knižní novinky detailpraha: nejstarší listiny univerzity karlovy (karolinum)

Praha: Nejstarší listiny Univerzity Karlovy (Karolinum)

Univerzita Karlova vydala v Nakladatelství Karolinum publikaci „Nejstarší listiny Univerzity Karlovy“ o dvou mimořádně významných dokumentech, které získala v roce 670. výročí svého založení a které vnášejí nové světlo do jejích počátků.

Prvním dokumentem je originál listiny papeže Klimenta VI. z 26. ledna 1347, která obsahuje papežský souhlas se založením vysokého učení v Praze. Druhým je notářský instrument, iniciovaný pražskou kapitulou a datovaný 30. června 1347, s opisem listiny s papežským souhlasem a výčtem svědků stvrzujících autentičnost opisu.

Listiny byly určeny pro pražského arcibiskupa a z jeho archivu či archivu svatovítské kapituly se za zatím neznámých okolností dostaly až do soukromého majetku. Univerzitě byly nabídnuty v druhé polovině června 2018. Pravost listin ověřili přední odborníci na paleografii a diplomatiku a obě písemnosti byly následně uloženy v Archivu Univerzity Karlovy, kde jsou nadále zkoumány.

Publikace „Nejstarší listiny Univerzity Karlovy“ přináší celkem čtyři doprovodné texty. Ivan Hlaváček se zabývá oběma dokumenty v rámci zakládacích dokumentů Univerzity Karlovy, které se dochovaly, resp. byly ztraceny na konci 2. světové války. Pozornost rovněž věnuje i fungování papežské kanceláře, kde vznikla první listina. Součástí textu je bohatá fotodokumentace obou nově objevených listin a jejich uložení. Přílohy pak přinášejí faksimile obou dokumentů, přepis jejich latinského textu a překlad do češtiny.

Blanka Zilynská přibližuje nejdůležitější momenty v dějinách Univerzity Karlovy od jejích počátků až do husitských válek. Jan Royt pojednal o nejstarší dochované univerzitní pečeti, o níž se v posledních letech vedou živé diskuze, a insigniích, přesněji žezlech jednotlivých fakult.

Historická žezla čtyř původních fakult jsou bohužel s vysokou pravděpodobností navždy ztracena. V roce 1882 byla pražská univerzita rozdělena na českou a německou. Německá univerzita si přivlastnila historické insignie, a proto byly pro českou univerzitu vytvořeny insignie nové, které se stále používají. Postupně pak přibývala i další žezla nových fakult. Všechna žezla jsou představena stručným popisem a fotografií.

Poslední text Petra Svobodného informuje o stavu obou pokladů a jejich současném uložení v Archivu Univerzity Karlovy. Listiny jsou v současnosti stále zkoumány odborníky, kteří se snaží např. vypátrat osudy obou dokumentů od doby jejich vzniku až do novověku. Výsledky bádání budou uveřejněny později.

Oba významné dokumenty bohužel není možné v současné době dlouhodoběji vystavit, je ale možné, že budou širší veřejnosti představeny alespoň krátkodobě, i když jen asi uložené ve schránce, v níž je měl uložené i jejich poslední majitel.

 

Marek Zágora

 

Jan Royt (ed.), Nejstarší listiny Univerzity Karlovy, Karolinum, Praha 2018, 63 stran, doporučená cena 200 Kč

 

Obsah:

Úvodní slovo rektora Univerzity Karlovy

Ivan Hlaváček, Dobrodružství poznávání prehistorie a počátků Univerzity Karlovy

Blanka Zilynská, Počátky Univerzity Karlovy ve světle nově objevených listin

Jan Royt, Pečeť a insignie Univerzity Karlovy

Petr Svobodný, Zakládací listiny v Archivu Univerzity Karlovy

 

Internet:

http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=20115

 

K oběma dokumentům:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-univerzita-karlova-ziskala-dve-vzacne-listiny-ze-14-stoleti/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru