archiv detailpraha: praha karla iv. – nejnovější svazek edice praha (karolinum)

Praha: Praha Karla IV. – nejnovější svazek edice Praha (Karolinum)

K sedmistému výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. vydalo nakladatelství Karolinum v rámci své edice Praha publikaci Praha Karla IV. historika umění, profesora Jana Royta. Jednotlivé svazky edice chtějí přiblížit tisíciletý vývoj města s jeho hmotnými a duchovními proměnami a napomáhat tak k šíření povědomí o české kultuře a vzdělanosti.

Roytova kniha je zasvěcena, jak dokládá její název, Praze jako hlavnímu městu zemí Koruny české v období vrcholící gotické kultury a umění na pozadí historických souvislostí za vlády Karla IV. (1346-1378). Praha se navíc po Karlově císařské korunovaci v roce 1355 stala i hlavním centrem samotné Svaté říše římské a zároveň vyhledávaným cílem četných stavitelů, umělců, řemeslníků, studentů a hostů z různých končin tehdejší Evropy.

Karel IV. z rodu Lucemburků přeměnil město k obrazu svému. Dodnes můžeme obdivovat některé památky z jeho doby, které vtiskly městu jeho neodmyslitelnou podobu (Svatovítská katedrála, Kamenný (Karlův) most, Nové Město pražské). Řada z nich se stala významnou součástí Karlovy panovnické ideologie a propagandy. I díky těmto památkám vnímáme Karla IV. jako výjimečného panovníka, významného mecenáše a zakladatele.

Po prvním prolistování je hned zřejmé, že se jedná o publikaci, v níž hraje hlavní roli bohatý obrazový doprovod doplněný o základní informace. Kniha stejně jako předešlé svazky edice Praha je rozdělena do dvou hlavních částí. První nazvaná Praha Karla IV. je souhrnným výkladem tématu, v němž se autor věnuje nejen Praze, ale i životu, vládě a době Karla IV. Stať je doplněna řadou barevných reprodukcí a popisky k nim jsou vhodným doplněním a zároveň rozšířením hlavního textu. I když v textu najdeme pár nepřesností, jedná se o solidní příspěvek ke karlovskému výročí.

Druhou částí je samotný „průvodce městem“, tvořený souborem fotografií dochovaných památek. Ke každé památce je pak přidán stručný komentář, což z knihy činí odborně napsaného turistického průvodce, v němž najdeme celkem čtyřicet položek, které „přímo“ vybízejí čtenáře, aby se vydal v jejich stopách. Největší pozornost je věnována Svatovítské katedrále (celkově jedenáct položek) a samostatným „heslem“ je i Svatovítský poklad, jehož reprezentativní část si může každý prohlédnout v rámci stálé expozice v kapli sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu.

Fotografiemi jsou zpřístupněny i ty části katedrály, kam se běžný návštěvník nedostane (kupř. vnitřní triforium). Významným Karlovým počinem bylo i založení Nového Města pražského, na jehož území se až do současnosti dochovalo docela velké množství zajímavých, hlavně sakrálních staveb. Jako „bonus“ je do knihy zařazena ještě velice kratičká kapitola Fyzická a duchovní tvář Karla IV., která by si však určitě zasloužila rozšíření.

Publikaci doplňuje rodokmen nazvaný Karel IV. – předkové a potomci, stručný přehled významných osobností, lokalizační rejstřík s mapkou popsaných objektů, plánky Svatovítské katedrály a Nového Města pražského.

Kniha Praha Karla IV. Jana Royta je určena především zájemcům, kteří se s tématem setkávají vůbec poprvé. Obsahově i svým provedením zapadá do edice Praha. Nakladatelství Karolinum připravuje i anglické vydání tohoto zajímavého průvodce nejen Prahou Karla IV.

 

Marek Zágora

 

Jan Royt, Praha Karla IV., Karolinum, Praha 2016, 200 stran, doporučená cena 390 Kč

 

Internet:

http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=16173


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru