knižní novinky detailpraha: vyšly dva nové svazky edice colloquia mediaevalia pragensia (filosofia)

Praha: Vyšly dva nové svazky edice Colloquia mediaevalia Pragensia (Filosofia)

Anotace:

Centrum medievistických studií AV ČR vydalo v nakladatelství Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, šestnáctý a sedmnáctý svazek edice „Colloquia mediaevalia Pragensia“.

Šestnáctý svazek - „Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku“ - přináší jedenáct studií českých a polských medievistů, kteří se věnují recepci kazatelských příruček a jednotlivých kázání ve středoevropském prostoru 14. a 15. století. V centru jejich zájmu stojí kazatelé jako veřejní intelektuálové, kteří předkládali svébytné myšlenkové koncepty, jež byly součástí kázání a jejichž prostřednictvím ovlivňovali soudobé společenské představy a přispívali k formování specifické pozdně středověké zbožnosti.

Sedmnáctý svazek je kolektivní monografií nazvanou „Právní kultura středověku“. Najdeme v ní studie třinácti českých a polských medievistů zasvěcené nejrůznějším podobám právní kultury Českého a Polského království od 10. do 15. století. Autoři přibližují dobové proměny pojímání práva a postupné prosazování se psaného práva ve vztahu k právu zvykovému. Důraz kladou též na vztah právních norem a reálného každodenního života, především v podobě řešení právních sporů, resp. na postupně stále širší uplatnění se právnicky vzdělaných osob při řešení nejrůznějších konfliktů.

 

Marek Zágora

 

Krzysztof Bracha - Martin Nodl (eds.), Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku, Colloquia mediaevalia Pragensia, svazek 16, Filosofia, Praha 2016, 152 stran, doporučená cena 130 Kč

 

Martin Nodl - Piotr Węcowski (eds.), Právní kultura středověku, Colloquia mediaevalia Pragensia, svazek 17, Filosofia, Praha 2016, 228 stran, doporučená cena 200 Kč

 

Internet:

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=466

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=467


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru