ohlasy v médiích detailstanislav vaněk

Stanislav Vaněk

Stavitelé katedrál - recenze výstavy

Výstava Stavitelé katedrál: České muzeum stříbra v Kutné Hoře - Hrádek, ve dnech 7. 8. – 13. 12. 2020.

Pilíře země – těmito slovy byly ve středověku nazývány katedrály. Jejich věže - po celá staletí tyčící se do značné výše nad později postupně se proměňujícími městy - patřily a patří k symbolům víry a spirituálního dědictví. Jejich interiéry tvoří monumentální prostředí pro množství cenných uměleckých děl, mnohde dochovaných in situ. Na počátku historie jednotlivých katedrál se odvíjel příběh stavitelů, kameníků, zedníků, malířů a sochařů známých i bezejmenných. Těmto mužům je věnována výstava pořádaná v prostorách Muzea stříbra v Kutné Hoře při příležitosti výročí pětadvaceti let od zápisu historického jádra města, gotického chrámu sv. Barbory a katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Autoři projektu Mgr. Marek Zágora, PhDr. Peter Kováč a Bc. Josef Kremla přistoupili k instalaci výstavy a výběru exponátů důkladně s erudicí odpovídající jejich odbornému zaměření. Expozice je rozdělena do čtrnácti částí s příslušnými informačními panely, které obsahují velké množství informací. Pozornost je věnována jednotlivým památkám – prezentovány jsou tři francouzské katedrály – Notre-Dame v Paříži, v Chartres a v Remeši, české prostředí zastupuje chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, chrám sv. Bartoloměje v Kolíně a Svatovítská katedrála v Praze.

V instalaci výstavy je především zpracován pohled na jednotlivé katedrály ve smyslu stavební fundace. Práce stavitelů, zedníků, kameníků, sochařů a malířů doprovázející vznik staveb je představena prostřednictvím faksimilií náčrtníků a vzorníků - k vidění je např. tzv. Reinský vzorník (originál: Bibliothéque National Paris).

Více či méně dokončené katedrály prezentují faksimile středověkých manuskriptů, jejichž iluminace zobrazují dobovou podobu jednotlivých staveb. V souboru deseti rukopisů vynikají zejména tzv. Přebohaté hodinky vévody z Berry (originál: Museé Condé Chantilly) obsahující miniatury bratří z Limburka – návštěvníci výstavy mají možnost poprvé spatřit v České republice tyto nádherné iluminace.

Koncepce výstavy umožňuje prolínání faksimilií uměleckých děl s originálními artefakty. Vliv katedrálního prostředí na středověké zlatnické umění tak dokládá tzv. Sedlecká monstrance (ŘKF Kutná Hora – Sedlec), socha Bolestného Krista (Město Kutná Hora) připomíná dobovou úlohu tohoto díla vítajícího návštěvníky u vstupu do katedrál a Pieta, jejímž autorem je španělský malíř období manýrismu Luis Morales (soukromá sbírka Praha) dokazuje celoevropský ohlas významných devocionálií, neboť její původní varianta byla pořízena pro katedrálu ve španělské Sigüenze.

Výstava Stavitelé katedrál je unikátní kulturní projekt. Volba uspořádat ji v Kutné Hoře se ukázala správnou, vždyť město oplývá dvěma významnými stavbami, které mezi katedrály náleží. Pohled z výstavních prostor v areálu kutnohorského Hrádku na městské panorama v návštěvníkovi posílí myšlenku o oprávněnosti této volby.

 

Otištěno:

Hradecký deník 10. 8. 2020

Kutnohorský deník 10. 8. 2020

Domažlický deník 11. 8. 2020

Olomoucký deník 11. 8. 2020

Chebský deník 14. 8. 2020

Šumperský deník 16. 8. 2020

Karlovarský deník 16. 8. 2020

Jablonecký deník 20. 8. 2020

Liberecký deník 21. 8. 2020

Sokolovský deník 21. 8. 2020

Českolipský deník 23. 8. 2020

Přerovský deník 24.8.2020

Hranický deník 24. 8. 2020


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru