ohlasy v médiích detailprof. phdr. jan royt

Prof. PhDr. Jan Royt

Objevná kniha o Kristově koruně i gotické Paříži

Deník Právo 19. února 2009 (s. 15) a internetový portál Novinky (www.novinky.cz) 19. 2. 2009 14:30  

Císař svaté říše římské Karel IV. uctil při poslední návštěvě Paříže v roce 1378 pašijové relikvie uchovávané ve slavné královské kapli Sainte-Chapelle a mezi nimi i Kristovu trnovou korunu. Stalo se tak i přes jeho nedobrý zdravotní stav, když musel být vynesen na křesle na tribunu.

Právě o této nádherné gotické kapli pojednává kniha historika umění Petera Kováče, jež je druhým svazkem řady Stavitelé katedrál. Autor poutavým a čtivým způsobem, aniž by slevoval z odborných nároků, líčí osudy Sainte-Chapelle v průběhu staletí.

Před očima čtenáře se odvíjí poutavý příběh promyšlené ideové struktury výzdoby kaple, jejímž středobodem byla skříň s pašijovými relikviemi. Byly „chráněny" monumentálními postavami apoštolů a světci-mučedníky v kvadrilobech, kteří způsobem smrti následovali umučeného Spasitele.

Výběr světců byl motivován relikviemi, jež Ludvík IX. získal, a jejich významem pro francouzskou monarchii. Poutavé je i Kováčovo líčení liturgického provozu kaple a jejích osudů po smrti Ludvíka IX. Detailně se věnoval návštěvě císaře Karla IV. v Sainte-Chapelle a její reflexi v prostředí středověkých Čech (kaple Všech svatých na Pražském hradě, kaple sv. Kříže na Karlštejně).

Vedle posvátné pařížské kaple se soustředil i na další díla dvorské kultury Ludvíka IX. Popisuje jím zakládané kostely i kláštery, z nichž se bohužel mnoho nedochovalo.

Za pozornost stojí v literatuře opomíjené středověké přímořské provensálské město Aigues-Mortes, z něhož vyrazil Ludvík IX. na nevydařenou křížovou výpravu do Svaté země. K dobré orientaci čtenáře přispívá i to, že Kováč zasazuje popisované památky do kontextu doby vlády Ludvíka IX.

Ve druhé části knihy zařadil Kováč v českém překladu studie významných historiků a historiků umění, kteří přispěli hlubšímu poznání stavebního vývoje, výzdoby, ikonografie či provozu Sainte-Chapelle.

V závěru knihy jsou překlady důležitých historických dokumentů (některé byly vůbec poprvé přeloženy z latiny do moderního jazyka) a komentovaná literatura věnovaná dvorskému umění Ludvíka IX. Kniha je vynikající ukázkou, jak lze přístupnou formou přiblížit zájemci o středověkou kulturu jednu z nejvýznamnějších památek evropské gotiky, pařížskou Sainte-Chapelle.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru