archiv detailpraha: národní galerie připomíná 300. výročí narození malíře norberta grunda výstavou v paláci kinských

Praha: Národní galerie připomíná 300. výročí narození malíře Norberta Grunda výstavou v paláci Kinských

V rokokovém paláci Kinských na Staroměstském náměstí představuje Národní galerie klasika umění rokoka v Čechách – malíře Norberta Grunda (4. prosince 1717 – 17. července 1767). Vyučil se o otce, poté trochu cestoval, ale vrátil se do Prahy, kde trvale žil a pilně tvořil.

Byl autorem komorních obrázků velmi malých formátů, které nejčastěji nacházely kupce v řadách měšťanstva. Grund měl talent a nechyběla mu šikovnost. Maloval přímo na plochu obrazu, bez nějaké větší přípravy. Dožil se jen 49 let, ale vytvořil dobrých pět set obrazů. Velkého bohatství se však nedočkal.

Z kompletní tvorby je na výstavě přes sto padesát maleb. Zobrazují galantní slavnosti v zahradách, krásné slečny na houpačkách, lovy a bitvy, roční období, různé alegorie, ale také vesnické zábavy a cikány pohybující se na okraji společnosti.

O jeho obrazy byl zjevně zájem, protože výstava přináší i rozsáhlý soubor grafik Jana Jiřího Balzera vytvořený podle Grundových děl. Kdo neměl na malby, pořídil si alespoň reprodukce v podobě grafiky. Grundovy originály v expozici doplňují obrazy nizozemských mistrů, kteří se pro pražského rodáka staly vzorem a inspirací.

Zájemci v paláci Kinských najdou také rokokový nábytek, soubory porcelánu a kameniny, ozdobné předměty každodenního života, malované vějíře, honosné dámské i panské šaty, extravagantní šperky, a všudypřítomný rokaj, zvláštní a komplikovaný ornament, který dal stylu pojmenování rokokový.

Výstavu vzorně a zajímavě připravila Marcela Vondráčková, která je také autorkou atraktivního česko-anglického průvodce s velkým počtem kvalitních barevných reprodukcí. Národní galerie nabízí vše v atraktivní podobě. Dokonce je možné se zhoupnout i na Grudově houpačce.

 

Peter Kováč

 

Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne, Palác Kinských Praha, 1. 12. 2017 – 18. 3. 2018, kurátorka: Marcela Vondráčková, výstavu Národní galerie v Praze pořádá ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

 

Internet:

http://www.ngprague.cz/exposition-detail/norbert-grund-1717-1767/

 

Tiskové zpravodajství Národní galerie:

Výstava Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne přibližuje veřejnosti vůbec poprvé celou šíři žánrové tvorby jednoho z nejvýznamnějších představitelů domácího rokoka. Národní galerie v Praze ji pořádá v paláci Kinských od 1. prosince do 18. března při příležitosti 300. výročí narození a 250. výročí úmrtí umělce. Výtvarná díla doplňují ukázky dobového užitého umění a grafiky Jana Jiřího Balzera podle Grundových děl.

„Jméno Norberta Grunda se stalo synonymem pro rokokovou malbu v Čechách. Jeho námětově bohatá malba zahrnuje s výjimkou zátiší všechny malířské druhy. Podněty z holandské a vlámské žánrové malby, impulzy z italského krajinářství i vzory francouzských galantních slavností malíř převedl do drobného formátu a přetvořil do idylické a hravé polohy,“ uvádí kurátorka výstavy Marcela Vondráčková.

Výstava v paláci Kinských představuje poprvé v širších souvislostech Grundovu žánrovou malbu, tedy výjevy z běžného života. V jednotlivých oddílech ukazuje pestrost námětů a přináší možnost porovnat Grundovy práce se soudobou středoevropskou kabinetní malbou i obrazy, z nichž mohl malíř čerpat inspiraci. Samostatná kapitola je věnována grafickým listům Jana Jiřího Balzera (1734–1799), které dokládají oblibu Grundových děl. Expozici navíc doplňují ukázky uměleckého řemesla, ilustrující kulturu doby rokoka.

Poslední monografická výstava Norberta Grunda se konala roku 1967 ve vídeňském Belvederu a pražské Loretě. Od té doby se poznatky o Grundově uměleckém díle značně rozšířily a obohatily tak přípravu aktuální výstavy v paláci Kinských i velké monografie o Norbertu Grundovi, která vyjde v roce 2018.

Umělecky se Norbert Grund vyškolil u svého otce Christiana Grunda, dvorního malíře a správce obrazárny Libštejnských z Kolowrat. Po vyučení se odebral na cesty a mnohé podněty načerpal také ve šlechtických obrazárnách či z grafických listů. Do Prahy se Grund vrátil nejpozději roku 1751, kdy se oženil. Až do své smrti roku 1767 pak působil na Malé Straně jako člen tamního malířského cechu.

Grund nejspíše pracoval pro volný trh a na bezprostřední objednávku asi jen ojediněle. Jeho díla byla oblíbená mezi vzdělanými příslušníky středního stavu a umělci, nacházela se ale také v klášterních a aristokratických sbírkách.

„Základem dnešní rozsáhlé kolekce děl Norberta Grunda v Národní galerii v Praze, čítající více než dvě stovky děl, byl velkorysý dar Josefa Karla Eduarda Hosera Obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel umění, jehož součástí bylo i několik desítek Grundových maleb. Kromě toho vlastní Národní galerie i kompletní soubor grafických listů  Jana Jiřího Balzera, které reprodukují Grundovy obrazy,“ dodává Marcela Vondráčková.

The National Gallery in Prague is preparing an exhibition entitled Norbert Grund (1717–1767). The Charm of Everyday, to be held at the turn of this year. This project will present to the general public the scope of the genre paintings of this important representative of local rococo style, the 300th anniversary of whose birth will be commemorated on December 4. An exceptionally abundant repertory of themes reflects the various sources of inspiration of Grund’s works, whose selection will also be shown to the viewers for comparison. The exhibition will likewise be supplied with examples of the contemporaneous applied arts and prints made by Johann Georg Balzer, which prove the popularity of Grund’s oeuvre.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru