knižní novinky detailpraha: monografie eliška přemyslovna. královna česká – třetí vydání knihy boženy kopičkové (vyšehrad)

Praha: Monografie Eliška Přemyslovna. Královna česká – třetí vydání knihy Boženy Kopičkové (Vyšehrad)

V lednu 2022 uplynulo sedm set třicet let od narození české královny Elišky Přemyslovny (1292–1330) a právě při této příležitosti přišlo nakladatelství Vyšehrad s již třetím, nezměněným vydáním jejího životopisu, jehož autorkou je historička Božena Kopičková. Kniha „Eliška Přemyslovna. Královna česká“ vyšla poprvé v roce 2003 jako druhý svazek edice Velké postavy českých dějin, o pět let později následovalo druhé vydání.

Poslední česká královna z rodu Přemyslovců, dcera českého a polského krále Václava II. a Guty Habsburské, zůstává ve stínu svých „slavnějších“ mužských příbuzných. Stále je především vnímána jen jako první manželka krále Jana Lucemburského a matka římského císaře a českého krále Karla IV. Po nečekané smrti svého bratra, krále Václava III., se však stala skutečnou dědičkou Českého království. Byla hrdou a zároveň velice ambiciózní příslušnicí svého rodu, která nechtěla jen stát v pozadí a nemít vliv na důležitá rozhodnutí svého mladšího a méně urozeného manžela. Aktivně se proto zapojovala do politiky, což vedlo mimo jiné i ke zhoršení jejího vztahu s králem Janem. Jejich rozpory pak vyvrcholily v roce 1319, kdy byla nucena předat králi jejich prvorozeného syna Václava, s nímž se později zřejmě již nikdy nesetkala.

Nejdůležitějším pramenem o Eliščině životě a o ní samotné je proslulá Zbraslavská kronika. Byl to právě její druhý autor, opat Petr Žitavský, kdo vytvořil svůj vlastní „obraz“ Elišky Přemyslovny, královny, která jej považovala za svého nejvěrnějšího a bezpochyby i nejdůvěrnějšího přítele a rádce. Božena Kopičková sice pracovala převážně se záznamy této významné kroniky, ale pokusila se na základě dalších dochovaných písemných pramenů (kupř. listin) tento dlouho tradovaný „portrét“ české královny upravit a ukázat v novém světle. Bohužel se jí to ale příliš nepovedlo.

V posledních letech byla Lucemburkům v souvislosti s řadou kulatých výročí věnována zvýšená pozornost. Stranou nezůstal ani český král Jan Lucemburský. Z pohledu královny Elišky Přemyslovny nesmíme hlavně opomenout zajímavou výstavu „Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310“, která byla na přelomu let 2010 a 2011 k vidění v domě U kamenného zvonu a k níž byla vydána pěkná, stejnojmenná publikace s katalogem. Eliška se dostala do zorného pole četných badatelů a badatelek, kteří přišli s řadou nových a podnětných poznatků. Je škoda, že se je Božena Kopičková nepokusila v nejnovějším vydání alespoň trochu zohlednit, např. formou nového doslovu.

Přesto máme před sebou zajímavou práci, která nabízí mnohé podněty pro současné badatele, a to nejen historiky. Královna Eliška je totiž představena jako žena hned několika tváří. O hrdé a ambiciózní příslušnici starobylého rodu Přemyslovců již byla řeč. Stejně tak o jejích politických aktivitách, které jí však většinou nepřinesly tížený výsledek. Eliška Přemyslovna byla dále matkou, stiženou však velice nepříznivým osudem, když postupně přicházela o své děti, z nichž mnohé se v rukou Jana Lucemburského staly prostředkem jeho promyšlené sňatkové politiky.

Eliška je rovněž prezentována jako hluboce duchovně zaměřená, středověkou mystikou ovlivněná žena, v jejímž životě sehrála zásadní roli její teta, abatyše svatojiřského kláštera Kunhuta. V neposlední řadě pak byla významnou mecenáškou a podporovatelkou kultury a umění. Při četbě těchto pasáží se před námi otevírá méně známá kapitola z královnina zbožného života, kterou pak vnímáme zcela jinak v souvislostech s proslulou zbožností, sběratelskou vášní a mecenášstvím jejího nejstaršího syna Václava – Karla.

Velká pozornost je samozřejmě věnována Janu Lucemburskému, jenž je autorkou hodnocen velice příkře, což je dáno hlavně jeho vztahem k samotné Elišce a, jak bylo uvedeno výše, také vztahem k jejich dětem.

Kniha ale má ještě jednu „důležitou hrdinku“, která měla zjevný vliv na životní osudy Elišky Přemyslovny. Tou ženou je Eliščina, jen o pár let starší nevlastní matka a největší rivalka Alžběta (Eliška) Rejčka (1288–1335), vdova hned po dvou českých králích, Václavu II. a Rudolfovi Habsburském. Ve srovnání s jejím životem po roce 1310 si pak ještě více uvědomíme pohnutý životní příběh poslední královny z rodu bájného Oráče.

Čtivý životopis je pojat převážně chronologicky. Autorka jej ale navíc obohatila několika zajímavými kapitolami, v nichž nastínila např. problematiku dětství nebo rodičovské lásky. Samotný text je doplněn černobílým obrazovým doprovodem. Nechybí ani barevná obrazová příloha.

I přes pár výtek je dobře, že se monografie „Eliška Přemyslovna. Královna česká“ Boženy Kopičkové dočkala v tomto roce dalšího, i když nezměněného vydání. Je to připomínka pohnutého života a osobnosti české královny a ženy, která nechtěla, jak bylo obvyklé, poslušně a nečinně stát ve stínu svého muže, ale naopak se chtěla aktivně podílet jak na politickém, tak i kulturním dění v království.

Marek Zágora

Božena Kopičková, Eliška Přemyslovna. Královna česká, Vyšehrad, Praha 2022, 184 stran, doporučená cena 369 Kč

Obsah:

Úvodem

Cesta české princezny Elišky k manželství a královské koruně

Od dětství k dospělosti

Abatyše Kunhuta a princezna Eliška: Přemyslovny v proudech mystiky

Volba mezi ženichem nebeským a pozemským

Manželství a politika

Královští manželé a jejich rezidence

Spokojené počátky v roli manželky a královny

Od převratu v roce 1315 k rozpadu manželství a politickému pádu

„Hradecká“ a „pražská“ královna v pyšném soupeření a v odevzdané pokoře

„Vetřelkyně“ z rodu polských Piastovců

Piastovna a Přemyslovna ve víru politiky

Rozdílný ženský úděl dvou českých královen

Kulturní odkaz královny vdovy Alžběty Rejčky

Materiální a finanční situace Piastovny a Přemyslovny

Královská rodina Přemyslovny a Lucemburka

Rodičovská láska

Mateřství – brzda politické ctižádostivosti?

Křty a jména královských dětí

Otcovství – jedna z cest k naplňování politických záměrů

Podzim života ve službě Bohu, církvi, rodu

Zbožnost

Ostatky svatých

Závazky rodinné piety

Eliška – královna dobroditelka, dárkyně, zakladatelka

Eliška v paměti blízkých

… a ku prospěchu kultury a umění

Architektura

Výtvarné umění

Umělecké řemeslo

Závěrem

 

Internet:

https://www.ivysehrad.cz/tituly/79196968/eliska-premyslovna/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru