbovské Ameriky (neslavnější sbírka toho druhu na světě) a MUSÉE D´ART ET D´HISTOIRE s kolekcí děl Cézanna, Modiglianiho, Rodina, Jeana-Étienna Liotarda, Ferdinanda Hodlera, Félixe Vallottona a Corota, dále sbírkou antického a byzantského umění, souborem obrazů Konrada Witze, který byl jako jeden z prvních malířů ovlivněn tvorbou Jana van Eycka a Rogera van der Weyden (raritou sbírky je jeho obraz, kde poprvé v dějinách pozdně gotického malířství reálně zachytil reálnou krajiny, konkrétně Ženevské jezero). V podvečer přejezd do Francie a noc v Macon.

4. den: CLUNY A JEHO OPATSTVÍ - NEJSLAVNĚJŠÍ ROMÁNSKÉ KLÁŠTERY V EVROPĚ

Celý den slavné clunyjské kláštery. CLUNY – velký znalec středověké architektury Václav Mencl význam opatství pro evropskou architekturu poeticky nazval Svítáním z Cluny. Cluny otevíralo cestu k novému umění. Velký románský klášterní areál byl žel zničen za Francouzské revoluce, takže zásluhu na jeho rekonstrukci mají především historikové umění ve spolupráci s archeology. Každý, kdo dnes navštíví Cluny a uvidí zbytky třetího klášterního kostela z 12. století, pochopí i Menclovo nadšení pro tuto imponující architekturu. Během dne navštívíme fascinující torzo kláštera Cluny, ale také dvě opatství, které se staly podkladem k jeho rekonstrukci Paray-le-Monial a Anzy-le-Duc. Historickému městečku PARAY-LE-MONIAL dominuje proslulý románský kostel Sacré-Coeur, jedna z nejvýznamnějších památek clunyjské architektury – šlo zřejmě o zmenšenou kopii zničeného velkého opatského kostela v Cluny. ANZY-LE-DUC je dokonale zachovalým clunijským klášterem s nebývale bohatou sochařskou výzdobou vstupní brány, hlavního portálu kostela i kostelního interiéru, kde sochy doplňují nástěnné malby. Noc v Maconu.

5. den: BOURG-EN-BRESSE A ARC-ET-SENANS – ARCHITEKTONICKÉ POKLADY FRANCIE

Dopoledne BOURG-EN-BRESSE – klášterní chrám z let 1506 – 1532, pohřební místo Marie Rakouské a Filipa Savojského, mimořádně zachovalý umělecký komplex z doby pozdní gotiky (letner, chorové lavice, vitráže, náhrobky, mistrovská díla sochařa a řezbáře Konrada Meita - všechny kamenné detaily vypadají jako by byly vyřezávané ze dřeva, jedineční renesanční vitraje inspirované díly Albrechta Dürera. Odpoledne SALINE D"ARC-ET SENANS – stavba pojatá jako "ideální" město evropského klasicismu, unikátní architektonický celek vybudovaný v 18. století geniálním architektem C. N. Ledouxem, jehož nápady v něčem připomenou současnou moderní architekturu, která stavby pojímá jako obrovské sochy. Poutní kaple chapel Notre-Dame-du-Haut v RONCHAMP – zakladatelské dílo moderní architektury 2. poloviny 20. století, pozdní práce Le Corbusiera, objekt uctívaný všemi moderními architekty. Noc v Colmaru.

6. den: ISENHEIMSKÝ OLTÁŘ GRÜNEWALDA V COLMARU

Dopoledne Muzeu Unterlinden v COLMARU a jeho poklad, obrovský Isenheimský oltář sestavený z 11 velkých deskových obrazů, dílo představitele pozdně gotického expresívního spiritualismu Matthiase Grünewalda. Všech 11 velkých deskových obrazů bylo nedávno restaurováno a jejich očištění odhalilo nebývalé koloristické bohatství maleb. Zavřený oltář vyjadřuje mystérium Kristovy oběti na kříži, Golgota je pojata jako pustá krajina, hlavní jsou gesta a emoce zobrazených postav. Obrazy pokušení svatého Antonína a setkání sv. Antonína s poustevníkem Pavlem připomenou díla surrealistů a překonávají i pekelné vize slavného Hieronyma Bosche. Grünewald výrazně ovlivnil moderní umění 20. století. V poledne odjez do České republiky a příjezd do Prahy kolem 22.00 hodin.

Cena za osobu 18990 Kč

 

Podrobnosti k ceně a přihlášky:

https://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/burgundsko-svycarsko-a-alsasko

Kontakty na cestovní kancelář SLAN tour:

312 522704

604 255018

info@slantour.cz

 

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru