časopisy detailpraha: svobodný martin, obránce žen, nepřítel husitů – nejnovější studie martina nejedlého (historický obzor 11-12/2018)

Praha: Svobodný Martin, obránce žen, nepřítel husitů – nejnovější studie Martina Nejedlého (Historický obzor 11-12/2018)

Medievista Martin Nejedlý již řadu let pravidelně přispívá do Historického obzoru, časopisu pro výuku dějepisu a popularizaci historie, který vychází formou dvojčísel šestkrát ročně. Většina jeho dílčích studií se pak stala základem jeho velice čtivých a zároveň inspirujících knih, v nichž završuje svou mnohaletou práci se středověkými literárními prameny, které pro něj nejsou jen pouhým zdrojem informací o středověké společnosti.

Doposud vyšly tři jeho knihy. V roce 2003 „Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku“, o čtyři roky později pak vyšla kniha „Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků“, která se v roce 2014 dočkala i druhého, rozšířeného vydání. Zatím poslední podnětná Nejedlého kniha „Pohleďte do zrcadla! Čtyři příběhy o autorech a čtenářích pramenů pozdního středověku“ spatřila světlo světa v roce 2016.

Většina Nejedlého studií je natolik rozsáhlá, že vycházely, resp. vycházejí v Historickém obzoru po částech. V roce 2018 se v časopise objevily hned dvě jeho studie. V číslech 7/8 a 9/10 to byl text „Lišák Ferina z Kuliferdy a na Klučově“ s podtitulem „Středověký román jako pramen historikova poznání“. Autor ji napsal na základě studia tzv. Románu o lišákovi, jehož titulním hrdinou je prohnaný lišák Renart, venkovský zeman se sklony k lapkovství, jenž se chová nejen jako zástupce zvířecího světa, ale má i řadu lidských vlastností.

Zatím v posledním čísle Historického obzoru (11/12, listopad – prosinec 2018) vyšla další Nejedlého podnětná studie nazvaná „Svobodný Martin, obránce žen, nepřítel husitů“ (s. 242-251). Autor představuje osobnost literáta, diplomata a mecenáše umění Martina Le Franc (1410-1461) a jeho hlavní a nejrozsáhlejší dílo „Ochránce žen“ (Champion des dames) z roku 1442, které věnoval v podobě iluminovaného rukopisu burgundskému vévodovi Filipovi Dobrému.

Ačkoliv byl Martin Le Franc (přídomek Svobodný používal jako výraz své osobní a také tvůrčí nezávislosti) duchovní a působil u papežské kurie, překvapí jeho názory na ženy, jejichž je skutečným ochráncem, ba přímo obhájcem. Svými názory nabourával tradiční pohled na ženy, zabýval se věrností, manželstvím, hlásal oddanost a porozumění a často opakoval myšlenku, že ženy jsou svými schopnostmi rovny mužům. Vyzvedával i některé konkrétní ženy, např. Janu z Arku, jiné dokonce oslavoval, kupř. burgundskou vévodkyni Isabelu Portugalskou nebo Kristinu Pisánskou, která pro něj byla vzorem učené ženy.

Martin Nejedlý nás opět pozval na zajímavou „cestu“, jejímž prostřednictvím máme jedinečnou možnost poznat i zcela odlišný mužský pohled na ženský svět pozdního středověku, než jak je většinou prezentován.

 

Marek Zágora

 

Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie, ročník 29, č. 11/12, listopad-prosinec 2018, 48 stran, cena 76 Kč

 

O knize „Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků“:

http://stavitele-katedral.cz/praha-druhe-rozsirene-vydani-jedinecne-knihy-%E2%80%9Estredoveky-mytus-o-meluzine-a-rodova-povest-lucemburku%E2%80%9C-martina-nejedleho/

 

O knize „Pohleďte do zrcadla! Čtyři příběhy o autorech a čtenářích pramenů pozdního středověku“:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-pohledte-do-zrcadla-%E2%80%93-uchvatna-kniha-o-kulture-burgundskeho-dvora-doby-pozdni-gotiky-od-profesora-martina-nejedleho/

 

Ke studii „Lišák Ferina z Kuliferdy a na Klučově“:

http://stavitele-katedral.cz/praha-lisak-ferina-z-kuliferdy-a-na-klucove-%E2%80%93-nejnovejsi-studie-martina-nejedleho-historicky-obzor-7-8-2018/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-lisak-ferina-z-kuliferdy-a-na-klucove-%E2%80%93-pokracovani-nejnovejsi-studie-martina-nejedleho-historicky-obzor-9-10-2018/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru