časopisy detailpraha: mediaevalia historica bohemica 24/1 (historický ústav av čr)

Praha: Mediaevalia Historica Bohemica 24/1 (Historický ústav AV ČR)

Anotace:

Historický ústav Akademie věd ČR vydal nové číslo (24/1/2021) časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis vychází od roku 1990 a je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. Vychází celkem dvakrát ročně.

Časopis tradičně sestává ze dvou tematických částí: STUDIE (původní recenzované vědecké statě) a LITERATURA (anotace a recenze). První číslo 24. ročníku je doplněno oddílem DISKUZE, OTÁZKY, INSPIRACE, který přináší diskusní příspěvky, přehledové statě ke stavu bádání, seznámení s tématy zahraničního bádání apod. (SK)

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 24, č. 1, Historický ústav, Praha 2021 (ve skutečnosti 2022), 114 stran, doporučená cena 125 Kč

Obsah:

I. Studie

Lenka Šmídová Malárová, Římské právo v provinciálních statutech Arnošta z Pardubic z roku 1349

Karin Pátrová, Liber capitularium decisionum jako jeden z pramenů pro poznání správy majetku vyšehradské kapituly

II. Diskuze, otázky a inspirace

Marek Cetwiński, Wielkie złudzenie: genealogiczna „szkoła toruńska” i co dalej?

Hana Pátková, Libri erectionum pražské arcidiecéze a jejich ediční zpřístupnění

III. Literatura

Tisíc sto let od zavraždění kněžny Ludmily a česká historiografie

Ludmila. Kněžna a světice, Jakub Izdný (ed.), Praha 2020 a Svatá Ludmila. Žena na rozhraní věků, Jan Mařík – Martin Musílek – Petr Sommer (ed.), Praha 2021 (Ludmila Luňáková)

Přemyslovské Čechy v aktuálním výzkumu

Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu, Bronislav Chocholáč, Jiří Malíř, Lukáš Reitinger a Martin Wihoda (ed.), Brno 2020 (Vratislav Vaníček)

Josef Žemlička, Konec Přemyslovců. Skladba a fungování jejich pozdní monarchie, Praha 2020 (Ludmila Luňáková)

Lipnická bible: Štít víry v neklidných časech pozdního středověku, Lucie Doležalová – Karel Pacovský (ed.), Okrouhlice 2021 (Martin Šenk)

Internet:

http://obchod.hiu.cas.cz/shop/mediaevalia-historica-bohemica/430-mediaevalia-historica-bohemica-241.html

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru