dějiny umění detailpraha: záhadná ostravská judita gustava klimta provokuje i po sto letech

Praha: Záhadná ostravská Judita Gustava Klimta provokuje i po sto letech

Muzeum Kampa v Praze představuje během turistické sezóny v rámci výstavy o secesním malíři Gustavu Klimtovi i uhrančivý obraz biblické hrdinky Judity (obr 1), který je od roku 1950 ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě. Dílo skvostné, ale zahraniční odborníci ho nezařadili do katalogu Klimtovy tvorby, i když obraz má autorův zřetelný podpis i malířský styl. Že by šlo o falzifikát, nebo kopii?

Svoji první Juditu vytvořil Gustav Klimt v roce 1901 a dílo je dnes chloubou Rakouské galerie ve vídeňském Belvederu (obr 2). Ostravská verze se od tohoto originálu liší většími rozměry, ležérnějším pojetím, volnějším malířským rukopisem a zvýšenou erotickou provokativností.

Judita je pojata jako osudová žena - femme fatale, která smyslnou krásou i prohnanou rafinovaností likviduje muže. Až s pohrdavě provokujícím úsměvem drží v ruce uťatou hlavu obávaného asyrského vojevůdce Holoferna.

Existuje ještě jedna Klimtova Judita, namalovaná v roce 1909, která je dnes v italských Benátkách v paláci Ca Pesaro, kde je sbírka moderního umění (obr. 3). Jde o podélný, téměř dva metry vysoký obraz, kde opět polonahá žena s obnaženými prsy křečovitě svírá useknutou hlavu nepřítele. Kompozice se však výrazně liší od vídeňské i ostravské varianty.

Ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě Jiří Jůza se v poslední době pustil společně s dalšími odborníky do téměř detektivního pátrání, aby záhada originality ostravské Judity byla jednou provždy rozřešena. Pro ozřejmení historie obrazu je zásadní jeho zadní strana. Mimo jiné je tam nalepena expertiza z prosince 1932, jejímž autorem byl renomovaný odborník na moderní umění Ludwig Justi.

Justi věci rozuměl, v letech 1909-1933 byl ředitelem berlínské Národní galerie a po válce až do roku 1957 generálním ředitelem Státních muzeí v Berlíně.

Přední německý znalec nijak nepochyboval o tom, že ostravská Judita je dílem Gustava Klimta. Malbu hodnotil jako skvělou ukázku vídeňské secese z doby kolem roku 1904. Na posudku mu asi hodně záleželo, takže na papír vedle podpisu umístil i oficiální razítko berlínské Národní galerie.

Ludwig Justi v posudku tvrdí, že prvním majitelem obrazu byl jakýsi Dr. F. von Schönebach z Vídně a že roku 1911 byl obraz uveden v katalogu jeho sbírky jako položka 134. Toto číslo se také nachází na rubu ostravské Judity.

Jůza tvrdí: „Zmíněný odkaz byl dosti složitě dohledatelný, přesto nás dovedl k doktoru Friedrichovi von Schönbach, který bývá uváděn také jako Fritz Ritter von Schönbach, jenž byl zaměstnancem vídeňského Österreichischen Museum für Kunst und Industrie, nynějšího Muzea užitého umění. V dobových zprávách je mnohokráte zmiňován jako účastník nejrůznějších událostí, vedle všech významných osob vídeňského politického, společenského a kulturního života."

V horní části zadní strany ostravské Judity se nachází ještě firemní razítko rámařství a prodejny s malířskými potřebami Aloise Ebesedera, obchodu činného ve Vídni od roku 1879 s kontinuitou do dnešní doby. Klimt tam chodil, kupoval si u Ebesedera barvy... A konečně je na zadní straně i štítek Prag 16 Zoll, který dokazuje, že se Judita kdysi dostala do českých zemí přes pražskou celnici.

Faktů je dost a všechny vedou ke Klimtovi. Jiří Jůza k tomu tvrdí: „Nikdy se nepochybovalo o tom, že by Judita nebyla pravá, a proto také nebyla věnována taková pozornost historickým vodítkům, která přináší její zadní strana. Bylo to dáno určitě také tím, že se pravost prostě neřešila. Na druhou stranu je faktem, že klimtovské zahraniční bádání ostravský obraz trvale opomíjí. Já si to vysvětluji tím, že naše Judita nebyla nikdy představena v zahraničí a že zejména vídeňští odborníci neměli možnost se s ní podrobněji seznámit."

Zajímavé také je, že Gustav Klimt byl v roce 1905 zastoupen na německé spolkové výstavě v Berlíně obrazem označeným jako Salome, to jest podobiznou dívky, která si díky erotickému tanci vyžádala od krále Heroda jako odměnu hlavu Jana Křtitele, jenž urazil její matku.

Rakouští odborníci se domnívají, že malíř takto pojmenoval svoji vídeňskou Juditu. Jenže na jejím rámu je obrovský nápis Judita a Holofernes, což by jistě každého návštěvníka berlínské výstavy dosti překvapilo. Na ostravské variantě však takový nápis není. Takže nevystavoval Klimt v Berlíně v roce 1905 verzi, která je dnes v Galerii výtvarného umění v Ostravě? Byla by to další stopa.

Ruku v ruce s historickým a archivním výzkumem probíhá i restaurátorský průzkum ostravského Klimta. Technologický rozbor barev udělala Dorothea Pechová a zjistila přítomnost svinobrodské zeleně, která se od roku 1920 nepoužívala.

Tudíž obraz musel vzniknout za Klimtova života a zcela jistě nemůže jít o kopii někdy z doby po druhé světové válce, kdy se dílo objevilo v Ostravě, přesněji řečeno bylo převedeno do ostravského Domu umění z Národní kulturní komise pro správu státního kulturního majetku. Restaurátorský průzkum provedený Tomášem Bergerem a Romanou Balcarovou potvrdil, že jde o velmi kvalitní malbu.

Očištění povrchu ostravské Judity odkrylo svítivé barvy a volnější štětcový rukopis, než jaký je charakteristický pro vídeňskou Juditu z roku 1901. Zjistilo se také, že ostravský obraz byl malován na poměrně jemném plátně, které bylo připojeno lepidlem k pevnějšímu a hrubšímu plátnu.

S tímto „dvouvrstvím" je spojen i rentgenologický nález, který zaznamenal na spodním plátně dvě malby ženských aktů, snad studijních s volnou modelací, které se nachází pod vyobrazením Judity. Klimt možná použil narychlo to, co měl právě po ruce v ateliéru, aby zpevnil už vytvořený obraz.

Restaurátor Tomáš Berger aktuálně řeší tuto záhadu s vídeňskými odborníky. Na závěry prý ještě není doba. Říká: „Získali jsme spoustu nových poznatků, ale bude to ještě dlouhá cesta k definitivnímu výsledku, kdy budeme moci s plnou odpovědností říci, že v Ostravě máme obraz Gustava Klimta, který byl neprávem opomíjen."

 

Peter Kováč

 

K výstavě:

http://stavitele-katedral.cz/praha-i-pro-viden-muze-byt-judita-na-kampe-prekvapenim-judith-on-kampa-klimt-mucha-kupka-from-czech-collection/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru